Invalidita patří k nejvážnějším životním situacím. Potřeba zajištění tohoto rizika je tedy zřejmá, schopnost a ochota některých pojišťoven toto riziko pojistit je však omezená. Invalidita znamená zásadní zásah do rodinného rozpočtu. Navíc, invalidní důchod od státu je pro většinu lidí zcela nedostačující (invalidní důchod třetího stupně aktuálně činí průměrně 10 252 Kč), proto je pojištění invalidity považováno za nejpotřebnější pojištění.

Invalidita třetího a druhého stupně je natolik závažná, že pojištění obou těchto stupňů lze považovat za „must have“ pojištění (pojištění, které je nutné mít). Pojištění invalidity prvního stupně je vzhledem k ceně a omezené nabídce trhu pojištěním „nice-to-have.“ (pojištění, které je dobré mít). Pokud si chcete sami ověřit, jak jednotlivé stupně invalidity jsou závažné, nahlédněte do vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti. Zde si uvedeme jen pár příkladů, které se vztahují k psychickým onemocněním:

InvaliditaPokles pracovní schopnosti o:Vážnost psychického onemocnění
1. stupeň35 až 49 %středně těžké depresivní stavy se značně sníženou úrovní sociálního chování
2. stupeň50 až 69 % schizofrenie s častějšími ataky a výkon některých denních aktivit je podstatně narušen
3. stupeňvíce než 70 %psychotické stavy s těžkou poruchou myšlení

Psychické nemoci na vzestupu

Vznik invalidity hrozí každému bez ohledu na věk, životní styl nebo povolání. Příčiny invalidity jsou však různé. Nejčastějším důvodem invalidity jsou nemoci svalové a kosterní soustavy (v případě prvního stupně invalidity), nemoci oběhového systému (u druhého stupně invalidity) a karcinomy (u třetího stupně invalidity). Nelze si však nepovšimnout nárůstu duševních onemocnění, která vedou k invaliditě. Ať už se jedná o syndromy vyhoření, úzkosti, deprese a jiná psychiatrická onemocnění jako je například schizofrenie. Tyto diagnózy neustále narůstají a dnes jsou příčinou invalidity již ve více než 17 % případů přiznání invalidního důchodu. Podíl psychiatrických diagnóz na invaliditě tak za posledních 5 let vzrostl již zhruba o 15 %. Navíc, celá řada jiných nemocí je doprovázena psychickými obtížemi a může rozhodnout o udělení příslušného stupně invalidity.

Dušan Šídlo
  • Vzdělání: Vysoká škola ekonomická, obor finance a pojistné inženýrství
  • Profese: autor knih o finančním vzdělávání a analytik finančních produktů na volné noze
  • Zájmy: čtení a sběr informací všeho druhu, psaní, šachy, jogging a jiný pohyb
  • Motto: člověk není obětí, ale sám nese odpovědnost za své činy (neplatí vždy, ale často)
  • Profesní sen: konec předražených finančních produktů v Čechách, protože je nikdo nekupuje ani neprodává
  • Soukromý sen: dosáhnout moudrosti a vyrovnanosti se stavem věcí a vztahů

Nejdříve Pojišťovna ČS, nyní i UNIQA

A jak se k nárůstu duševních onemocnění staví pojišťovny? Nejpočetnější skupina pojišťoven tyto nemoci zcela vylučuje z pojistné ochrany invalidního pojištění. Například tuto výluku najdeme v nejnovější variantě pojištění Rizikové životní pojištění s dividendou od pojišťovny UNIQA, přestože v předchozích verzích toto riziko pojišťovna kryla. UNIQA tak postupuje stejně jako Pojišťovna České spořitelny, která tyto nemoci v Životním pojištění Flexi 2013 rovněž vyloučila. Pojišťovny to zdůvodňují tím, že se stále více objevují případy, kdy vzniká obava o zneužívání a zkreslování invalidity fingováním větší vážnosti psychických problémů, než odpovídá skutečnosti. Tyto nemoci se totiž obtížně prokazují, proto je zde pro pojišťovny značně vyšší riziko pojistných podvodů.

Tvrdá výluka na veškeré psychické nemoci, tedy výluka na téměř pětinu všech invalidit, však postihuje i většinu klientů pojišťoven, kteří nepodvádějí anebo budou mít skutečně vážný problém. Očekávat, že pojišťovna bude ochotně platit, i když jí k tomu pojistné podmínky nezavazují, je bláhové. Ono totiž nic horšího, než platit pojištění invalidity a v případě skutečně vážné nemoci, kterou pojištěný nesimuluje, se dozvědět, že pojišťovna neplní kvůli nějaké výluce, kterou se pojišťovna brání proti podvodníkům. Jde o pověstné vylití vaničky i s dítětem.

Ne všechny pojišťovny jsou přísné

Vysledovat však můžeme různé přístupy pojišťoven k zahrnutí těchto diagnóz do pojistné ochrany. Některé pojišťovny nevylučují duševní nemoci ve třetím stupni invalidity, kde lze riziko podvodů očekávat nejnižší. Do této kategorie spadá například Česká podnikatelská pojišťovna. Jiné pojišťovny vylučují jen tu část duševních nemocí, u kterých je riziko podvodů nejvyšší, avšak u vážných orgánových poruch jako je například schizofrenie plní. Tento přístup uplatňuje pojišťovna AEGON. A do třetice stále ještě existují pojišťovny, které výluku na duševní nemoci vůbec nemají, což je pro klienty samozřejmě nejvýhodnější. Do této skupiny patří například Allianz pojišťovna. I když nutno dodat, že ochotna pojišťovny krýt invaliditu z důvodu psychiatrických diagnóz, není jediným kritériem výběru optimálního invalidního pojištění.

Cena není nejdůležitější

Kromě výluky na duševní nemoci uplatňují některé pojišťovny další výluky. Například může být vyloučena invalidita v důsledku HIV, invalidita v důsledku nemocí z povolání, z důvodu úrazu, který nastal vlivem nepřiměřené tělesné námahy, invalidita následkem vrozených vad a nemocí, provozováním rizikových sportů, při výkonu vyjmenovaných rizikovějších povolání a tak dále. Často je také vyloučena invalidita, která souvisí se zdravotním stavem před počátkem pojištění, přestože pojištěný řádně vyplnil zdravotní dotazník.

Finanční poradci by tak neměli pojištění invalidity vybírat jen podle ceny, ale měl by vzít v úvahu i některé nepříjemné výluky. Klienta je na ně nutné minimálně upozornit nebo v lepším případě vybrat pojištění bez těchto nepříjemných omezení. Lze předpokládat, že když se někdo pojišťuje, tak především proto, aby měl co největší jistotu, že pojištění v případě potřeby zafunguje, nikoliv, aby ušetřil jednu či dvě stovky měsíčně.

Autor článku je také autorem bestelleru “Život jako riziko”. Knihu lze za nejnižší možnou cenu koupit  zde.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account