Předčasné ukončení smlouvy o životním pojištění se může, zejména v případech kdy je stávající produkt pro klienta “výrazně” nevhodný, jevit jako správné řešení. Existuje ovšem celá řada důvodů, proč tuto alternativu nedoporučovat. A problém nespočívá jen v tom, že klient ztrácí část vložených prostředků. Jaké jsou důsledky výpovědi IŽP?

Nejvíc vždy tratí klient

Výpovědí ztrácí pojistník část vložených peněz. A to i v okamžiku, kdy doba trvání smlouvy překročí hranici nutnou k zajištění nároku na odbytné. Ovšem neprodělá pouze na nepoměru mezi zaplaceným pojistným a odbytným. Pravděpodobně bude muset ještě obdrženou částku zdanit, resp. dodanit.

Odbytné a daně

Velmi důležitým faktorem, který mluví proti předčasnému ukončování smluv o životním pojištění, jsou právě zmiňované daňové souvislosti. O jak významné téma se jedná, dokazuje i článek “Přestup k jiné pojišťovně neexistuje” (Finance.cz, Lukáš Pololáník), v němž autor rozebírá daňové důsledky předčasného ukončení smlouvy.

Zmiňované důsledky souvisejí s nárokem na zahrnutí pojistného jako odečitatelné nezdanitelné části základu daně. Tuto variantu pravděpodobně využívá každý, kdo na tuto úlevu má nárok. Za několik let přitom může jít o velmi zajímavé peníze. Co se však stane v okamžiku, kdy klient smlouvu ukončí? Odpověď je vcelku jednoznačná – ušetřené (a pojišťovnou vyplacené) peníze musí pojištěný dodanit.

Výjimky existují, ale…

Důvodem vzniku daňové povinnosti je výplata odbytného. Zákon o daních z příjmů přitom jasně říká, že výplata odbytného je porušením jedné z podmínek pro uplatnění nezdanitelné části základu daně podle § 15, odst. 6. Jedinou možností, jak smlouvu ukončit a nedoplácet daně, je převést kapitálovou hodnotu pojištění na novou smlouvu. To však není až tak jednoduché.

 1. Převod kapitálové hodnoty je možné zpravidla pouze v rámci jedné pojišťovny. Jak uvedla Ivana Menclová, specialistka na životní pojištění z České asociace pojišťoven: “Pojišťovna nemá povinnost převést rezervu nebo kapitálovou hodnotu na nové pojištění u jiné pojišťovny.”
 2. Rozhodne-li se klient smlouvu zcela ukončit, pojišťovna mu vždy musí vyplatit odbytné. To znamená, že nedodrží podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. A bude muset nezdanitelnou částku dodanit.

Neukončovat, minimalizovat a nechat běžet

A jaká je nejvhodnější cesta? Maximálně snížit pojistné u “špatné” smlouvy a nechat ji dále fungovat. Nejde sice o dokonalé řešení, ale podle zkušeností nejméně bolestivé. Nehrozí doplácení daní a klient ani nepřijde o peníze.

Zdroj: Finance.cz

Doporučené články:

Jak se zachováte v případě zjištění, že klient nemá IŽP sjednáno správně?

komentářů 10
 1. Vít Suchý 10 roky

  Minimalizace ? Úprava životní pojistky obecně spočívá v redukci pojistné doby a evtl.v redukci pojistné částky.

  V souladu s §57 zák.37/2004Sb. O pojistné smlouvě je to stav, kdy se využívá naakumulovaných prostředků ze spoření či investování ve čtyřech základních variantách :

  1/ V první variantě se zruší pojistná část životního pojištění. Smlouva potom nespotřebovává žádné prostředky na rizikovou složku připojištění a peníze uložené na spoření či investování se dále podle podmínek smlouvy zhodnocují až do jejího standardního ukončení . Tato varianta je značně nevýhodné pro klienta – vzhledem k povaze produktu KŽP a IŽP dochází většinou k zápornému zhodnocení vložených prostředků.

  2/ V druhé variantě je to naopak, peníze vložené na spoření nebo investování do fondů pojišťovna použije na splácení nákladů na rizikovou složku připojištění ( úraz, invalidita, smrt ), dokud se nespotřebují a pojištění potom zanikne. Toto řešení by bylo vhodné, kdyby pojistka obsahovala kvalitní úrazové pojištění, což často nebývá.

  3/ V třetí varintě dojde k zrušení připojištění a zůstává jenom základní pojištění na smrt, které se opět umořuje z naakumulovaných peněz. Tady doba pojištění vydrží o něco déle. Je eventuelně možno pojistnou částku i přiměřeně zvýšit.

  4/ Alternativou redukce v případě životního pojištění investičního typu je tzv. převedení pojištění do splaceného stavu. V tomto případě je pojistná částka pro případ úmrtí rovna kapitálové hodnotě pojištění. Smlouva pak platí dále až do konce původně sjednané doby.

  Kterou variantu je možné u konkrétního životního pojištění provést a jaké jsou podmínky, zejména minimální naakumulovaná částka, od které se to dá uskutečnit, je uvedeno v pojistných podmínkách příslušné pojišťovny.

  V souladu s §58, odst.(1)zák.37/2004Sb. O pojistné smlouvě má klient právo na odkupné teprve po dvou letech trvání smlouvy, kdežto na redukci smlovy většinou, v souladu s pojistnými podmínkami příslušné pojišťovny již po jednom roce.

  5

  2
 2. Radek Grapa 4 roky

  Pokud se zašle pojišťovně výpověď, ve které bude uvedeno číslo účtu na který má být odesláno odbytné a toto číslo účtu bude číslem účtu pojišťovny u které si uzavřel nové ŽP, které splňuje podmínky dle zákona o daních z příjmu, tak nebude muset dodaňovat! Je pravdou že pojišťovny nemusejí převádět odbytné na nové smlouvy, kort když je to k jiné pojišťovně, ale jsou povinny zaslat odbytné na žádané číslo účtu. Pro FÚ potom stačí výpis z účtu u nové pojišťovny, kde bude jasně zřejmé, že jim tam přišla částka z čísla účtu staré pojišťovny a ve výši odbytného.

  4

  2
  • Nějak si nemyslím, že máte pravdu pane kolego:
   “Důvodem vzniku daňové povinnosti je výplata odbytného. Zákon o daních z příjmů přitom jasně říká, že výplata odbytného je porušením jedné z podmínek pro uplatnění nezdanitelné části základu daně podle § 15, odst. 6.”

   6

   2
   • Radek Grapa 4 roky

    Nesouhlasím kolego. Pokud si tento odstavec který zminujete přečtěte dokonce, tak se dovíte, že toto se neuplatní, pokud odbytné bylo přímo zasláno na novou smlouvu.

    Cituji: “Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

    Toto mám potvrzeno i z FÚ.

    Mrkněte se např. do smlouvy RŽPD od UNIQA, proč by tam měli uvedeno číslo účtu pro převod odbytného od jiné pojišťovny, pokud by toto nefungovalo? ☺

    1

    1
   • Radek Grapa 4 roky

    Vy totiž uvádíte, že důvodem vzniku daňové povinnosti (dodanění) je výplata odbytného. To ale není pravda, důvodem dodanění je předčasné ukončení smlouvy! Přičemž se provádí výplata odbytneho, pokud ale toto odbytné bude převedeno přímo na novou smlouvu a né přes klienta, tak se to nebere jako výplata odbytného.

    4

    0
    • Radek Grapa 4 roky

     Doplňuji: samozřejmě jsem tím myslel výplata odbytného jako převodu na novou smlouvu nezadává povinnost dodání, jinak samozřejmě ano. Stejně jako výběr.

     0

     1
 3. Přemýšlím, zda tento výklad opravdu koresponduje se zněním zákona a moc se mi to nezdá. Nicméně je to oficiální písemný postoj státní instituce a tím pádem se o tento veřejný výklad dá při sporu opřít. => Odkaz je to velmi přínosný – máte pochvalu :-)

  4

  2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account