zdraví
Zdroj: pixabay.com

Bankovní účty jsou dnes samozřejmostí, má je devět z deseti českých domácností. A běžnými se stávají i pojistky, které k účtům banky nabízejí. Začalo to pojištěním platebních karet, následovalo cestovní pojištění, v posledních letech se můžeme stále častěji setkat i s pojištěním běžných výdajů, jako jsou účtenky za elektřinu nebo nájem.

Tyto pojistky mají pomoct v situacích, kdy člověk sám platit nemůže. V dobách rekordního zdražování může taková možnost přijít ledaskomu zajímavá, ale rozhodně se vyplatí podívat dané nabídce pod pokličku. Obsah tohoto pojistného hrnce totiž nemusí každému přijít k chuti.

Pojištění pravidelných výdajů dnes nabízí většina tuzemských bank. Hned na úvod je potřeba vymezit, kdy lze takové pojištění uplatnit. Přirozeně to není na libovůli klienta, který si řekne, že má v daném měsíci pro své peníze lepší využití, než je placení složenek. Pojistné krytí se vztahuje na situace, jako je ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, nejvážnější invalidita 3. stupně, nebo v nejhorším případě smrt.

Druhým dechem je třeba dodat, že i na výše uvedené situace se vztahují další podmínky. Například pracovní neschopnost musí trvat v naprosté většině případů minimálně 30 dnů, aby pojištění zafungovalo. Některé banky budou vyžadovat dokonce 60 dní. Při ztrátě zaměstnání bude banka/pojišťovna zpravidla plnit jen v případě, že jste měli smlouvu na dobu neurčitou a k ukončení pracovního poměru došlo například minimálně tři měsíce od sjednání pojištění. Omezena je rovněž doba, jak dlouho maximálně bude banka platit, zpravidla je to dvanáct měsíců. S podmínkami je tedy třeba se důkladně seznámit, aby vás nezaskočily.

Přísné výluky

Ještě vážnějším problémem jsou však výluky z pojistné ochrany, které jsou ve srovnání s běžnými životními pojistkami významně omezující. A zde se dostáváme k největšímu kamenu úrazu těchto pojistek. Aby pojišťovny ve spolupráci s bankami nalákaly klienty na nižší cenu pojištění (a méně zatěžující zkoumání zdravotního stavu), tak u těchto typů pojistek přistoupily k řadě možná i překvapivých omezení.

Zájemce o pojištění se může setkat s tím, že v podmínkách je drobným písmem uvedeno, že „vstupem do pojištění prohlašuje, že je zdráv.“ Pokud takové prohlášení není pravdivé, tak v budoucnu nemůže očekávat plnění. Dále zde bývá výluka na takzvané předchorobí. Vyloučeny z pojistné ochrany tedy jsou důsledky nemocí nebo úrazů, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění nebo mají příčinnou souvislost s onemocněními nebo úrazy, jež vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění. Zjednodušeně to znamená, že takové pojištění připadá v úvahu jen pro zdravé jedince. Seznam nestandardních výluk je však mnohem širší. Pojišťovna také nemusí plnit, pokud zdravotní problém klienta souvisí s onemocněním páteře a jeho následky. Často jsou vyloučeny i depresivní stavy, psychické poruchy a neurózy.

Spočítejte si své výdaje

Další podstatnou charakteristikou každé pojistky je i výše pojistného krytí – tedy peníze, které vám banka nebo pojišťovna vyplatí. Zamyslete se prosím, kolik činí vaše pravidelné výdaje, jako jsou účty za energie, voda, náklady na bydlení, splátky hypotéky, telefon… Deset i patnáct tisíc korun dnes člověk překročí jako nic. Jenže v případě tohoto typu pojištění to nefunguje tak, že přinesete složenky do banky, a ta se postará o jejich zaplacení. Vyplácené částky jsou podstatně nižší, jedna banka vyplatí měsíčně při ztrátě zaměstnání nebo pracovní neschopnosti maximálně paušální částku 2 500 až 5 000 korun. Jiné jsou štědřejší a nabízejí deset tisíc korun, ale to už jsme na horní hranici krytí. U některých bank si pak lze výši plnění nastavit flexibilně, ale s každou tisícikorunou roste cena pojištění, ta se zpravidla pohybuje v řádu nižších stokorun měsíčně.

Při invaliditě třetího stupně nebo v případě úmrtí jsou vyplácené částky vyšší, v řádu desítek tisíc korun, ale v reálu se jedná spíše jen o krátkodobou náplast, která rodinný rozpočet dlouhodobě neochrání.

Vyhněte se kočkopsům

Zatímco například pojištění platebních karet nebo některé cestovní pojistky ke kartám mohou dávat smysl, pojištění pravidelných výdajů je spíše příkladem toho, že od pojistných kočkopsů je lepší dát ruce pryč. Člověk, který se chce chránit před následky rizik, jako jsou dlouhodobá nemoc, by měl volit skutečně specializované produkty, v tomto případě rizikové životní pojištění.

Ano, pojistné je vyšší než u pojistek, kterým se věnoval tento článek, ale pojistná ochrana je nepoměrně vyšší (a s méně výlukami), a člověk se o ni může v případě náhlých životních situací skutečně opřít.

V této souvislosti si dovolím ještě jednu radu, která je aktuální při dnešní vysoké inflaci. Dříve sjednané životní pojistky je vhodné zkontrolovat, zda jsou uzavřeny na dostatečné částky, které obstojí i v dobách nejvyššího zdražování za posledních pětadvacet let. Čím větší výdaje a menší finanční rezervy člověk má, tím více by měl uvažovat o vyšší částce na pojistce.

 

Autor je pojistný analytik společnosti Broker Trust.

 0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account