pojištění
Zdroj: pixabay.com

Pojišťovny v Evropské unii jsou buď životní, nebo neživotní. A přetrvává pár “kompozitních” pojišťoven, které za přísných podmínek mohou nabízet oba typy pojištění. Nyní se ale čistě neživotní pojišťovna Pillow vrhá do pojištění osob… co přinese finančním poracům?

Evropská směrnice Solvency II zakazuje od 1. listopadu 2012 vznik univerzálních pojišťoven. Každá pojišťovna musí být buď životní, a pak může nabízet pouze životní pojištění, nebo neživotní, a pak se musí věnovat jen neživotnímu pojištění. Pouze pojišťovny, které měly licenci před uvedeným datem, mohou sáhnout do obou oblastí. Musí ale mít oddělenu jejich správu.

Směrnice ovšem zároveň dává určitou možnost neživotním pojišťovnám poskytnout i pojištění osob. „Nabídnout kompletní pojištění osob pro případ úrazu i nemoci může i neživotní pojišťovna. Přesto to zatím nikdo v Evropě nevyužil, česká Pillow pojišťovna je první,“ uvádí Pillow pojišťovna. Evropskému právu odpovídá i česká úprava v Občanském zákoníku. Podmínky pro pojištění osob v životním a neživotním pojištění se ovšem liší.

Tabulka 1: Rozdíly v pojištění osob v životním a neživotním pojištěním

Pojišťovna

Životní pojištění

Neživotní pojištění
úrazu a nemoci

Základní rozdíly dané zákony

Pojišťuje se stav uvedený v pojistných podmínkách. Není důležitá příčina tohoto stavu. Pojistnou událostí je např. smrt. (§ 2833 – 2843)

Pojišťuje se stav popsaný v podmínkách, který nastal následkem nemoci nebo úrazu. Pojistnou událostí je např. úraz s následkem smrti. (§ 2844 – 2848)

Promlčení

10 letá promlčecí lhůta

3 letá promlčecí lhůta

Odstoupení pojistníka

Do 30 dnů od sjednání

Do 14 dnů od sjednání

Obmyšlená osoba

Pojištění osob § 2829

Pojištění osob § 2829

Shodná úprava

Přerušení pojištění

Defaultně: nepřerušuje se

Defaultně: přerušuje se

Pojišťovna může upravit v podmínkách

Výpověď po PU

Ze strany pojistitele není možná

Možná do 3 měsíců po PU

Pojišťovna se může práva vzdát v podmínkách

Výpověď ke konci pojistného období

Ze strany pojistitele není možná

Možná bez uvedení důvodu ke konci pojistného období

Pojišťovna se může svého práva vzdát v podmínkách

Výluka sebevraždy

Možnost pojistitele neposkytnout pojistné plnění, pokud pojištění netrvalo alespoň dva roky před sebevraždou. 

Bezprostřední příčinou smrti je úrazový děj. Právo odmítnout pokud „si úmyslně ublížil na zdraví“

Pojišťovna může stanovit právo na výplatu v podmínkách, např. po 2 letech trvání pojištění

Prohlášení za mrtvého – důkaz smrti (např. zřícení letadla do oceánu)

Ano, pojištěn stav smrti

Ano, pojištěno jako smrt následkem úrazu

Prohlášení za mrtvého – domněnka smrti (zmizení pojištěného neznámo kdy a kde)

Ano, pojištěn stav smrti

Nepojištěno, není známa příčina smrti

Zdroj: Pillow pojišťovna

Zřejmě nejzávažnější rozdíl u pojištění osob mezi úpravou životního a neživotního pojištění je ve vypověditelnosti smlouvy. U životního pojištění nemá pojišťovna možnost životní pojištění či pojištění invalidity vypovědět za žádných okolností, pokud klient řádně platí pojistné. U neživotního pojištění jsou možnosti dvě – na konci pojistného období, což při měsíční platbě pojistného znamená každý měsíc, a do tří měsíců po pojistné události.

Obou práv výpovědi pojistné smlouvy se může pojišťovna vzdát v pojistných podmínkách. Pokud tak učiní, nemůže po nějakém čase pojistné podmínky změnit. I kdyby vydala nové pojistné podmínky, k již uzavřeným smlouvám je připojena jejich původní verze, která byla platná v době sjednání smlouvy. A tu nemůže pojišťovna jednostranně změnit. K tomu by potřebovala souhlas klienta – a žádný rozumný klient by se změnou podmínek v jeho neprospěch nesouhlasil.

Online…

Pojištění osob v současnosti nabízí online jen několik málo životních pojišťoven. Komplexní pojištění lze získat jen u třech pojišťoven – Mutumutu, Kooperativa a nově Pillow pojišťovna. Rozsah pojištění i služeb se ale liší.

Součástí kalkulace je i chytrý algoritmus, který na základě zadaných informací doporučí optimální nastavení pojištění,uvádí Martin Podávka, spoluzakladatel Pillow pojišťovny. Výpočet přitom počítá i se státními dávkami v případě invalidity či smrti.

A co finanční poradci?

Pojišťovna Pillow sice nabízí možnost sjednání pojištění osob online, ale při distribuci bude spoléhat především na finanční poradce. “Hlavním distribučním kanálem budou finanční poradci. Kalkulačka na webu je podle nás v současné době samozřejmost, přestože většina produktů pojištění osob nic takového neumí,” uvedl k našemu dotazu Martin Podávka a dodal: “V současnosti v rámci zprostředkování pojištění vozidel spolupracujeme se 122 společnostmi (samostatnými zprostředkovateli) a prakticky všichni chtějí rozšířit spolupráci i na nové pojištění úrazu a nemoci.”

Ne všichni zprostředkovatelé se ale k novému produktu dostanou hned. “K dnešnímu dni máme podepsánu smlouvu již s 10 společnostmi a v průběhu května jsme schopni rozšířit smlouvu o spolupráci i s ostatními,” sdělil Martin Podávka.

Provize za zprostředkování pojištění by měly být srovnatelné s obdobnými produkty životního pojištění. “Provize jsou na úrovni tržního standardu. K dispozici je předplacená varianta nebo průběžně vyplácená varianta,” upřesnil Martin Podávka.

Pojištění by se též mělo velmi rychle dostat do základních srovnávačů produktů. “Naše pojištění úrazu a nemoci je díky tomu, že je založeno na neživotním pojištění, velmi jednoduché integrovat do srovnávačů pojištění. Budeme tak mezi prvními pojiš’tovnami, jejíž produkt bude součástí všech připravovaných srovnávačů ŽP: Zeteo, nsure, inPojištění. To poradcům výrazně usnadní práci při srovnávání pojištění,” doplnil Martin Podávka.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account