Polovina stížností, které směřují na ČNB, se týká pojištění. Zejména toho “investičního”. A roste počet stížností na pojišťovací zprostředkovatele. Jaké jsou názory vrcholových zástupců ČNB na tuto problematiku? Rozhovor Dagmar Šístkové s náměstkyní ředitele sekce dohledu nad finančním trhem ČNB Zuzanou Silberovou.

V jakém stavu je český pojistný trh?

Nezaznamenali jsme žádné trendy, které by mohly dohled znepokojovat. Do současné doby veškeré procedury, které dohled vykonává, nevyplývají z žádných mimořádných skutečností, ale z pravidelných nástrojů, využívaných dohledem. Žádné drama se tedy nekoná.

Přesto se pan Singer z ČNB veřejně zmínil o tom, že stížnosti na pojišťovnictví rostou.

Nezastírám, že stížností přichází poměrně hodně. Z oblasti pojišťovnictví je jich nejvíc. To je obecně známá skutečnost. Stížnosti klientů se týkají především toho, že lidé předčasně ukončí životní pojištění a dostanou nízké odkupné a píšou nám: “Ztratili se mi moje peníze, pomozte mi je najít…” Tyto případy vnímám jako problém nedostatečné informovanosti klienta, který si neuvědomuje, co znamená mít životní pojistku a jaká jsou rizika předčasného ukončení produktu. Myslím si, že právě v oblasti zajištění dostatečné informovanosti klienta je prostor pro zlepšení a to jak pro pojišťovací zprostředkovatele, tak pro pojišťovny.

Jde zde i o určitý druh osvěty, nejde tedy o roli, kterou by měl sehrávat dohled. Na druhou stranu musím zmínit, že ČNB podporuje, pod patronátem vrchní ředitelky paní Zamrazilové, některé projekty rozvíjející finanční gramotnost, takže ČNB i v oblasti vzdělávání spotřebitele sehrává aktivní roli. Současně podotýkám, že svou roli ale musí sehrát i pojišťovny a zprostředkovatelé, instituce jako je Asociace finančních a investičních zprostředkovatelů (AFIZ) apod. To jsou kamínky, které se musí postupně poskládat dohromady, aby došlo celkově ke zlepšení situace v této oblasti.

Další “čerstvé” stížnosti jsou na investiční životní pojištění. V tomto případě často klient vidí jen to, že investuje. Kupuje si však produkt životního pojištění, při kterém současně sám rozhoduje o své investici. Jak však vyplývá ze stížností, v řadě případů mu nikdo dostatečně nevysvětlil, že nese plně investiční riziko. Je tu opět prostor pro lepší informování klienta, zejména ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů při nabízení těchto produktů.

Aktivitou dohledu v této oblasti je, že se v rámci výkonu dohledu čím dál tím více začínáme věnovat i pojišťovacím zprostředkovatelům. Zaměřujeme se tak i na otázku odborné péče, jakým způsobem je klient informován, jak jsou zaznamenány jeho potřeby, jak mu zprostředkovatel pomohl vybrat pro klienta nejvhodnější produkt apod.

Jen takto lze získat ujištění, že pro klienta se udělalo skutečně to nejlepší. V této souvislosti zdůrazňuji, že pro klienta, nikoli pro zprostředkovatele.

Víme, že snaha zprostředkovatelů prodat životní pojištění je vedena především touhou získat nemalé peníze za zprostředkování a tomu je podřízen i způsob jednání těchto “odborníků”. I když zprostředkovatel vidí, že klient věci vůbec nerozumí, bez uzardění mu produkt prodá. Nebo možná právě proto. Mám silný pocit, že jakákoliv prohlášení poradenských firem i pojišťoven k ničemu nevedou a jedinou možností je cesta ke vzdělanému klientovi…

Ano, souhlasím s vámi, že i oblast finančního vzdělávání je důležitá, v této souvislosti jsme již zaznamenali první kroky ve vzdělávání dětí a to od ranného mládí. I v tom sehrává svou aktivní roli ČNB, například ČNB přispěla na učebnice pro finanční vzdělávání.

Zdroj: rozhovor redaktorky webu oPojištění.cz Dagmar Šístkové se Zuzanou Sliberovou, náměstkyní ředitele sekce dohledu nad finančním trhem ČNB. Plné znění rozhovoru najdete zde.

Redakční připomenutí

Hlavní body kritiky současné pojišťovací praxe ze strany viceguvernéra ČBN Miroslava Singera:

  • Na oblast pojišťovnictví směřuje více než polovina všech stížností klientů, které ČNB obdrží
  • Roste počet stížností na pojišťovací zprostředkovatele
  • Současnou úpravu pojišťovacích zprostředkovatelů nepovažuje dohled ČNB za účinnou: nedostatečné sankce a nedostatečná úprava povinností zprostředkovatele (na rozdíl od legislativy upravující kapitálový trh)
  • Dohledová praxe ČNB odhaluje nedostatky v práci pojišťovacích zprostředkovatelů

Jaké jsou nejčastější důvody stížností podle Miroslava Singera:

  • Nízké odkupné (odbytné) v případě předčasné výpovědi pojistné smlouvy – klienti nejsou dopředu obeznámeni s nevýhodností předčasného vypovězení smluv životního pojištění
  • Nepochopení produktu investičního životního pojištění – klienti mnohdy nevědí, že nesou plně investiční riziko vývoje podkladového fondu
  • Nedostatečné nebo často záměrně klamavé informování klienta o pojistném produktu a o podmínkách soukromého pojištění
  • Nedostatečné zaznamenání potřeb a požadavků klienta o sjednávaném pojištění
  • Klienti často nemají srozumitelné informace o pojistných produktech a všech podmínkách a rizicích souvisejících s uzavřením pojistných smluv

Zdroj: prezentace Miroslava Singera na Konferenci pojišťovacích makléřů

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account