O možnosti ošetření rizika denních dávek při pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci v  rámci životního pojištění ví jen 2 % z těch, kteří mají životní pojištění sjednané. Tento fakt vyplynul z průzkumu veřejnosti České asociace pojišťoven (ČAP), který realizovala v prosinci loňského roku na vzorku 1043 respondentů.

Za rok 2008 bylo hospitalizováno v České republice téměř 2,3 milióny pacientů. Přesto průzkum ČAP prokázal, že toto pojištění není klienty téměř využíváno, zároveň také potvrdil nedostatečnou informovanost klientů.

Jistota, kterou toto pojištění poskytuje, vyřeší tíživou finanční situaci spojenou s pobíráním dávek nemocenského pojištění, případně i pobytem v nemocnici nejen lidem, na kterých je rodina finančně závislá. Toto finanční omezení pocítí každý, kdo byl zvyklý na pravidelný příjem, z něho plynoucí životní úroveň a v neposlední řadě finanční soběstačnost. Jak tedy tato doplňková pojištění v praxi fungují?

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

U tohoto typu pojištění zvolíte výši denní dávky, kterou chce klient pobírat v době, kdy bude v pracovní neschopnosti. Výše této dávky je limitována, neboť v součtu s dávkami vyplácenými od státu nemůže přesáhnout měsíční příjem klienta. Zvolíte také dobu, od které potřebujete, aby tato dávka byla vyplácena (od 15, 29, 36 dne nemoci). Toto pojištění doporučujeme uzavřít i OSVČ, kteří nejsou nemocensky pojištěni. Vyplacené pojistné plnění pak činí součin denní dávky a počtu dnů pracovní neschopnosti.

Pojištění denní dávky při hospitalizaci

Tento druh pojištění zaručí výplatu sjednané denní dávky po celou dobu pobytu v nemocnici. Výši denní dávky stanovíte podle potřeb. Pojištění můžete ji využít k úhradě zdravotnických poplatků nebo nadstandardních služeb poskytovaných v nemocnici. Při sjednání pojištění je důležité vědět, zda se pojištění vztahuje na jakoukoli hospitalizaci nebo jen na hospitalizaci související s úrazem.

Jaké jsou doporučované pojistné částky?

Pojištění denních dávek pro případ pracovní neschopnosti slouží zejména k zachování měsíčních příjmů pojištěného. Doporučovaná denní dávka (krát 30 dní) by tedy měla odpovídat rozdílu, o který vám klesne pravidelný měsíční příjem v případě, že budete práce neschopný. Orientační výši nemocenských dávek ze státního systému lze zjistit z kalkulaček umístěných např. na www.mpsv.cz.

Sjednání pojištění:

Pojištění lze sjednat samostatně nebo v rámci sjednání životního pojištění. Nabídky jednotlivých pojišťoven se liší v závislosti na konkrétních pojistných podmínkách.

Modelový příklad:

30 letá žena, manažerka s příjmem 40 000 Kč si uzavřela investiční životní pojištění do 65 let. Rozsah jejího pojištění je následující: pojistná částka na smrt 1 000 000 Kč, připojištění pracovní neschopnosti od 15. dne ve výši 680 Kč denní dávky. Celkové pojistné činí 2 000 Kč měsíčně, z toho pojistné na riziko denních dávek při pracovní neschopnosti činí 320 Kč.

V případě pracovní neschopnosti začne pobírat nemocenské dávky ze státního systému ve výši 17 790 Kč a dávky z životního pojištění ve výši 680 denně, tj. 20 400,- Kč měsíčně. Měsíční příjmy zůstanou téměř zachovány.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven, oPojištění.cz

Souhlasíte s doporučením České asociace pojišťoven? Proč je podle Vás možnost tohoto pojištění tak málo využívána?

1 komentář
  1. Aleš Kamaryt 12 roky

    Po přečtení modelového příkladu ve mě lehce zamrazilo. Nevím, asi nejsem takový “provizní zlatokop” abych nabízel klientce výše popsaná zizika za 2.000,–/měs. v IŽP. Provedl jsem pár kalkulací a asi bych klience nabídl stejné pojistné částky za 804,– Kč/měs. a ušetřené peníze bych jí navrhl investovat do OPF. Pokud bych si chtěl pohrát s pojistným, druhý model by zněl na 755,–kč/měs. Osobně si myslím, že kdyby “modelová” paní která platí 2000,– do smlouvy potkala u kafe kamarádku a ta by platila za to samé 804,– Kč, druhý den by rušila smlouvu a uzavírala tu levnější a původního poradce by už asi vydět nechtěla.

    2

    0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account