Rodina -stíny - tráva
Zdroj: Pixabay.com

Životní pojištění je hlavním zdrojem příjmu většiny finančně poradenských společností. Přestože se orientace otáčí především k oblasti investic, je pravděpodobné, že tomu tak bude i v dohledné době. Na co se připravit u lidí, kteří nemají životní pojištění?

Přestože propojištěnost životního pojištění byla v roce 2018 v České republice jen 1,1 % HDP, zatímco v Evropské unii v průměru 4,4 % HDP, trh se prozatím vyčerpává. Není to tím, že by lidé nepotřebovali být pojištění, ale je to do značné míry ovlivněno zejména některými politiky, kteří životní pojištění démonizují. A své k tomu přidaly pochopitelně i excesy některých „finančních poradců“.

V Česku je uzavřeno přes 4,25 milionů smluv o životním pojištění, což v průměru odpovídá  0,63 smlouvám na obyvatele ve věku od 15 do 64 let. Jsou sice lidé, kteří mají uzavřených více smluv o životním pojištění, na druhou stranu je řada smluv, v rámci nichž je pojištěno více osob.

Penetraci životního pojištění na úrovni kolem 60 % obyvatelstva potvrzují i výsledky průzkumu EMA dat, podle nichž má životní pojištění uzavřené 59 % respondentů.

Graf 1: Podíl pojištěných životním pojištěním

Máte uzavřené životní pojištěníPoznámka: výzkum proběhl na vzorku 1003 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.

Zdroj: EMA data

Zdaleka ne všechny smlouvy, které mají lidé uzavřeny, jsou uzavřené správně. To vytváří jistý prostor pro změnu nastavení smluv – přepojištění. Znamená to ale najít klienta, který má špatně nastavené životní pojištění (např. nekryje nebo kryje špatně rizika) a přesvědčit ho o nutnosti krytí významných rizik (zejména invalidita a smrt).

Ovšem samotné přepojišťování je poměrně kontroversní téma, které nemá nejlepší zvuk ani v médiích ani mezi klienty. „Finanční poradci“, kteří si z přepojišťování zejména investičních životních pojistek bez dostatečného krytí udělali „byznys“, vytvořili situaci, kdy se řada klientů na návrh změny pojistky bude dívat přinejmenším nedůvěřivě.

Pak je zde přibližně 40 % nepojištěných v produktivním věku. Z nich dokonce třetina o uzavření životního pojištění uvažuje.

Graf 2: Důvod, proč nepojištění nemají uzavřené životní pojištění

Proč lidé nemají životní pojištěníPoznámka: výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. 6. – 20. 6. 2019.

Zdroj: EMA data

Příležitost pro finanční poradce ovšem vytvářejí i nepojištění, kteří o životní pojistce zatím nepřemýšlejí. Více než 7 % z nich stačí přesvědčit o významu pojištění a téměř 10 % nepojištěných upozornit, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.

Při nabídce životního pojištění nepojištěným klientům je potřeba vážit i další významný faktor – cenu pojištění. Na tu je citlivá více než třetina z nich.

Necelá pětina nepojištěných je skeptická a nevěří pojišťovnám. Realita je přitom taková, že zhruba v 70 % pojišťovna vyplatí celou požadovanou částku a ke krácení dochází přibližně v pětině případů. Pojišťovny odmítnou vyplatit pojistné plnění v necelé desetině žádostí.

Graf 3: Vyplatila pojišťovna požadovanou částku na první žádost?

vyplatila pojišťovna pojistné plnění na první žádostPoznámka: výzkum proběhl na vzorku 1003 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.

Zdroj: EMA data

Ovšem ani u nepojištěných, kteří o životním pojištění uvažují, nemají finanční poradci vyhráno. Téměř polovina z nich by zamířila přímo do pojišťovny, více než čtvrtina by hledala na internetu a jen čtvrtina by se obrátila na finančního poradce.

Graf 4: Kam by se obrátili nepojištění uvažující sjednání životní pojistky

Kam by zamířiliPoznámka: výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. 6. – 20. 6. 2019.

Zdroj: EMA data

Nicméně životní pojištění není produkt, který by se kupoval, ale je to produkt, který je prodáván. Jen málokdo si sám od sebe koupí životní pojištění – a když, tak zpravidla pod tlakem výjimečné životní události, jako je pořízení nemovitosti (a čerpání hypotéky) či narození dítěte. I v takových případech ale často potřebují vnější impuls a usnadnění celého procesu. A ten může finanční poradce poskytnou snáze než pobočka pojišťovny.


Zdroj dat: Výroční zpráva ČAP za rok 2018, Český statistický úřad, EMA data

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account