„V poslední době se téma životního pojištění znovu otevírá, aktuálně v souvislosti s regulací IDD. A opět se objevily otázky, jestli má investiční životní pojištění (IŽP) šanci na trhu přežít,“ řekl úvodem svého workshopu na FINfestu Michal Korejs, člen představenstva pojišťovny AEGON.

„IŽP se potýká s častou palbou kritiky. Od konkurence slýcháme různé narážky typu – rušíme absurdní poplatky, investičko je příliš složité, správní poplatek má být jedině nula,“ poznamenává Michal Korejs. Právě AEGON se přitom na investiční životní pojištění specializuje.

„Nemám ale v úmyslu hanět rizikové životní pojištění. Nechci působit konfrontačně, pouze poukázat na rozdíly mezi těmito produkty. Ve prospěch rizikového životního pojištění určitě mluví jednoduchost – fixní pojistné, bez nutnosti řešit rezervu a investiční část, klient se nevystavuje riziku akumulovaného dluhu.“

Jednoduchost nebo transparentnost?

V případě pojištění je nekonečným tématem otázka poplatků. „O rizikovém životním pojištění (RŽP) se říká, že má nulové poplatky. Při hrubém pohledu na složení pojistného je ovšem třeba říci, že každý produkt má své poplatky. Některý je ovšem ukazuje (IŽP) a jiný je zahrnuje do výsledné ceny (RŽP),“ popisuje a dodává: „O investičku se říká, že je moc složité – vzhledem k rezervotvorné složce a poplatkům, které je třeba propočítat. Je to ovšem matematika základní školy.“ Nicméně je pravdou, že v počátcích investička nebyli klienti dostatečně obeznámeni s rezervotvornými složkami těchto produktů, o konkrétních poplatcích nemluvě.

Každý z produktů má své výhody a nevýhody. „U RŽP převládá jednoduchost a srozumitelnost. Naopak IŽP má transparentnější poplatkovou strukturu a je také více flexibilní. V rámci RŽP je obvykle, až na výjimky variabilního produktu, pojistné nastaveno fixně po celou dobu trvání pojistné smlouvy, což je většinou ze strany klientů přijímáno pozitivně. U IŽP se rizikové poplatky za přirozené pojistné v průběhu doby trvání smlouvy mění. V počátcích klienti platí méně a postupem času s přirozeným nárůstem rizika se toto pojistné navyšuje. Ze subjektivního pohledu je fixní pojistné jednodušší, ale strhávání poplatku u IŽP, který odpovídá rizikovosti v daném věku, je podle mého názoru spravedlivější.“

Pro znalejšího klienta může být výhodou, že v případě IŽP disponuje s rezervou, což u čistě rizikového pojištění není možné. „Tam s rezervou disponuje pojišťovna, používá vnitřní uvažovaný výnos a technickou úrokovou míru, která následně ovlivňuje pojistné,“ konstatuje M. Korejs. „Čím vyšší úroková míra, tím nižší pojistné. Naopak u IŽP, když si si platím rizika a pojišťovna přijde s tím, že, že změní invaliditu, mohu naakumulovanou rezervu použít na koupi nového rizika v aktuální době. Takový systém krytí může být pro některá rizika vhodný. A výhoda IŽP je samozřejmě také daňová. Zákon o daních z příjmů zohledňuje smlouvy, které jsou rezervotvorné.“

Pozor na dynamická portfolia

A jaký má názor na investiční složku pojištění? „V reálném životě, pokud zvolím dynamické podkladové aktivum, bude průběh rezervy volatilní – a bude volatilní o to víc, o co vyšší toleranci k riziku budu mít. Můžeme tedy spekulovat, zda dává smysl sjednávat klientům dynamická podkladová aktiva,“ pokládá řečnickou otázku. „Čím dynamičtější aktivum klienti zvolí, mohou se zejména na začátku a na konci pojištění vystavit nepříjemnému zjištění, že po nich pojišťovna bude chtít dodatečné pojistné nebo úpravu pojistné smlouvy, pokud by se tato smlouva dostala do akumulovaného dluhu,“ vysvětluje. „To je bezesporu nevýhoda investička. Bylo by proto dobré zvolit co nejméně volatilní podkladové aktivum, tedy spíše konzervativnější profil fondu.“

Je přesvědčený, že životní pojištění (RŽP i IŽP) by mělo prioritně řešit nečekané životní situace, tedy sloužit ke krytí rizik. „Nikdy jsem nebyl zastáncem názoru, že IŽP má sloužit ke „spoření“… Na trhu vidíme, že IŽP může být velmi špatný nástroj ve špatných rukou. Jde o to, jakým způsobem poradce pracuje s klientem a jaká je jeho znalost pojistných produktů.“

Michal Korejs:

Jakou vidíte budoucnost životního pojištění?

Co připravuje AEGON nového v oblasti životního pojištění?

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account