Členské pojišťovny ČAP zavádějí do praxe čtyři nová samoregulační opatření s cílem zajistit pro klienta větší transparentnost a srozumitelnost produktových informací. Změny se týkají modelace pojištění a odkupného, předsmluvních informací, rekapitulace stavu pojistné smlouvy a zavedení standardizovaného ukazatele nákladovosti. Přijaté standardy uvedou pojišťovny do praxe od 1. ledna 2015.

Domnívám se, že účinná samoregulace může být v mnohých případech efektivnější než direktivní regulace státu, která se často koncentruje na kvantitu opatření vůči spotřebiteli, nikoli na jejich kvalitu,“ komentuje zavedení nových opatření výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora a dodává: „My sami si uvědomujeme potřebu větší transparentnosti trhu a cítíme stále vyšší odpovědnost za kvalitu informací předávaných klientům.“

Předsmluvní informace

Pro usnadnění orientace v nabídce pojistných produktů rozšíří pojišťovny zájemcům o pojištění rozsah tzv. předsmluvních informací, jejichž součástí budou i informace uvedené ve stávajících produktových infolistech. V rámci předsmluvních informací se klient dozví, jaká rizika produkt kryje, co ovlivňuje rizikovost investičního horizontu, zda je zhodnocení garantované, jaké jsou rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek apod. Součástí budou informace o možnostech dalšího připojištění a nároky plynoucí z pojistné ochrany. Zároveň klienta upozorní před uzavřením pojistné smlouvy na úskalí produktu, na důsledky předčasného ukončení smlouvy, na výluky z pojištění nebo například na možnost kolísání hodnoty investice. Zájemce o pojištění tak získá možnost porovnání jednotlivých parametrů pojištění a vybrat si produkt, který mu bude nejlépe vyhovovat.

Modelace vývoje pojištění a odkupného

Jako vodítko při výběru a sjednání pojištění pak pomohou další dva standardy. První z nich je modelace vývoje pojištění. Ta bude klienta informovat o vývoji předpokládané výše kapitálové hodnoty pojištění i odkupného v čase a v závislosti na zaplaceném pojistném. Klient tak například uvidí při uzavření smlouvy, jaká částka mu bude vyplacena, pokud by smlouvu kdykoliv v průběhu pojištění zrušil. Doplněním modelace je grafické znázornění zhodnocení, které počítá jak s nulovým, tak i s několika reálnými variantami zhodnocení rezervotvorné složky.

Informace o nákladovosti investičního životního pojištění

Informaci o klíčových nákladech investičního životního pojištění poskytne standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN). Díky němu každý klient získá jasnou představu, kolik v rámci svého pojistného zaplatí na poplatcích a odměnách, jaká část pojistného připadá na krytí rizik a jak velká suma se bude zhodnocovat v investiční složce.

Modelace vývoje pojištění i SUN budou zpracovávány vždy na konkrétní sjednané částky pojistného a podmínky pojistné smlouvy. Klient si tak může jednotlivé nabídky snadněji vyhodnotit a objektivně porovnat i s ohledem na časový vývoj.

Rekapitulace stavu pojistné smlouvy

Od nového roku rovněž pojišťovny sjednotí rozsah informací uváděných ve výročních dopisech. Jejich součástí bude i rekapitulace stavu pojistné smlouvy. Klienti, kteří mají sjednané pojištění s rezervotvornou složkou, tak získají v rámci rekapitulace přehled o výkonnosti jejich produktu.

Věřím, že nové samoregulační standardy pomohou klientům přehledněji se orientovat v nabídce pojistného trhu a lépe vyhodnotit svoje rozhodnutí sjednat si životní pojištění u konkrétní pojišťovny,“ shrnuje Tomáš Síkora a uzavírá: „Zároveň od jejich zavedení očekáváme vyšší ochranu spotřebitele před zkreslováním informací a snížení prostoru pro misselling.“

Zdroj: tisková zpráva České asociace pojišťoven

 

 Komentářů: 2
  1. To zní dobře, asi se některé pojistky přestanou prodávat…

    Otázka je jak moc to bude porovnatelné mezi pojišťovnami

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account