V následujím textu bych se chtěl zaměřit na velice zajímavý fenomén českého finančně poradenského, resp. pojistného trhu, a to zejména v oblasti životního pojištění. Informace jsou určeny širší odborné veřejnosti, která se zabývá především zprostředkováním finančních produktů.

{+}

Životní pojištění je finanční produkt, který má ve svém portfoliu téměř každý člověk v produktivním věku. Nejen díky tomuto faktu je realitou, že v segmentu životního pojištění je na českém trhu obrovská konkurence. Každý rok u nás přibývají nové a stále složitější produkty, které je čím dál složitější objektivně posuzovat a srovnávat.

Jak analyzovat životní pojištění

Finančně poradenské společnosti i nezávislé servery neustále vydávají nové srovnávací analýzy, na základě kterých by si veřejnost měla udělat názor, jak je ten či onen produkt kvalitní. Často se analýzy zaměřují na nákladovost investiční složky životního pojištění, která je však u tohoto produktu pouze doplněním pojištění, mnohdy však uplně nežádoucí. V lepším případě se analýzy zaměřují na nákladovost produktu z pohledu cen rizikové složky pojištění.

Přestože produkty životního pojištění mají místo v každé domácnosti, je zarážející, že předmětem analýz a srovnání nebývá též dle mého názoru jedno z nejdůležitějších, ne-li právě nejdůležitější, kriterium posuzování pojistných produktů, kterým jsou práva a povinnosti pojištěného a pojistitele vyplývající z pojistných podmínek.

Je vhodné si uvědomit, že pojistné podmínky obsahují velice důležitá ustanovení, které v zásadě určují, zda a za jakých podmínek bude pojistitel v případě pojistné události plnit. Nechci snižovat důležitost cenové konkurenceschopnosti pojištění a smysluplnost více či méně odborných diskuzí o nákladovosti životních pojistek, kvality investiční složky, apod. Nicméně toto rozhodně nejsou hlavní kriteria, podle kterých by se pojistné produkty měly posuzovat. Myslíte si, že cena pojištění o 20 % či dokonce o 50 % nižší než je cena pojištění u konkurence, je pro klienta důležitá? Jakýkoliv rozdíl v ceně není dostatečně velký, pokud rozdíl při pojistné události bude, zda plnit či nikoliv. Klient a často ani poradce si neuvědomuje, že i zde platí rčení „nechci slevu zadarmo“. Problém je, že cena této slevy je často příliš vysoká, obvykle však bohužel naprosto neznámá.

Nejdůležitějším faktorem jsou pojistné podmínky

Jsem přesvědčen, že řešením tohoto problému je vedle posouzení ceny pojištění též kvalifikované posouzení pojistných podmínek, a to zejména ustanovení o výlukách či omezení plnění, nestandardních definic pojistných událostí, atd., které jsou často obsažena na různých místech pojistných podmínek. Domnívám se, že tento přístup povede k celkovému zkvalitnění trhu životního pojištění v České republice. Ten je dnes i přes obrovskou konkurenci naprosto nepřehledným chaosem.

Zvažte prosím, jakou přidanou hodnotou bude mít pro klienta kromě dnes obvyklého srovnávání pojistných produktů, též zhodnocení alespoň základních úskalí pojistných podmínek, které přijdou ke slovu ve chvíli, kdy nastane pojistná událost. Jste také toho názoru, že vás tento přístup odliší od masy zprostředkovatelů v sektoru životního pojištění, u kterých není prioritní zájem kvallifikované posouzení pojistných podmínek, nýbrž jiná, bohužel méně důležittá kriteria? Jsem přesvědčen, že přístup spočívající v komplexním posouzení, jak právním tak ekonomickém, bude klient vnímat jako skutečnou přidanou hodnotu.

Není smrt jako smrt

Pokud podrobíme pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven podrobnější analýze, zjistíme velice zajímavé informace. Mezi jednotlivými produkty jsou zásadní rozdíly. Není smrt jako smrt, úraz jako úraz, invalidita jako invalidita a už vůbec ne závažné onemocnění jako závažné onemocnění. Některé pojišťovny například neplní v případě smrti, pokud nastala v souvislosti se zdravotní komplikací z minulosti, přestože jsme pojišťovnu o této skutečnosti informovali, jiné pojistné podmínky upravují právo pojišťovny neplnit v případě smrti pojištěného, kdy pojištěný poruší hrubým způsobem předpisy, které je povinen dodržovat při činnosti, v jejímž důsledku k pojistné události došlo ( což je u pojištění pro případ smrti velice nestandardní výluka, zvláště pokud může jít i o nedbalostní porušení předpisů). Některá pojišťovna nepovažuje za úraz utonutí, což je obrovský problém například u pojištění pro případ smrti následkem úrazu, jindy například není za úraz považován úraz pracovní. A to je jen špička ledovce. Závažným onemocněním a invaliditě, a také dalším konkrétním případům výluk u jednotlivých životních pojistek, se budeme věnovat v některém z dalších článků.

Tímto bychom Vás chtěl upozornit na službu, která spočívá v poskytování asistence právě při vyhodnocení rizik, výluk a omezení plnění konkrétní pojistné smlouvy. Nemyslím si, že finanční poradce není schopen učinit vlastní analýzu pojistných podmínek, ale je třeba si uvědomit, že ke kvalitnímu posouzení pojistných podmínek je třeba analyzovat velké množství dat, obsahujících mnoho stran nepřehlédného, komplikovaného a nezáživného, ale o to důležitějšího, textu. Trh životního pojištění zahrnuje stovky jednotlivých produktů a tisíce variant pojistných podmínek. Pokud máte zájem o bližší informace, napište mi prosím krátkou zprávu.

Jaký máte názor na význam pojistných podmínek? Souhlasíte s názorem autora a nebo se domníváte, že je význam ostatních zmiňovaných faktorů větší?

Komentářů: 7
 1. Viktor Dlouhý 12 roky

  S článkem musím souhlasit, bohužel mnoho klientů zajímá hlavně cena a tak když už se pro ŽP nebo úrazovku rozhodnou, kolikrát hledají to co nejlevnější, neuvědomují si však, že za méně peněz je často méně „muziky“. A žádná pojišťovna nepojistí všechno, výluky jsou a budou.
  Možnost srovnání pojistných podmínek většiny pojišťoven bych uvítal

 2. Dana Straková 12 roky

  To je pravda. Jenže pak, když k něčemu dojde, tak klienti vykřikují, jací jsme všichni zloději a proč cpát peníze do chřtánu pojištovnám a poradcům. Výborné jsou také limity denního odškodnění a nebo u některých pojišťoven složená progrese trvalek.

 3. Dana Straková 12 roky

  a přepočítávání na invaliditu je také bomba. Když ono to 0,001 % invalidity vypadá lépe, než 10 % trvalého poškození.

 4. nejen klienti, ale kolik zprostředkovatelů vůbec řeší pojistné podmínky? MLM mají vybranoou jednu nebo dvě životky a tak mastí každému.:) analýza podmínek? to by se v nich museli zprostředkovatelé vyznat, pojištění dělá každý trotl. :)

 5. Dana Straková 12 roky

  pane Machalický, to taky není pravda. Aspoň ne u všech zprostředkovatelů. Ale třeba můj syn má úrazovky dvě. Protože co má ve výlukách jedna, tak druhá pokrývá. A jelikož je aktivní, registrovaný sportovec. Studovali jsme podmínky několika pojišťoven, ale nic jiného, než nutnost kombinace nám z toho nevyšla. Zatím plní. Obě. Tak 3-4x do roka. Kontaktní sport.

 6. Lukáš Kaplan 12 roky

  V oblasti úrazového pojištění není špatné Flexi od PČS, které kryje za cenu 1.rizikové skupiny na 30 dní v roce i úrazy vzniklé při rekreačních rizikových sportovních aktivitách, které jsou běžně zařazené ve 4.rizikové skupině (k aktivaci stačí poslat sms). Cenová úspora může být u svátečních „adrenalinových“ sportovců poměrně zajímavá. Ale asi nic pro profesionální sportovce…boxeři, atd. Ti musí regulérně platit 4.rizikovou skupinu, takže docela nákladná záležitost. Kolegové, jakou máte zkušenost s pojišťováním aktivních sportovců? Které úrazové pojištění nebo jejich kombinace podle Vás vychází nejlépe?

 7. Jan Voldán 12 roky

  U nás v EasyLife 4.0 jsou nově zahrnuti kromě amatérských sportovců, kteří tam byli i dříve i rekreační horolezci a potápěči (pokud nejde o profesionály u potápění například pod 40 m atp.) To je poslední dobou trend stejně jako ve Vision nebo Flexi. Akorát se u nás neposílá žádná sms.

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account