pojištění
Zdroj: pixabay.com

Pojišťovny na tuzemském trhu přicházejí v posledních měsících s novými či inovovanými produkty, které přinášejí klientům zajímavé možnosti. I vzhledem k narůstající inflaci některé pojišťovny ruší či výrazně zvedají limity pojistného plnění. U pojištění automobilů přicházejí s výhodnější spoluúčastí a zohledňují, kolik toho klienti najezdí.

Začněme havarijním pojištěním vozů, u kterého se vždy sjednává takzvaná spoluúčast. Spoluúčast je část škody, kterou za vás pojišťovna nezaplatí a jejíž úhrada je na vás. Ve starších smlouvách se používá takzvaná procentní spoluúčast. Ta má jednu nepěknou vlastnost: Čím je škoda větší, tím je také vyšší spoluúčast, a tedy větší rána pro vaši peněženku. Tato procentní spoluúčast neumožňuje dobře plánovat potřebné finanční rezervy a je dobré se jí zcela vyhnout. Například často sjednávaná varianta „spoluúčast 5 %, min. 5 000 Kč“ znamená, že při škodě 50 000 Kč je spoluúčast 5 000 Kč, ale při škodě 500 000 Kč jde již o 25 000 Kč. Jak velká škoda vás potká, však pochopitelně nemůžete dopředu vědět.

Pojišťovna Kooperativa proto od října přidává do nabídky pevnou (fixní) spoluúčast 5 000 Kč. To znamená, že ať je škoda libovolně velká, vždy doplatíte ze svého stejnou částku (v tomto případě 5 000 Kč). Některé jiné pojišťovny nabízejí i jiné varianty pevné spoluúčasti, konkrétně jde o Allianz a Pillow pojišťovnu. ČSOB Pojišťovna sice pevnou spoluúčast nenabízí, ale v případě provedení opravy poškozeného vozidla smluvním servisem doporučeným pojišťovnou se spoluúčast snižuje na 1 000 Kč místo spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě.

Pojištění pro ty, co toho moc nenajezdí

Dalším – u nás zatím ne tak rozšířeným – trendem je sleva na pojistném podle počtu ujetých kilometrů. Potenciálních klientů, kteří by mohli tuto variantu využít, je poměrně hodně. V Česku jezdí až dva miliony osobních vozidel s nájezdem do 12 000 kilometrů ročně a pouze 500 tisíc z nich má pojištění dle kilometrů. Zbylých 1,5 milionu nevyužívá slevu za nízký nájezd a platí možná zbytečně mnoho za povinné ručení i havarijní pojištění.

Pillow a Allianz jsou jediné dvě pojišťovny, které bez dodatečných podmínek cenově zvýhodňují vozy s podprůměrným nájezdem. U Allianz lze za nízký nájezd získat slevu až 35 % z pojistného, u Pillow až 40 %. Slevu za malý nájezd lze získat i u Uniqa pojišťovny, ale jen v případě nainstalování telematické jednotky do vašeho vozu.

Žádné nebo vyšší limity

Nový trend pozorujeme i v pojištění nemovitostí a domácností. Komerční pojišťovna, Direct a Česká podnikatelská pojišťovna u majetkových pojistek výrazně omezily nebo zvýšily limity, tedy částky do jejichž výše pojišťovna uhradí plnění. Pochopitelně některé limity a také výluky zůstávají dále v platnosti.

Například Direct odstranila naprostou většinu limitů a nyní nabízí modulární variantu pojištění, kdy si klient volí pojistnou částku pro stavbu, limit pro vedlejší stavby a porosty, pojistnou částku pro domácnost, limit pro věci zvláštní hodnoty (např. cennosti) a věci v nebytových prostorech. Například při stanovení limitu pro vedlejší stavby, jako je garáž, tak není klient limitován pouze určitým procentem z pojistné částky hlavní budovy, jak je to u některých produktů stále ještě zvykem.  Pojištění je až na pár výjimek na novou cenu, ne na časovou, která zohledňuje opotřebení. Je zde jen podmínka, že do tří let od vzniku pojistné události je třeba opravit či znovu pořídit předmět pojištění, jinak je plněno v časové ceně.

Česká podnikatelská pojišťovna od počátku října navýšila limity plnění u pojištění domácnosti a nemovitosti.  Pojištění nemovitosti a domácnosti Domex+ od ČPP má balíčkový charakter a jednotlivé varianty se liší právě výší limitů. Pozitivem je, že i v nejlevnějším balíčku Mini jsou zahrnuta všechna pojistná nebezpečí („rizika“), která často pojišťovny do nejlevnějších tarifů vůbec nezahrnují.  Jedná se například o rizika přepětí, vandalismu, krádež vloupáním, loupež, rozbití skla, poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem apod. I když některé limity byly navýšeny jen „kosmeticky“, o 5 000 Kč či 10 000 Kč, u většiny limitů ve dvojici vyšších balíčků dochází k podstatnému nárůstu. Například u rizika přepětí byl navýšen maximální limit ze 100 000 Kč na 200 000 Kč, věci v nebytových prostorech jdou nově pojistit nikoliv na 100 000 Kč, ale na 150 000 Kč. Navýšení limitů je vzhledem k rostoucí inflaci pochopitelně žádoucí.

Je zjevné, že český trh s majetkovým pojištěním se dává do pohybu, a klienti z toho mohou těžit. Výše uvedené změny jim dávají větší volnost při volbě pojištění a ze strany pojišťoven je to bezpochyby krok správným směrem. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že při volbě vyšších limitů člověk zaplatí za pojištění více. Určité rezervy jsou také stále patrné v nabízených asistenčních službách, za jejichž vyšší rozsah je většinou třeba připlatit.

 

Autor je pojistný analytik společnosti Broker Trust.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account