Když se na koncem června roku 2021 prohnala silná bouře obcemi na Břeclavsku, způsobila tato přírodní katastrofa řadu problémů. Stovky domů absolutně bez střech, bez krovů, vyvrácené stromy, převrácená auta a zavalené silnice – to vše byly první výjevy této apokalypsy. Řada domácností pak doplatila na podpojištěnost svého majetku. To se však bohužel týkalo také řady obcí.

Podpojištění je stav, který vzniká, když je předmět pojištění, například nemovitost, pojištěna na nižší částku, než je její reprodukční hodnota. U nemovitostí je reprodukční hodnota částka, za kterou se dá nemovitost znovu postavit do stavu před pojistnou událostí.

Například pojišťuje-li obec školu a pojistí ji na 50 milionů, ale reprodukční hodnota, za kterou by stavební firma školu reálně postavila je vyšší. Právě v ten moment dochází k podpojištění. Podpojištění také vzniká často, neaktualizováním pojistných částek na starých pojistných smlouvách, kdy například před deseti lety škola měla reprodukční hodnotu 50 mil, ale dnes může být i 100mil. Tím pádem pak obec nedosáhne na reálnou výši utrpěné škody a tyto “vícenáklady” si pak musí hradit z vlastních prostředků, které by za normálních okolností šly na jiné projekty.

Podpojištění

– ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KTERÁ MÁ HODNOTU 300 000 000 Kč

– RIZIKO POŽÁRU

Podpojištění 50 %

Podpojištění 75 %

Pojistná částka 150 000 000,- Kč

Pojistní částka 75 000 000,- Kč

Plnění 75 000 000,- Kč

Plnění 18 750 000,- Kč

Ztráta 225 000 000,- Kč

Ztráta 281 250 000,- Kč

Podpojištění obcí se dle odhadů týká přes 70% obcí.

Pojištění obce by mělo pokrýt všechny aspekty municipalit od odpovědnosti až po správu majetku. Mělo by se také případně vztahovat na organizace, které jsou zřizované veřejnou správou, jako je Městská policie nebo Technické služby.

Pojištění majetku by se mělo vztahovat na živelné události, požáry, povodně, vichřice, krupobití, sesuvy půdy apod. U povodní záleží na poloze a profilu, kde se obec nachází. Důležité je myslet na pojištění záplavy, které se týká i obcí, které nemají v bezprostřední blízkosti vodní tok. Majetek by měl být pojištěný také proti odcizení, krádeži, loupeži či případně vandalismu, včetně graffiti apod.

Reálné ukázky podpojištění

  • Moravská obec zasažená tornádem (24.6.2021)
  • První vyjádření pojišťovny bylo podpojištění na úrovni 43 %
  • Škody po tornádu 44 mil. Kč pojišťovna uvedla k vyplacení jen cca 19 mil. Kč
  • Obec pojištěna na 47, 5 mil. Kč a měla být pojištěna na 110 mil. Kč

Příklad: Zdravotní středisko – pojištěno na 12,7 mil. Kč, výstavba nového stála 47 mil. Kč

Řešením je pravidelná revize smluv

Řešením je správně nastavené pojištění, a pravidelně aktualizované částky. Jelikož pojišťovny bez sankcí tolerují podpojištění do 15-20 %, je potřeba provádět jednou za 2 až 3 roky revize smluv tak, aby se udrželo správné nastavení smluv vůči aktuálním hodnotám jednotlivých nemovitostí.

Ukázka, jak se změnily částky pojištěných objektů obce po revizi smluv

U této obce byl majetek podpojištěn o 452 miliónů. K celkové revizi došlo po více než 10 letech.

Zároveň by mělo dojít k legislativnímu opatření, kdy by vedení měst a obcí mělo mít povinnost nejlépe dvakrát během svého čtyřletého mandátu tuto správu smluv řešit, a preventivně tak předejít potenciálním hrozbám spojených s podpojištěním.

Měly by existovat standardy, které by obcím ukládaly povinnost udržovat správné nastavení smluv vůči aktuálním hodnotám jednotlivých nemovitostí. Zatím se tak bohužel neděje a v mnoha případech vznikají nenapravitelné ztráty, které už pak bohužel nejdou vrátit zpět.

Autor je finanční poradce působící pod broker poolem Chytrý Honza1 komentář
  1. Luděk Novák 9 měsíců

    Ono asi celkově pojištění nemovitostí a majetku bývá problém. Pro běžné lidi, kteří se v oboru nepohybují, a těch je většina, neví, co v pojistných podmínkách je, Docela důležité vědět vyjímky (například záplava X potopa atd.), u kterých můžete přijít o vše a to si myslíte, že jste v suchu, když pojistku máte – ano, to se opravdu stalo, známému. Doporučuju mrnout na článek https://www.srovnator.cz/clanky/nejcastejsi-vyjimky-z-pojisteni-nemovitosti-domacnosti/ , kde to mají docela pěkne popsané.

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account