Dopravní nehoda

Zdražení povinného ručení (POV) v roce 2014 o 20 % je pro pojišťovny obhajitelné. Vyplývá to z kalkulace, která zahrnuje takové zvýšení pojistného, aby nebylo pod hranicí vynaložených nákladů . Další 3 miliardy korun ročně představuje zvýšení nákladů, spojených se zavedením nového Občanského zákoníku (OZ). „Sečteno a podtrženo, ceny povinného ručení mohou vzrůst až o 20 %,“ uvedl na setkání s novináři výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora.

Zdůraznil, že samozřejmě nikdo neví, jak se jednotlivé pojišťovny, působící na našem trhu, rozhodnou a o kolik ceny povinného ručení nakonec zvýší. „Nezbude jim však nic jiného než vše zahrnout do nákladů,“ konstatoval Síkora.

Ještě v roce 2008 pojišťovny na povinném ručení vydělávaly (6 %). Nyní nastal opačný případ – pojišťovny okolo 3 % prodělávají a nemají z čeho krýt zvýšené náklady. Zatímco konkurence dramaticky srazila ceny pojistného směrem dolů, škody výrazně rostou. To je jeden z důvodů, proč se ceny povinného ručení pomalu šplhají směrem nahoru. Pojišťovny si uvědomují, že jde o produkt, který v současné podobě není rentabilní.

 

Několik čísel

Počet registrovaných vozidel dosáhl 7,5 miliónu. Pojištěných je ale jen 6,9 miliónu. Takže 600 000 vozidel je nepojištěných. Z toho 130 000 je stále v provozu – to znamená, že jezdí bez povinného ručení.

Průměrné pojistné dosahuje 2 800 Kč ročně. Z něho se hradí škody, kterých je ročně 260 000. Výše průměrné škody dosahuje 40 000 Kč. Výrazný rozdíl je mezi škodami na majetku (průměr 31 000 Kč) a škodami na zdraví (průměr 420 000 Kč).

Škody na zdraví vzrostly až čtyřnásobně a meziročně rostou o 10 %.

Škody na zdraví se na celkovém závazku podílejí částkou 4 až 5 miliard korun ročně.

 

Nová legislativa

Od roku 2014 musí pojišťovny odvádět nejméně 3 % z přijatého pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany škod. Fond bude spravovat Česká kancelář pojistitelů a takto získané prostředky budou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty , které povedou ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Hasičům jsou už od září letošního roku nově pojišťovnami hrazeny náklady zásahů při dopravních nehodách paušální částkou ve výši 5 600 Kč za každou započatou hodinu zásahu. Hasiči tak získají v souhrnu výrazně vyšší finanční prostředky na svůj provoz a rozvoj.

Náklady pojišťoven se ročně zvýší o 200 miliónů korun (za zásahy hasičů) a odvody do Fondu přijdou pojišťovny na dalších 600 miliónů korun ročně.

 

 A to nejdůležitější: nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který začne platit od 1.1. 2014 (tedy pokud budou schváleny prováděcí vyhlášky), přinese klientům pojišťoven (a tedy i pojišťovnám) v oblasti odškodňování celou řadu novinek.

Nejvýznamnější změny se projeví v oblasti náhrady újmy na zdraví, kde u nároků za odškodnění vytrpěných bolestí a ztížení společenského uplatnění bude od ledna zrušena vyhláška, upravující konkrétní výši náhrad. Pojišťovna při určení výše odškodnění přihlédne k situaci poškozeného. Ve výjimečných případech bude moci jednorázové odškodnění uplatňovat i daleko širší okruh osob.

Největším problémem zřejmě ale bude stanovení výše finanční kompenzace. Občanský zákoník tvrdí, že úhrada újmy na zdraví se stanoví „podle zásad slušnosti“. Co je ale zásada slušnosti?

Na to má každý jiný názor. Viditelně jde o nedefinovatelný abstraktní pojem s neustáleným obsahem. Benefity, které přináší nový Občanský zákoník poškozeným, bude viditelně možné využít, až se škůdci i poškození, advokáti i soudy vypořádají s novou právní úpravou. Bude to zřejmě obtížné a bude to trvat dlouho.

 

Nový občanský zákoník přijde pojišťovny na 2 miliardy korun

Úplnou novinkou je možnost úplatnit nárok na náhradu prací, které poskytoval poškozený třetí osobě. „Může jít o práce v domácnosti nebo o jiné práce, jako například účetnictví v malé rodinné firmě, které dotyčný (nebo dotyčná) dělala víceméně jednorázově,“ uvedl Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Finanční dopady nové právní úpravy v souhrnu představují pro pojišťovny povinnost vynaložit celkem 2 miliardy Kč. Součástí je nejen bolestné (600 miliónů korun), ale i úhrada za duševní útrapy (300 mil. Kč), náhrada za zmíněné práce v domácnosti (184 mil. Kč) a odškodnění pozůstalým (181 mil. Kč).

 

Všechno končí u našich peněženek (jako obvykle)

Ve většině evropských zemí již platí obdobná právní úprava soukormého práva a podobný přístup k odškodňování. „Například ve Slovinsku nedávno soud stanovil odškodnění pozůstalých po muži, který zemřel při autonehodě, ve výši 500 tisíc Kč každému z rodičů a 400 tisíc každému ze sourozenců. Pozůstalí v ČR by byli podle stávající legislativy odškodnění zhruba polovční částkou. V ČR je ale zároveň průměrné pojistné na cca 50 % evropského průměru. V současnosti se tak zařazujeme mezi osm zemí s nejlevnějším povinným ručením,“ uvedl Jakub Hradec.

Zvýšení cen povinného ručení se tedy nevyhneme. Jak jednotlivé pojišťovny jeho ceny zvýší, je však jen a jen na nich.

Zdroj: Opojištění.cz

komentáře 3
  1. jakub kohak 7 roky

    Jedna velká pojišťovna má teď akci, kdy podráží 5 velkých pojišťoven o 7% při předložení výročního dopisu nebo i jen platby, třeba z účtu. Jde o povinné ručení. Dělají to s odloženým počátkem až do 31.12.2014. Slyšeli jste o tom?

    0

    0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account