Dopravní nehoda

Celkové náklady na odškodnění dopravních nehod z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniklé v roce 2011, převýšily pojistné o 1 %. Průměrná sazba na pojištěné vozidlo se snížila o 26%. Výše pojistného je pod hranicí souvisejících nákladů, což může z dlouhodobého hlediska způsobit některým pojistitelům problémy.

 

  • Policie ČR řešila o 11 % více nehod.
  •  Průměrné náklady u škod na zdraví narostly o 11 %.
  •  Průměrná částka na vypořádání majetkových škod se zvýšila o 3 %.

 

Výše pojistného je pod hranicí souvisejících nákladů, což může z dlouhodobého hlediska v případě, že nedojde k navýšení ceny, způsobit některým pojistitelům problémy,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP).

K negativní bilanci v povinném ručení přispívá kromě snižování cen také meziroční nárůst závažných dopravních nehod se zraněním a úmrtím (+3 %), které výrazně ovlivňují celkový škodní úhrn. Od roku 2000 se téměř zdvojnásobil, přičemž výrazně stoupl podíl škod na zdraví – z 20 % celkového závazku škod roku 2000 až na 40 % u škod z roku 2011. Průměrná výše závazku jedné škody na zdraví pro rok 2011 již přesahuje částku 450 tisíc korun.

Nároky na majetkové škody narostly o 3 %. Aktuální hodnota průměrné škody je 31 tisíc Kč. „Srovnání minulého vývoje indexu spotřebitelských cen a inflace škod na majetku představuje nárůst průměrné majetkové škody výrazně nad úrovní inflace. Za období 2002 až 2011 narostla cenová hladina měřená indexem spotřebitelských cen o 23 %, navýšení průměrné škody na majetku vychází na 31 % a celkový nárůst cenové hladiny tak překračuje,“ komentuje vývoj Petr Jedlička, odpovědný pojistný matematik ČKP a doplňuje: „Ještě výraznější rozevírání nůžek nastává u škod na zdraví, které se ve stejném období navýšily o 168 %.“

Přes výše uvedené rostoucí trendy škodní inflace i celkového úhrnu škod je vývoj pojistného přesně opačný. Průměrná sazba na jedno pojištěné vozidlo poklesla ze 3891 Kč v roce 2006 na 2950 Kč v letošním roce.

„Do budoucna nelze očekávat změnu rostoucího trendu navyšování průměrné škody, která by umožnila stabilizaci aktuálních cen povinného ručení. Naopak je třeba brát v potaz, že celková hladina odškodného bude i nadále narůstat výrazně nad úrovní inflace spotřebitelských cen i růstu mezd. Navíc výše odškodného vzroste také změnou odškodňování škod na zdraví vyplývající z nového občanského zákoníku,“ uzavírá výkonný ředitel ČKP Jakub Hradec.

Zdroj:  Tisková zpráva ČAP

1 komentář
  1. “Levné povinné ručení se stane minulostí”…tak tuto větu slyším už několik let, přičemž sazby jsou rok od roku nižší. Za stávající neutěšený stav si mohou pojišťovny samy, neboť se v honbě za klientem a jeho pojistným snížily na současnou, téměř likvidační úroveň. Řešením je nekompromisní aplikace bonusů a malusů, což je ve vysoce konkurenčním prostředí, jako je to naše, z mého pohledu nereálné.

    3

    1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account