senior
Zdroj: pixabay.com

Česká populace stárne a lidí v důchodovém věku přibývá. Starobní penzi u nás nyní pobírá více než 2,4 milionu osob. Pojišťovny si toho jsou vědomy a pro starší ročníky rozšiřují nabídku komerčního pojištění. Jaké možnosti senioři mají, které novinky jsou určené speciálně pro ně, a proč by se měli vůbec pojistit?

I když důchodce nemá příjem z pracovní aktivity, mohou mu vzniknout náklady spojené například s léčbou zdravotních komplikací nebo s nutností zdravotní péče, které bude třeba uhradit nad rámec veřejných zdrojů – zdravotního pojištění či různých státních příspěvků. Pro penzisty, kteří nemají dostatečné finanční rezervy a nemají se na koho spolehnout, tak pojištění představuje vítanou alternativu, jak si zajistit případný zdroj financí pro nenadálé situace.

Senioři mají dle zkušeností z praxe nejčastěji zájem o cestovní pojištění, úrazové pojištění či pojištění pohřbu. Častým problémem u těchto pojištění byl vstupní věk a pro lidi v pokročilejším věku už bývalo složité pojištění sjednat nebo bylo příliš drahé. V poslední době se to ale mění a pojistky lze sjednat často až do věku 80 let. Větší cílení na seniory se projevilo i v nabídce pojišťoven v letošním roce.

Informační linka i speciální balíček

Pojišťovna Kooperativa spustila informační a sociální linku MAJÁK, která je k dispozici u některých produktů životního pojištění. Tato infolinka pomáhá seniorům nejen ve zdravotních otázkách, jako je vysvětlení odborných termínů či zajištění druhého lékařského názoru, ale i v sociální problematice. Pracovníci linky pomohou třeba s vyřízením žádostí o různé příspěvky, volajícím řeknou, kde jim zapůjčí zdravotní pomůcky nebo kdo jim pomůže s péčí o domácnost. Průzkum pojišťovny ukázal, že orientace seniorů v této problematice není zrovna bezproblémová a na internetu často narážejí na nerelevantní či neaktuální informace.

Další pojišťovnou, která letos rozšířila nabídku pojištění pro seniory, je Komerční pojišťovna. Jedná se o cenově zvýhodněné úrazové pojištění „Senior balíček“, které zahrnuje pojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu.  I řada dalších pojišťoven zpřístupnila svá pojištění i pro starší klientelu, kdy navýšily vstupní věk do pojištění. Je to logický krok. Senioři jsou dnes i ve vyšším věku aktivnější, tudíž mají o úrazové pojištění zájem. Pojistka jim může pomoci uhradit náklady po úrazu, spojené například s rehabilitací či lázeňskou péčí. Některé pojišťovny v rámci úrazového pojištění poskytují i takzvané asistenční služby, kdy v případě vážného úrazu pojišťovna zorganizuje péči o domácnost, donášku jídla či léků, pohlídání domácích mazlíčků a další služby. Tyto služby jsou však hrazeny pouze do určitého limitu v řádů tisíců korun.

Když vlastní síly nestačí

Samostatnou kategorií pojištění, která se nově rozvíjí, je pojištění dlouhodobé péče. Podle současných odborných propočtů se každý čtvrtý dospělý do věku 80 let stane závislým na pomoci druhých. Právě obavu, že budou někomu „na obtíž“, senioři poměrně často zmiňují. Ztráta soběstačnosti ale nemusí znamenat konec důstojného života ani přílišné zatížení příbuzných, jen je třeba počítat s vyššími výdaji.

Náklady na péči o člověka, který zůstává v domácím prostředí, ale potřebuje asistenci, se mohou pohybovat okolo 10 až 20 tisíc korun měsíčně. Pokud je nezbytná celodenní péče ve specializovaném zařízení, jsou náklady ještě vyšší. Příspěvek od státu odstupňovaný podle stupně nesoběstačnosti činí od 880 Kč do 13 200 Kč, což na ideální potřebnou péči nepostačuje. K doplnění potřebné částky může dobře posloužit pojištění dlouhodobé péče. Další informace je možné zjistit například na stránkách Péče.cz.

Moderní verzi pojištění dlouhodobé péče pro seniory v ucelenější podobě aktuálně poskytují dvě pojišťovny – Komerční pojišťovna a NN pojišťovna. Produkt od Komerční pojišťovny má v tuto chvíli více omezení, například vstupní věk je jen do 60 let a pojistka nekryje první a druhý stupeň bezmocnosti. Na druhou stranu toto pojištění umožňuje sjednat jednorázové finanční odškodnění.

Pojištění od NN pojišťovny poskytuje více možností, mimo jiné vstupní věk až do 70 let věku s možností konce pojištění až v 80 letech věku nebo možnost odškodnění i v případě druhého stupně bezmocnosti.  Zajistit lze ale jen odškodnění ve formě opakované výplaty (penze). U obou zmiňovaných pojišťoven lze však získané finanční prostředky využít libovolným způsobem, ať již na zaplacení ošetřovatelské péče v domácnosti nebo na pobyt v moderních domech pro seniory s pečovatelskou službou.

Je třeba doplnit, že při vstupu do pojištění se pochopitelně zkoumá zdravotní stav. Pokud je však klient přijat a nic nezatají, tak bude pojišťovna plnit i v případě, že snížená soběstačnost souvisí s jeho zdravotním stavem před počátkem pojištění. Při nárokování odškodnění bude rozhodující přiložit lékařské zprávy a rozhodnutí o přidělení příspěvku na péči daného stupně. Podmínkou plnění je doba přežití v délce 180 dní ode dne vzniku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, pro který byl přiznán příspěvek na péči. Z plnění jsou tak vyloučeny případy, kdy klient má příspěvek na péči na období pár měsíců těsně před smrtí. Od přiznání příspěvku na péči je však ve většině případů doba dožití mnohem delší a pohybuje se do deseti let. Finanční prostředky na zajištění důstojné péče se tak jistě hodí.

 

Autor je pojistný analytik společnosti Broker Trust.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account