Pojišťovna právní ochrany má za úkol podporovat pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nést riziko vzniklých nákladů, popřípadě je zmírnit. Povědomí o těchto službách je ale zatím poměrně nízké. Rozhovor s Bc. Jitkou Chizzolou, předsedkyní představenstva D.A.S. Pojišťovny právní ochrany, a.s.

Jak vlastně funguje právní ochrana rodiny?

D.A.S. nabízí jednotlivé balíčky, od těch jednodušších s  názvem Rodina Standard až po balíček Rodina MAX a rodina MAX Plus. Upřesním, že vždy jde o pojištění právní ochrany. To znamená, že poskytujeme v rámci dané pojistné smlouvy mimosoudní prosazování oprávněných zájmů pojištěného ve všech oblastech, na něž se vztahuje pojistná smlouva a samozřejmě že hájíme klientovy zájmy i před soudy. Klient má “Právo na své právo” – a my mu pomáháme jeho právo prosadit.

Jak konkrétně?

Poskytujeme klientovi poradenskou činnost a finanční úhradu nezbytných výdajů, pokud je zapotřebí tyto výdaje účelně vynaložit v souvislosti s hájením jeho oprávněných zájmů.

Balíček Rodina MAX obsahuje právní ochranu v oblasti náhrady škody, trestního práva, týká se řidičského průkazu, technického průkazu, závazkového práva, pojistného práva, nájemního práva k movité věci i nemovitosti a vlastnického práva.

Můžete uvést nějaké příklady?

Uvedu příklad, který se týká sporu o pojistné plnění: v době dovolené jednoho z našich klientů došlo k vloupání do jeho bytu, při němž byly odcizeny věci za 750 000 korun. Pojišťovna odmítla poskytnout pojistné plnění s odůvodněním, že byt nebyl řádně zabezpečen. Nárok na pojistné plnění bylo nutné prosadit prostřednictvím soudu. Náklady ve dvou instancích pojišťovnu tak přišly na 224 200 korun, ale co je důležité – klient pojistné plnění dostal.

Nebo řešíme spory z nájemních a podnájemních smluv. Příklad: náš klient si pronajal nebytové prostory, které využíval k  provozování své podnikatelské činnosti. Přes řádně uzavřenou nájemní smlouvu požadoval pronajímatel neoprávněné zvýšení nájemného o 35 %, a  protože dotyčný nehodlal tento požadavek akceptovat, odpojil mu pronajímatel opakovaně přívod elektrického proudu a vody. Náklady soudu ve dvou instancích v tomto případě přišly na 93 400 Kč. To vše platíme my v rámci pojistné smlouvy.

Rodiny si mohou vybrat mezi čtyřmi balíčky pojistných produktů. Právní ochrana se poskytuje podle sjednaného pojistného produktu. Není mi však jasné, co má navíc balíček Rodina MAX Plus navíc proti Rodině MAX?

V balíčku Rodina MAX Plus je navíc sousedské právo. Pokud chcete přestavovat dům nebo byt, je dobré mít pojištění právní ochrany pro oblast sousedského práva, protože jde o poradenství v  případech smlouvy o dílo. Pomáhá to řešit spory s dodavatelskou firmou.

Ale pojistný produkt řeší i další spory, týkající se sousedských práv : kdo má nárok na ovoce ze stromů, stojících na rozhraní zahrádek, jak se bránit rušení nočního klidu a podobně.

Komu dalšímu nabízíte právní ochranu?

Nabízíme právní ochranu zaměstnancům, vlastníkům vozidel, řidičům a podnikatelům. Nesmíme zapomenout na dálkové řidiče (tedy profesionální řidiče) a na podnikatele. Podnikatelé jsou rozděleni do čtyř skupin podle rizikovosti podnikatelské skupiny a podle počtu zaměstnanců. Náš nejmladší produkt je také už tři roky starý a jde o  pojištění právní ochrany pro soukromé lékaře, lékárníky a veterináře. Ti mají vlastní zaměstnance, vlastní závazkové právo, náhradu škody, přestupkové a trestní právo. Může se stát, že si pacient myslí, že ho lékař neošetřil tak, jak měl, poté nastupuje přestupkové nebo trestní právo, kde mu pomáhá DAS. Ale pomáháme i v případech nájemního práva nebo vlastnického práva.

Právě v tomto oboru došlo za posledních pět let k  obrovskému nárůstu podnikání. Udělali jsme si průzkum trhu a zjistili, že šlo o nejdynamičtěji se rozvíjející oblast v malém a středním podnikání. Přitom jen zařídit si ordinaci přijde na nemalé finanční částky.

Chápu, že podnikatelé pochopili, že je pro ně pojištění právní ochrany důležité. Ale pochopily to také rodiny?

V současné době pochází 55 % našich klientů ze soukromého sektoru. Zbytek, tedy 45 %, jsou podnikatelé. Začínali jsme s právní ochranou motorového vozidla a  jeho řidičů. První léta převažovalo podnikatelské riziko, protože jsme pojišťovali především autodopravu. A autodoprava jsou především kamiony. To je velké podnikatelské riziko.

Ale jde i o vlastníky motorových vozidel. Podnikatelů máme u nás zhruba jeden milión, ale dalších 6 až 7 miliónů lidí je v  závislé činnosti – jsou zaměstnáni, nepodnikají. Vlastníci osobních aut spadají do kategorie soukromého rizika. Dostávají se do rodinných balíčků a my pak už nezkoumáme, zda mají jedno auto nebo jich mají víc. V  balíčku Rodina MAX Plus už nezkoumáme, kolik má rodina pojištěných aut. Když se rodina u nás pojistí a koupí si balíček MAX, chceme, aby měla všechny kauzy, které se v rodině mohou stát, zahrnuty do pojištění právní ochrany a pojištění pro ni mělo skutečně smysl. Proto je tam i  technický průkaz (tedy pojištění právní ochrany pro případ, že by hrozilo jeho odnětí) pro vozidla, která jsou mnoho let stará.

Když se v takové rodině něco stane, má vašeho právníka 24 hodin na telefonu. Sama vidím, že rozsah poradenské činnosti je obrovský. Kde seženete právníky, kteří jsou schopni vašim klientům poradit v nouzi?

Na našem právním oddělení je 29 lidí, z toho je 22 právníků, kteří se to musí naučit. Jde o předávání zkušeností. Než může právník sám likvidovat škody, trvá až rok. Má vždy staršího patrona, jak na tuzemské škody, kterých je přes 70 %, tak na škody zahraniční.

My ale nepotřebujeme jen právníky, ale i lidi, znalé cizích jazyků. Samozřejmě němčinu, angličtinu, francouštinu, španělštinu. Sesterské společnosti DAS máme v dalších 16 zemích a to je naší výhodou. Přes ně jsme dostali kontakty na právníky a některé česky mluvící jsme si sami našli. Naši právníci jsou skutečnými specialisty na všechna pojistná odvětví, navíc se musí stále učit, podle toho, jak se mění zákony a vyhlášky. V případech, které se týkají zahraničí, je nutné spolupracovat se zahraničními advokáty a neustále sbírat nové infromace, protože 96 % zahraničních škod se týká transportních firem.

A jak vypadá praxe?

Od roku 1997 jsme zavedli pro klienty poradenskou linku od 8 do 16 hodin. Každý klient dostane kartičku s naším číslem. Z  našich 22 právníků dva dělají po určitou denní dobu jen telefonáty. Klient uvede číslo své smlouvy a právníci, protože ani ti nemohou vědět všechno, mají k dispozici nejrůznější infromační zdroje. Dotazy se sice velmi často opakují, ale čas od času vždy nějaký unikátní přijde.

Pro případ krizových situací, například při dopravní nehodě, exekuci nebo výpovědi lze využít i tísňovou linku. Ta je v  provozu 24 hodin denně. Call centrum si vyzvedne od klienta infromace, vyhodnotí, zda jde skutečně o tísňové volání, předá je právníkovi, který má službu a poté je opět informován klient, volá se policie a věci se dávají do chodu.

Pokud chtějí našeho klienta vzít do vazby, pak mu formou bezúročné půjčky poskytneme i prostředky na kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby, což ocení zejména klienti – řidiči, cestující do zahraničí, kde vazba reálně hrozí. V případě kauce se jedná o částky dosahující půl miliónu korun.

Na vysvětlenou dodám, že strávit v Turecku jedinou noc ve vazbě bych nikomu nedoporučovala.

Na kolik přijde pojištění právní ochrany?

Rodina MAX, což je komplexní pojištění rodiny, stojí 4 800 ročně, Když si připojistíte i sousedské právo pro případ, že předěláváte dům nebo byt, je dobré mít pojištění právní ochrany Rodina MAX Plus a to stojí 7 800 korun.

Pokud se někomu zdá, že pojištění právní ochrany je drahé, stačí si spočítat, na kolik může přijít jedna jediná kauza za rok. A stačí uvážit, že právník si počítá na hodinu minimálně 500 korun…

Rozhovor je redakčně krácen. Plné znění najdete na webu oPojištění.cz

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account