Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group podala 24. června 2019 u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku k registraci slovní ochranné známky Autopojištění NAMÍRU od Kooperativy.