Od ledna 2009 využívá pojistné ochrany v rámci FLEXI životního pojištění 140.000 dospělých a 65.000 dětí. Od začátku roku 2010 rozšiřuje Pojišťovna České spořitelny pojistnou ochranu u svého životního pojištění Flexi. K pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci bude možné sjednat rozšíření také o úrazové příčiny. Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin nabídne pojišťovna nově s individuálním koncem a možností volby různé výše i délky trvání pro oba pojištěné. Novinkou je i zjednodušení procesu zdravotního zkoumání. Další úpravy FLEXI byly vyvolány změnami legislativy v oblasti důchodového pojištění a zákonné definice invalidity

Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin bude možné založit pro každého pojištěného na jinou pojistnou částku. K tomuto pojištění navíc půjde sjednat individuální konec pojistného rizika v nižším věku než 75 let. Každý pojištěný na smlouvě může mít nastaven jiný individuální konec pojištění. Výhodou pojištění rizik s individuálním koncem neboli na zkrácenou dobu je především vysoké pojistné krytí za atraktivní cenu.

K pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci bude možné doplňkově sjednat také připojištění na úraz. Pro připojištění se nebude sjednávat samostatná pojistná částka, platit bude pojistná částka sjednaná pro pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Plnění bude klientovi poskytováno od 15. nebo 29. dne podle toho, jaká byla volba spoluúčasti u pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci.

Od nového roku dochází také k zjednodušení zdravotního zkoumání pro pojištění smrti, velmi vážných onemocnění a invalidity. Pro částky nad 500 000 Kč (u osob ve věku od 45 let nad 300 000 Kč) stačí klientovi vyplnit pouze základní zdravotní dotazník. Zdravotní dotazník, výpis ze zdravotní dokumentace a lékařskou prohlídku nyní pojišťovna vyžaduje po zájemci o pojištění až u částek nad 2 000 000 Kč (u osob ve věku od 45 let nad 1 000 000 Kč).

Nově již nebude dle zákona o důchodovém pojištění definována částečná a plná invalidita, ale budou rozlišovány tři stupně invalidity. Pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky, pojištění zproštění od placení pojistného a pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty se nyní sjednává výhradně pro případ invalidity třetího stupně (kdy pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 70 %). Pro případy invalidity prvního a druhého stupně lze nově založit připojištění k pojištění invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky.

A jak byste ohodnotili nabídku FLEXI Vy? Jak bude podle Vás reagovat konkurence? Doporučili byste toto pojištění Vašim klientům? Napište svůj komentář!

1 komentář
  1. Martin Dratva 10 roky

    Wow, FLEXI je táááák dobrá ! Jen vše překopírovali od Kooperativy, konkrétně od Perspektivy 7BN, která už tyto připojištění má minimálně rok :))

    0

    2

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account