Nepotřebujeme armádu úředníků, to je celé! Tak vysvětluje Broker Consulting nízkou cenu dopojištění OK Double. Jan Lener a Vladislav Herout z Broker Consulting vysvětlují další detaily (do)pojištění OK Double. I dnes budou čelit nepříjemným otázkám k novému produktu. Jak obstáli v pokračování včerejšího rozhovoru? Posuďte sami.

Jednou z námitek, kterou jste mohli sami proti pojištění OK Double zaznamenat, byla údajná skutečnost, že do pojištění přijmete jen člověka, který je 100% zdravý. To umožnilo takovou cenu?

JL: To byla chybná informace. Existuje seznam onemocnění, které člověk může mít ve svých lékařských záznamech, a přesto je do pojištění přijat. Těch onemocnění je tuším 98 a patří mezi ně i pojišťovnami nenáviděný vysoký tlak. Produkt poskytuje a spravuje zahraniční pojišťovna a musím říct, že jsou tam přece jen zvyklí na vyšší standard vstřícnosti ke klientům než u nás. Opravdu dobří konzultanti vědí, že některá česká pojištění jsou sice levná a přijmou člověka do pojištění snadno, ale pak neplní, když pojistná událost souvisí s něčím, co je potkalo v minulosti. Tyhle věci je dobré si prověřit, než klientovi podáte formulář k podpisu. Pravidlům OK Double vyhoví většina populace. Samozřejmě není to pojištění pro těžce nemocné lidi, nebo lidi s akutními zdravotními komplikacemi většího rozsahu.  Ale to platí u každé pojišťovny.

Je to skupinové pojištění, tudíž očekávám, že je pojišťovnou stanovený minimální počet klientů, kteří vstoupí do skupinového pojištění. Bude cena v budoucnu stanovena podle počtu klientů?

VH: Nebude. Minimální počet klientů není stanoven. Broker Consulting má dostatečně dobré jméno a tržní sílu, aby nemusel přistupovat na takové podmínky. Navíc by to šlo proti naší filozofii, která stojí na nezávislosti.

Bude se cena měnit v případně častých pojistných událostí?

VH: Pro jednotlivého klienta ne. Případná změna sazeb produktu je odvislá od rozhodnutí pojistitele, stejně jako v případě všech ostatních produktů na trhu. Nicméně je navázaná na zásadní změny některých klíčových faktorů (např. výrazný posun v úmrtnostních tabulkách).

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky nebo německým? A možná ještě jinak, nejsou podmínky OK Double v rozporu se zákonem o pojistné smlouvě?

VH: Pojistná smlouva se řídí právem České republiky a je s ním zcela v souladu. Někoho by možná mohlo zmást, že tam některé věci nejsou uvedeny. Ale to je tím, že co vyplývá ze zákona, není nutné znovu uvádět v pojistných podmínkách. V pojistných podmínkách je třeba uvádět zejména to, co zákon neřeší.

Dobře, pojďme do hloubky. Podle informace uvedené v § 8 pojistných podmínek může Broker Consulting jako pojistník od smlouvy odstoupit. Je to tak? Může Broker Consulting ukončit klientovi smlouvu o životním pojištění, aniž by s tím klient souhlasil?

VH: Situace za kterých má pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy, jsou jednoznačně definovány v Zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění aktuálních předpisů. Od znění zákona není možné se odchýlit. Co je důležité je to, že Broker Consulting nemůže jednostranným rozhodnutím ukončit pojistné krytí jednotlivým klientům.

Jednoho z našich diskutujících zaujal § 10 odst. (6): „V případě vzniku pojistné události započteme všechny dosud nezaplacené splátky ročního pojistného a případné nedoplatky pojistného proti pojistnému plnění”. Znamená to, že v případě pojistného plnění si oproti němu strhnou ještě veškeré budoucí pojistné do konce smlouvy?

VH: Ne, znamená to, že si pouze strhnou již případný dluh na pojistném existující už v tom okamžiku.

Jakým způsobem umožnil OK Double tak výrazné snížení nákladů?

VH: Největší úspora tkví ve velikosti potencionálního kmene poskytovatele a zejména ve zjednodušení procesů. Díky tomu jsou sazby téměř na úrovni „přirozených sazeb“. Většina procesů v běžných pojišťovnách probíhá za asistence armády úředníků. OK Double je buď nepotřebuje vůbec, nebo je provádí automaticky či s minimálními náklady. Je to podobné jako se státními úřady.

Výhoda produktu je jasná – cena. Nebude to ale na úkor kvality pojištění?

VH: Za kvalitu OK Double odpovídá jedna z největších zajišťoven na světě – SCOR. K nízké ceně nedošlo díky snížení kvality, ale díky omezení administrativní náročnosti celé správy. Je to vlastně celé velmi jednoduché, jen k realizaci vedl poměrně náročný vývoj.

Asi nejčastější námitka spočívá v tom, že OK Double je podmíněn uzavřením životního pojištění u Broker Consulting.

VH: Pro sjednání OK Double musíte mít jiný produkt ve správě Broker Consulting, ale nemusíte uzavírat nový. Pravdou je, že OK Double je benefit pouze pro naše klienty, a proto je nezbytně nutné, aby člověk skutečně naším klientem byl. Je to náš nástroj zdravého konkurenčního boje.

Proč jsou tedy česká pojištění o tolik dražší?

VH: Máme malý trh a náročné procesy.

Uvolníte produkt také pro jiné zprostředkovatelské firmy?

JL: Ne. Musejí si svou cestu najít samy.

Děkuji za rozhovor.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account