Dle údajů z pojišťoven bylo do září minulého roku zaznamenáno 151 323 pojistných událostí z běžných pojistných rizik, nejčastější příčinou byly vodovodní škody, které představovaly 25 procent všech pojistných událostí. Za ty je možné považovat únik vody z řádně instalovaného vodovodního potrubí, armatur, zařízeních pro ohřev vody, kanalizačních řádů a dalších zařízení.

Na druhém místě skončily škody způsobené vichřicí. Ty tvořily celkem 12 procent ze všech pojistných událostí. Pod vichřicí si lze představit působení větru o minimální rychlosti 75 km/h, byť v nabídce pojišťoven je i rychlost 60 km/h. Průměrná škoda na pojistné události způsobené vichřicí je okolo 30 000 korun.

S vichřicí obvykle přichází i další živly jako blesky nebo krupobití. Jimi způsobené škody způsobené se na celkovém počtu podílely necelými 10 procenty. S přímým či nepřímým úderem blesku také může dojít k přepětí či podpětí v síti, což může poškodit některé elektrické spotřebiče. Počet těchto škod na celku byl 8procentní. Průměrné škody způsobné krupobitím se pohybují okolo 40 000 korun na pojistnou událost.

Jak si stojí požár, povodeň, krádež nebo vandalismus?

Nejničivější, avšak ne tak častou pojistnou událostí byl požár. Ten z celkových pojistných událostí tvořil pouhá 3 procenta. Přesto je průměrná škoda při požáru kolem půl milionu korun. Pojištění se také vztahuje na následky požáru, jako jsou zničení pojištěné věci zplodinami či škody způsobené hašením nebo stržením při zdolávání ohně. Povodně či záplavy zaujímají lehce přes 3 procenta. Po požáru se jedná většinou o druhou nejvíce zničující událost na majetku. Průměrná výše škody u povodně se pohybuje okolo 150 000 korun. Škody způsobené krádeží se na celku podílejí 8 procenty a vandalismus 5,5 procenty.

Samozřejmostí by proto měly být pravidelné aktualizace smluv, v čase se cena nemovitosti mění. Pojistná částka by měla být stanovena tak, aby si pojistník mohl pořídit v případě celkové škody obdobnou nemovitost ve stejné lokalitě. Pokud bude majetek podpojištěn a dojde ke škodní události, pojišťovna bude plnění krátit úměrně k poměru podpojištění.

Filip Hubený, analytik neživotního pojištění Broker Consulting

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account