Už jste někdy četli pojistné podmínky? Já vím, hloupá otázka, je to profesní povinnost, nelze dát klientovi dobrou radu a nevědět, co se ukrývá uvnitř produktu. Protože jsem byl nedávno nucen detailně přečíst podmínky 15 produktů životního pojištění, rád bych se podělil o několik dojmů. Třeba si je přečte někdo odpovědný a slituje se nad klienty, poradci a analytiky a nechá je ihned přepsat. Předem děkuji! 😊

 • Ko-mp-li-ko-va-ná struktura
  Mnoho produktů má podmínky stále dělené na všeobecné a zvláštní (někdo ještě přidává doplňkové). Výsledkem je nesrozumitelnost: část výluk je na jednom místě, část na druhém. A úplně nejveselejší (=nejtragičtější) jsou texty v ZPP, které ruší texty z VPP, někdy velmi významné. Koncept VPP a ZPP je překonaný. Novým trendem (proklientským) je mít všechny podmínky v jednom dokumentu a výluky k danému připojištění na jednom místě.
  Krásná citace z podmínek je: „Tento seznam výluk není úplný a výluky, omezení pojistného plnění se mohou vyskytovat i na jiných místech v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě.“ Platilo by toto přiznání viníka (pojišťovny) u soudu za polehčující okolnost?
 • Dlooooooooouhé podmínky
  Podmínky jsou často zbytečně dlouhé, často opakují obecné věci dané zákony a pojistník snadno přehlédne to důležité (např. konkrétní výluky). Jsou i případy nepochopitelného prodloužení podmínek. Prvním je, že se v podmínkách popisují i připojištění, která nelze uzavřít. Druhou ukázkou je zařazení například pojištění odpovědnosti do produktu životního pojištění. Prakticky nikdo si ho v tomto produktu nesjednává, ale podmínky pro všechny klienty narostly třeba i o desítky stránek. Asi víte, kdo klientům a poradcům takto komplikuje život.
 • Nálezy z doby prehistorické
  Často se v podmínkách popisují věci, které už dávno neplatí. Tato citace je moje oblíbená: „Pojišťovna přijme pouze úplně, přesně a čitelně vyplněný formulář.“ Haló, vzbuďte se, už několik let se nic nevyplňuje na papíře, vše se dává do počítače a výsledkem je smlouva ve formátu pdf a elektronický přenos dat včetně všech automatických validací. Podobná věta z jiných podmínek: „Je-li v pojistné smlouvě sjednáno připojištění a chybí-li označení varianty tohoto připojištění, varianty plnění nebo karenční doba, pak pojistitel může tento údaj doplnit, vyplývá-li ze sjednaného pojistného.“ Možná software dané pojišťovny prostě někdy něco vynechá a nepřenese. Taxátorka pak musí umělou inteligenci zachránit.
 • Šifra mistra produkťáka
  Zadání pro autora podmínek u jedné pojišťovny muselo být: nikdo tomu nesmí rozumět, jen my čtyři v této kanceláři, pouze tak obhájíme svou existenci a platy. Jinak si totiž nelze vyložit odstavec začínající „Tarify 294, 294U, 294P, 295, 295U, 295P, 296, 296U, 296P, 297, 297U, 297P, 298, 298U, 298P, 299U, 393, 393U, 394, 394U, 395, 395U, 396, 396U, 397, 397U, 398 a 399 jsou připojištěním pro případ …“.
 • Výluky, co měly být vyloučeny
  Úplně samostatnou kapitolou jsou výluky a podmínky, které byly obhajitelné dříve, ale ne již v současnosti. Některé z nich jsem nominoval do soutěže o Finanční koninu v kategorii životní pojištění. Již jen pár dnů zbývá do volby té největší koniny, tak nechte i váš hlas rozhodnout.
  Hlasujte zde: https://www.penize.cz/tema/financni-konina

Martin Podávka, vášnivý čtenář pojistných podmínek1 komentář
 1. Jan Hofta 5 roky

  Další „perly“:

  Jedovatí králíci: …poskytne pojistitel pouze tehdy, souvisí-li s následujícími zvířaty: psi, kočky, králíci, hlodavci. Bez ohledu na předchozí větu není pojistitel povinen poskytnout naturální pojistné plnění dle těchto DPP v případě nebezpečných, agresivních, jedovatých či nezvladatelných zvířat

  Jack Sparrow: Pojištění se nevztahuje na nepojízdnost vozidla v důsledku:
  m) porušení oficiálních místně platných předpisů, pirátství.

  Jasná věta: Právní jednání týkající se pojištění nevyvolává právní následky plynoucí ze zvyklostí v oblasti pojišťovnictví.

  Reznoucí sklo: … rozumí se tím poškození skel jakoukoli událostí, nedošlo-li k ní bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace.

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account