V roce 2016 bylo v České republice evidováno téměř 426 tisíc invalidních důchodců. Více než 40 procent z nich bylo starších 55 let, ale invalidita se bohužel nevyhýbá ani výrazně mladším lidem. Více než čtvrtina lidí v invalidním důchodu je mladších 44 let. Ať už následkem vážného onemocnění nebo úrazu, invalidním se bohužel může stát každý. Vzhledem k výši invalidního důchodu, který poskytuje stát, je na místě myslet na případné pokrytí výpadku příjmů, abyste v případě této nelehké životní situace nemuseli řešit ještě výrazné snížení životního standardu a nedostali se do finanční tísně.

Česká správa sociálního zabezpečení vypočítává výši invalidního důchodu individuálně, a to především na základě přiznaného stupně invalidity. Ty jsou celkem tři a jejich kompenzace státem zdaleka nedosahuje takové výše, aby je pokryla. Průměrný invalidní důchod nejtěžšího třetího stupně činil v roce 2015 něco málo přes 11 tisíc korun, což stačí na pokrytí základních životních potřeb málokomu.

S výpadkem příjmu a pokrytím dalších nákladů vám může pomoci správně nastavené komerční pojištění. „Potenciální finanční důsledky invalidity jsou lidem obecně známy, ale zatímco pojištění pro případ smrti či úrazu je zcela běžnou záležitostí, invaliditu mají lidé stále tendenci podceňovat. Raději volí pojištění proti chirurgickému zákroku, hospitalizaci, drobným úrazům a podobně. Přitom by to mělo být naopak – nejprve pojistit velká rizika, tedy smrt, invaliditu, trvalé následky úrazu, závažná onemocnění, a teprve poté, zbydou-li prostředky, rizika menšího rázu,“upozorňuje Tereza Kůželová, tisková mluvčí pojišťovny MetLife.

Jak invaliditu pojistit?

Stupeň invalidity, stejně jako výši invalidního důchodu, stanovuje ČSSZ, a to na základě procentuálního snížení pracovní schopnosti. Absolutním základem správného komerčního pojištění by mělo být pojištění proti druhému a třetímu stupni invalidity, které v podstatě vylučují možnost, že by člověk v budoucnu mohl vydělávat. Pracovní schopnost je totiž snížena o více než 50 %, v případě invalidity třetího stupně o více než 70 %. Lidé bez nebo s malými finančními rezervami, půjčkami na bydlení a hlavní živitelé rodiny s dětmi by pak neměli zapomenout ani na první stupeň invalidity, kdy je pracovní schopnost snížena o více než 35 % a méně než 50 %.

„Před uzavřením pojištění si nezapomeňte zjistit, jak vámi vybraná pojišťovna jednotlivé stupně invalidity posuzuje. MetLife uznává stupeň přiřazený státem, ale některé pojišťovny vyžadují ještě dodatečné posudky, které jednak stojí čas a zároveň se může stát, že státem uznanou invaliditu nepřiznají,“ upozorňuje Tereza Kůželová.

Nastavujte pečlivě. Pozor na stupně a příčiny invalidity

Aby vám pojištění invalidity v případě potřeby opravdu posloužilo, pečlivě volte pojistnou částku. „Běžně se setkáváme s požadavky na pojistné částky ve výši například 200 tisíc. Podobná suma možná pokryje náklady na nákup pomůcek či základní úpravy domácnosti, ale z dlouhodobého hlediska člověku nepomůže, takže takové pojištění je v podstatě zbytečné,“ vysvětluje Tereza Kůželová z MetLife. „Zásadní roli při nastavení pojistné částky by měla hrát celá řada faktorů jako výše příjmu a stupeň závislosti na něm, velikost rodiny, životní standard, finanční rezervy a samozřejmě také věk. Člověk v produktivním věku mladší 40 let by měl zvážit částku v rozmezí alespoň 1 – 2,5 milionu korun.“

Při uzavírání pojištění invalidity si vždy pečlivě ohlídejte příčiny, které zahrnuje. U více než 90 procent lidí je invalidita zapříčiněna nemocí, nikoliv úrazem, takže trvejte na pojištění z obou příčin. Některé pojišťovny do pojištění invalidity automaticky zahrnuje veškeré příčiny, ale u některých se můžete stále setkat i s jejich rozdělením.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account