Průzkum veřejného mínění České asociace pojišťoven (ČAP) ukázal, že 37 % klientů nikdy neaktualizovalo pojistnou smlouvu. Jedna pětina odpovídajících pak ani neví o tom, že by se pojistná smlouva měla nebo dokonce musela aktualizovat. V neprospěch efektivně sjednaného pojištění hovoří i fakt, že průměrná délka pojistné smlouvy je 8 – 10 let.

Životní pojištění

Klienti zapomínají na průběžnou aktualizaci pojistných smluv a nezohledňují v nich své stoupající nároky a potřeby,“ říká Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání a komunikace ČAP. U životního pojištění by měli vždy informovat svou pojišťovnu o změnách kontaktních údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu (aktivní sport, změna zaměstnání atd.). Kromě těchto aktualizací je nutné se nad životním pojištěním pravidelně zamýšlet jako nad celkem, zvažovat průběžně, jestli je pojistná částka stále dostačující a jestli zcela pokrývá narůstající životní standard rodiny. Pokud tomu tak není, pojištění částečně ztrácí svůj efekt.

Důsledkem nedostatečné aktualizace smluv je nedostatečná pojistná ochrana. V případě vážných událostí, jako je například invalidita, úmrtí nebo závažné onemocnění pak není vyplacené pojistné plnění dostačující pro kompenzaci vzniklé finanční ztráty,“ říká Kotyrová. Ačkoli to není nic příjemného, je pro správné stanovení pojistné částky užitečné se nad konkrétními situacemi zamyslet. Položit si otázku, co by například obnášela pro chod celé rodiny trvalá invalidita jejího hlavního živitele a jak by se tato skutečnost promítla do rodinného rozpočtu. Přesněji – co by představoval výpadek jeho finančních příjmů, jaké by si jeho invalidita vyžádala náklady na úpravu domácnosti nebo jaké náklady by například byly třeba vynaložit na speciální péči o nemocného.

Důsledkem nedostatečné aktualizace může být však i neodpovídající rozsah krytých rizik. Rizika, která jsou vhodná v jedné etapě rodiny, nemusí být aktuální za deset let a naopak. Krácení pojistného plnění, rovněž z důvodu nedostatečné aktualizace může nastat i v případě, že klient například nenahlásí aktivní provozování sportu či změnu zaměstnání, jehož odlišný charakter může být jedním z kritérií pro úpravu výše pojistného.

Doporučení

 • Míru pojistné ochrany určuje pojistná částka, tzn. obnos, který je sjednán v pojistné smlouvě
 • Optimální pojistnou částku na smrt lze odvodit z výše ročního příjmu – měla by činit jeho dvou až pětinásobek
 • Největším ohrožením bývá zpravidla úmrtí, trvalá invalidita, závažná a dlouhodobá nemoc, zejména u živitele rodiny.

Pojištění majetku

„Nedostatečná aktualizace smluv se bohužel nevyhýbá ani majetkovým pojistným smlouvám. Pojistné částky na zastaralých smlouvách zpravidla neodpovídají aktuální hodnotě majetku a rozsah krytých rizik tak nemusí být kompletní,“ upozorňuje Kotyrová.

Majitelé nemovitostí a domácností si mnohdy neuvědomují, že hodnota majetku se průběžně mění a že je tyto změny třeba zohledňovat. Pokud je sjednaná pojistná částka nižší než hodnota pojištěného majetku, nekryje pojistné plnění v případě škodní události škodu v plném rozsahu. Chybou a důvodem pro zbytečné zklamání jsou nevhodně zvolená rizika. Pojistitel vždy hradí jen škody z pojistných rizik, která jsou ve smlouvě uvedena.

Doporučení

 • Pojistnou smlouvu kontrolujete minimálně jednou za tři roky
 • Ověřte si, zda sjednaná pojistná částka skutečně odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti
 • Informujte pojišťovnu o rozsahu investic do nemovitosti nebo domácnosti, které navýšily její hodnotu
 • Vždy informujte pojišťovnu o změnách vašich osobních údajů

Jak správně sjednat pojištění, za jakých okolností aktualizovat smlouvu a spoustu dalších užitečných informací o pojištění rodiny, jejího majetku i rizik ohrožujících život a stabilitu rodiny najdete na internetovém portálu www.jaksepojistit.cz, který vytvořila Česká asociace pojišťoven v rámci informační kampaně Únor – měsíc pojištění.

Výzkum byl realizován společností Ipsos pro Českou asociaci pojišťoven v lednu 2012 na reprezentativním vzorku o velikosti 1000 respondentů ve věku od 18 do 65 let (podle regionu, velikosti, místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Výzkum byl proveden metodou on-line dotazování.

Kampaň Únor – měsíc pojištění podpořili mediální partneři Peníze.cz, Finančnínoviny.cz, oPojištění.cz, Poradci-sobě.cz, Našepeníze.cz a Pojistný obzor.

 

komentáře 2
 1. TP 8 roky

  Snažím se své klienty kontaktovat minimálně 2x do roka, zda se něco nepřihodilo (zaměstnání, úraz, nemoc, snížení platu, zvýšení rizika, trvalky apod.) V rámci dlouhodobé spolupráce mně v průměru vychází, že každý čtvrtý potřebuje změnu 1x za 2 roky.

  Rozhodně je nesmysl, že průměrná délka smlouvy činí 8-10 let. Nevím kde na tom byli, ale je to blbost.

  1

  0
 2. Já myslím že těch 8-10 let se týká majetkového pojištění, tam to odpovídá.

  1

  0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account