Běžně placené pojistné v 1. čtvrtletí meziročně rostlo o 290 miliónů korun a dosáhlo za rok objemu 10,4 miliardy. To odpovídá růstu o 2,8 %. Stále výrazně zaostává za růstem jednorázově placeného pojistného, nicméně existují pojišťovny, které v běžně placeném pojistném posilovaly.

{+}

Hlavní zásluhu na tom měl fakt, že usilují o soustavný a stabilní růstu. V takto placeném pojistném lze také očekávat větší zastoupení rizikové složky, která je profitabilní pro pojišťovny. Podle výsledky běžného roku došlo k navýšení objemu pojistného o 3,2 % a dosáhlo 41,9 miliardy.

„Jedničkou“ na trhu běžně placeného pojištění zůstává stále Česká pojišťovna, přestože i zde svoji pozici postupně ztrácí. Důvodem je pravděpodobně postupné dožívání starých smluv, které se nedaří nahrazovat novou produkcí. Meziroční pokles za 1. čtvrtletí činí 140 miliónů, což je 4,7 %. Odpovídá to ztrátě podílu o 2,1%b. Na druhém místě je Kooperativa s navýšením objemu o 70 miliónů, což je 5,4 % a  zvýšení podílu o 0,3%b. „Trojkou“ je ING, která se na běžně placené pojistné orientuje dlouhodobě. Přesto ztratila 60 miliónů pojistného, což je pokles o 4,6 % a ztráta podílu o 0,9%b.

V běžně placeném pojistném meziročně nejvíce posilovala Pojišťovna ČS a to již po několikáté za sebou (o 170 miliónu, tj. o 17,4 % s posílením na trhu o 1,3%b), která se stala čtvrtou nejsilnější pojišťovnou v tomto typu pojištění. Výrazněji posilovala i  ČSOB Pojišťovna, přestože její dominantní složka je jednorázové pojistné (o 80 miliónu, což odpovídá 11,9 % a posílení o 0,6%b) a stala se tak pátou nejsilnější pojišťovnou v běžně placeném ŽP. Podle růstu souhrnného podílu na trhu se zdá, že na stabilní růst prostřednictvím běžně placeného pojistného sázejí i menší pojišťovny (posílení o 1%b, což je o 140 miliónům pojistného více a růst o 10,7 %).

Rozdíl mezi oběma skupinami je poměrně výrazný ve prospěch PPF a to i přes jeho meziroční snížení (o 2%b) a zvýšení na straně VIG (o 1,6%b).

Podíl pojišťoven na trhu běžně placeného pojistného za 1. čtvrtletí

I výsledky běžného roku ukazují, že nejsilnější je Česká pojišťovna a to i přes pokles objemu pojistného o 540 miliónů (o  4,6 %), což znamená ztrátu 2,2%b podílu na trhu. Kooperativa je druhá s  růstem 110 miliónů (2,1 %), přestože na trhu nepatrně oslabila o 0,1%b. Třetí je ING, která oslabila o 340 miliónů, což je 6,2 % a ztratila na trhu 1,2%b.

Výraznější podíl v běžně placeném pojistném má ještě Pojišťovna ČS, která získala o 850 miliónů pojistného více, což je růst o  24,8 % a navýšení podílu o 1,8%b. Za ní je pak dvojice vyrovnaných pojišťoven – ČSOB Pojišťovna (+180, +7,1 % a růst podílu o 0,2%b) a  Generali (+110 miliónů, +4,4 %, růst podílu o méně než 0,1%b). Stejně jako výsledky za 1. čtvrtletí, tak i výsledky za běžný rok ukazují, že menší pojišťovny preferují běžně placené pojistné a soustavně v něm posilují (+510 miliónů, +9,9 %, růst souhrnného podílu o 0,8%b).

Také v rámci výsledků běžného roku je zřejmý výrazný rozdíl mezi skupinami PPF a VIG ve prospěch PPF. I zde se však rozdíl rychle zmenšuje (z 11%b na 7%b).

Podíl pojišťoven na trhu běžně placeného pojistného za běžný rok

Zdroj: Kateřina Lhotská (NESS Czech): Běžně placené pojistné ve stínu jednorázů. oPojištění.cz, 23. 5. 2011.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account