V roce 2011 dostal pan Karel P. z Prahy obsílku od České kanceláře pojistitelů. Za nepojištěné auto měl zaplatit bezmála 8000 Kč. Ačkoliv se hájil tím, že daný automobil neprovozoval, měl jej uložený v nepojízdném stavu ve své garáži a z tohoto titulu nebyl povinen vůz pojišťovat, byl donucen uhradit tzv. příspěvek nepojištěných. Tuto sankci z něj Česká kancelář pojistitelů vymohla prostřednictvím najaté inkasní agentury, jež pana Karla systematicky atakovala a původní sumu neustále navyšovala o úroky a náklady spojené s vymáháním.

V dubnu letošního roku se Ústavní soud v Brně jednoznačně postavil na stranu motoristů a uvedl chybný výklad zákona na pravou míru.

Vyvíjející se judikatura jednoznačně podpořila původní obhajobu pana Karla – tedy, že za automobil odstavený mimo pozemní komunikaci není třeba platit. Otevřel se tak prostor pro revizi popsaného případu a Kancelář pojistitelů byla donucena již zaplacené prostředky vrátit.

Dle Jiřího Ptáčka z iniciativy STOPČKP.cz lze množství nesprávně vybraných příspěvků odhadovat až na 50% všech případů. Z pohledu práva tak došlo ze strany České kanceláře pojistitelů k neoprávněnému obohacení.

Všichni motoristé, kteří podobný příspěvek uhradili, by si ve svém zájmu měli svůj případ nechat posoudit. Problém se pochopitelně týká především těch, kteří svým automobilem v inkriminovaném období nejezdili.

Právě prostřednictvím STOPČKP.cz tak motoristé vymohli z České kanceláře pojistitelů více jak 400.000 Kč. “Vzhledem ke skutečnosti, že problém se týká obrovského množství motoristů, toto číslo bezpochyby rychle poroste,” dodává Jiří Ptáček.

Co rozhodl Ústavní soud?

Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti je spojena s provozováním vozidla, resp. ponecháním vozidla na pozemní komunikaci, nikoli však s pouhým držením vozidla, které provozováno, resp. ponecháno na pozemní komunikaci, není. Současně stanovil, že lhůta 30 dnů po obdržení výzvy od České kanceláře pojistitelů nemůže být v žádném případě považována za prekluzivní tj. propadnou, ale je pouze lhůtou pořádkovou.

Přitom o domněnku prekluzivního charakteru třicetidenní lhůty se Česká kancelář pojistitelů opírala ve stovkách soudních řízení, kdy odmítala akceptovat obhajobu protistrany s odůvodněním, že lhůta uplynula.

Rozhodnutí Ústavního soudu zde:

Zdroj: tisková zpráva STOPKČP.cz

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account