Auta v podzemním parkovišti
Zdroj: Pixabay.com

Stačí chvilka nepozornosti a nehoda je na světě. Pojišťovna viníka zajistí odškodnění poškozeného v rámci povinného ručení z pojištění viníka v řádu několika dnů. Při újmě na majetku jde většinou o opravu poškozeného vozidla a jednorázovou výplatu škody.

Při újmě na zdraví může být situace složitější a k úhradě bolestného, odškodnění ztížení společenského uplatnění, výplatě renty či příspěvku na výpomoc v domácnosti může docházet dlouhodobě. Hrazeny jsou i léky, pobyt v nemocnici či rehabilitačních zařízeních apod. Standardně je výše zmíněné kryto povinným ručením viníka nehody.

Pojištěných aut neustále přibývá

Počet pojištěných vozidel stále stoupá. Podle aktuálních statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) mělo povinné ručení v lednu tohoto roku poprvé v historii více než 9 milionů vozidel. Za první pololetí 2023 přibylo 145 555 vozů se sjednaným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. „Celkový počet pojištěných vozidel v České republice ke 30. 6. 2023 činí 9 198 129 vozidel, což představuje nárůst o 1,6 %. Nejvyšší růst zaznamenaly pojišťovny Pillow a Slavia – Pillow pojistila 150 845 vozidel, což je téměř 20% nárůst ve srovnání se zimními výsledky. Slavia eviduje 229 917 pojištěných vozů, což je o 29 529 vozidel více než na konci roku 2022,“ uvádí Irena Jakobová, specialistka ze společnosti FinGO.

Nehody nepojištěných aut

Lidé si často neuvědomují, že ačkoliv jejich vozidlo není pojízdné, nebo s ním jenom nejezdí, i tak musí mít platné povinné ručení. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je vozidlo zapsané jako vyřazené z provozu, zaniklé, vyvezené do jiného státu nebo v případě odcizení. Když řidič nemá platné povinné ručení, škody za něj vyplácí Česká kancelář pojistitelů – poškozený pak totiž nemusí sám vymáhat škodu na nepojištěném viníkovi a výplata nepojištěných škod v rámci povinného ručení může probíhat i několik desítek let. Od 1. ledna 2018 proto platí pro odhalené majitele nepojištěných vozidel povinnost placení příspěvků do garančního fondu ČKP. Tyto příspěvky mohou být až 600 korun za den, v závislosti na typu vozidla. Podle dat ČKP je přitom každý měsíc přes 200 autonehod způsobeno nepojištěným řidičem.

„Ačkoliv naprostá většina řidičů zákonnou povinnost povinného ručení dodržuje, z těchto dat vyplývá, že neoprávněně nepojištěná vozidla představují stále znatelný problém,“ vysvětluje Irena Jakobová a dodává: „Pojištění vozidla je nejen povinností, ale i zodpovědností vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Ignorování této povinnosti může mít vážné právní a finanční následky.“

Postihy za provozování nepojištěného vozidla zahrnují například:

  • přestupkové řízení: Policie může v případě zjištění nepojištěného vozidla zahájit přestupkové řízení. To může vést k uložení pokuty a odebrání registrační značky vozidla.
  • ztráta registrační značky: Policisté mají pravomoc odebrat registrační značky nepojištěnému vozidlu, což znamená jeho nezpůsobilost k provozu.
  • trestní řízení: V případě opakovaného provozování nepojištěného vozidla může dojít k zahájení trestního stíhání, které může vyústit až v pobyt ve vězení.
  • materiální škody a náhrady: Pokud nepojištěné vozidlo způsobí škodu jinému vozidlu nebo majetku, vlastník je povinen hradit náklady na opravu.
  • náklady na likvidaci škod: V případě nehody zaviněné nepojištěným vozidlem může být vlastník povinen hradit náklady na likvidaci škod, které by jinak hradila pojišťovna.

Češi na cestách

Aktuálně míří až 53 % Čechů na dovolenou do zahraničí autem. Data ČKP ukazují, že Češi způsobili v zahraničí za rok 2022 celkem 7028 nehod. „Nejvíce nehod způsobili Češi v Německu, a to 2620. Na druhém místě se umístilo Slovensko se 937 nehodami a třetí místo obsadilo Rakousko se 907 nehodami. V Čechy dlouhodobě oblíbeném Chorvatsku bylo zaviněno 163 nehod,“ říká Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Během prázdninových měsíců se objevuje nejvíce nehod v zahraničí – v loňském roce připadlo na prázdninové měsíce 21,4 % všech nehod. „Konkrétně v červenci to bylo 796 a poté v srpnu 710 nehod,“ doplňuje Jedlička.

Zdroj: FinGo0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account