Právní rámec veřejných zakázek objasnili právníci na semináři, který uspořádal web Opojištění.cz. Podrobně se hovořilo o posledních dvou novelách zákona o veřejných zakázkách – zákony č. 179/210 Sb. a č. 423/2010 Sb. Následná diskuse ukázala, že mnohé se podařilo objasnit, ale…

{+}

Konkrétní příklad z praxe, který na semináři zazněl, byl však jasným důkazem toho, že ani zadavatelé veřejných zakázek se přesně nedrží zákona.

Podle advokáta JUDr. Jaroslava Bursíka je mimo jiné novelou zpřesněna zadávací dokumentaceveřejných zakázek. Rozlišuje se elektronická forma a forma listinná. “Stačí předložit pouze kopie dokladů. Teprve v případě, že si zadavatel vyžádá v některých případech ověřené kopie, pak je musí uchazeč dodat,” vysvětlil Bursík. Předložené doklady ve slovenském jazyce není nutné překládat do češtiny.

Veřejná zakázka na služby pojišťovacího makléře

Týká se poradenství v oblasti pojišťovnictví, revize a  aktualizace pojistných smluv, analýzy pojistných rizik, v roli subdodavatele může jít o výběr vhodných pojistitelů, přípravu a kontrolu pojistných smluv. “Zakázka se může týkat i správy pojištění a také asistence při likvidaci pojistných událostí,” shrnul Ing. Jiří Bělohlávek ze společnosti MA projekt s.r.o.

Jak zakázku získat?

Pokud jde o veřejnou zakázku podlimitní, lze hledat na jednotlivých webech zadavatelů nebo využít komerční vyhledávače. Nadlimitní veřejnou zakázku lze najít na centrální adrese www.isvzus.cz a  opět na komerčních vyhledávačích. U nadlimitních zakázek lze jen málokdy očekávat přímé oslovení zadavatelem.

Hodnotící kritérium

Zadavatel obvykle seřadí nabídky podle ceny, ale může je seřadit i podle ekonomické výhodnosti. Tou může být například vztah mezi užitnou hodnotou a cenou plnění. “Výše nabídkové ceny tedy nemusí být vždy jedním z hodnotících kritérií,” konstatoval Bursík a zdůraznil, že makléř má nově možnost nahlédnout do protokolu hodnocení nabídek (všech nabídek). Má dokonce možnost napadnout hodnocení, které vypracoval zadavatel. V minulosti se tím zadavatel příliš nezabýval.

Přezkum zakázek malého rozsahu

Povinně se dokládají základní kvalifikační předpoklady a prokazuje se i kvalifikace subdodavatele. V tomto případě se snaží zákon zabránit tomu, aby dodavatel neměl zákaz plnění (nevyskytoval se na tzv. black listu).

Mgr. Jiří Melkus z advokátní kanceláře Kotrlík Bourgeault Andruško vysvětlil, že zákon umožňuje zařídit přezkoumání zakázek malého rozsahu. Podle soudního rozhodnutí z 26. ledna letošního roku soud tuto možnost potvrdil na konkrétním případě jednoho z klientů této advokátní kanceláře.

Je to právě možnost přezkumu zakázek malého rozsahu, která slouží zákonem nařízenému zákazu diskriminace a zrovnoprávnění uchazečů. Zakázka malého rozsahu na služby je taková, jejíž hodnota nepřesáhne 2 milióny korun.

Zákaz diskriminace

Zadavatel je povinen stanovit takové parametry zadávacího řízení, aby všichni potenciální dodavatelé měli šanci na účast,

Podle Ing. Jiřího Bělohlávka jedním z příkladů negativních požadavků může být nutnost členství v některé profesní organizaci (třeba AČPM). Ale jít může i o vysoké nároky na rozsah pojištění odpovědnosti vzhledem k velikosti majetku. “Nelze přece chtít, aby byl makléř pojištěn na 10 miliónů, když je hodnota zakázky 1 milión,” vysvětlil Bělohlávek.

Věčný problém: úplatnost služby

Služba je úplatná, jinak se nejedná o veřejnou zakázku. “”Služba je úplatná i v případě platby provize pojistitelem,” zdůraznil Bělohlávek.

Věčným problémem, který se řeší v této souvislosti, je podjatost makléře. Ten však stejně nemá dost dobře šanci uplatnit svoji podjatost.

Řešením je placení makléře zadavatelem. Podle Bělohlávka může jít o pevnou odměnu, hodinovou sazbu nebo procento z  obejemu zakázky.

O skutečnou podjatost by šlo v případě, že makléř by byl členem hodnotící komise podaných nabídek, odborným poradcem této komise nebo zástupcem zadavatele při zadávání veřejných zakázek.

Makléř může připravovat a formulovat texty zadávací dokumentace a radit zadavateli s kvalifikačními požadavky a hodnotícími kritérii.

Zdroj:
Dagmar Šístková: Účast pojišťovacího makléře na veřejných zakázkách. Opojištění.cz, 28. 4. 2011.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account