Skateboard - sport
Zdroj: Pixabay.com

Správné pojištění je pro sportovce zásadní, ať už provozují svůj sport rekreačně, na registrované úrovni nebo profesionálně. Pojišťovny se však v přístupu liší – některé z nich vůbec nepojistí extrémní sporty, jiné je pojistí s přirážkou. Jaké jsou rozdíly mezi pojišťovnami a na co si dát pozor?

Sporty se obecně dělí podle rizikovosti na rekreační, rizikové a extrémní nebo adrenalinové. Některé pojišťovny extrémní sporty vůbec nepojišťují, jiné je pojistí s přirážkou nebo omezenými riziky a pojistnými částkami,“ vysvětluje Petr Motáček, pojišťovací specialista ze společnosti FinGO.

Dále se pojišťovny dívají na úroveň provozování sportů. Nejčastěji jde o rekreační nebo registrovanou úroveň, specifickou skupinou jsou pak vrcholoví či profesionální sportovci,“ pokračuje.

Vrcholoví či profesionální sportovci mají obvykle za sjednaná rizika úrazových rizik vyšší pojistné. Mezi ně patří i sportovci provozující plně kontaktní sporty na výkonnostní úrovni, jako je box, karate, MMA a další. K pojišťování profesionálních fotbalistů a hokejistů, obvykle z 1. a 2. celostátní ligy, se pojišťovny staví rezervovaně. Některé je pojistí v plném rozsahu s vyšší přirážkou, jiné v omezeném rozsahu a na omezené pojistné částky, ostatní je mají ve výluce a nepojistí je vůbec.

Mezi pojišťovny, které umí profesionální fotbalisty a hokejisty dobře zajistit, patří například Kooperativa nebo Generali Česká pojišťovna. U dětí nejsou pojišťovny tolik přísné, tam můžeme zařadit i pojišťovnu UNIQA nebo MetLife,“ říká Petr Motáček.

Pojišťovny se liší i v přístupu k rizikovým skupinám a přirážkám. Některé mají pro všechny jednotnou sazbu, jiné řeší rizikové skupiny. Přirážky se obvykle platí u rizikových a extrémních sportů.

Pokud se v průběhu života stanete vrcholovým či profesionálním sportovcem a pojišťovně to nenahlásíte, nemusí vám pak v případě úrazu plnit nebo vám bude plnění kráceno. Proto doporučuji si vždy pečlivě prostudovat pojistné podmínky a v případě změny situace kontaktovat pojišťovnu,“ upozorňuje Petr Motáček.

Přehled pojišťoven:

Allianz posuzuje úroveň provozování sportu dle své tabulky sportů. Na základě té se rozhoduje, zda se jedná o příležitostnou či amatérskou aktivitu (nejvýše na krajské úrovni nebo v soutěžích pro širokou veřejnost), nebo nejvyšší úroveň provozování sportu (soutěže na vyšší než krajské úrovni).

Tabulka ukáže, zda bude klient pojištěn standardně bez přirážky, nebo ho lze připojistit s přirážkou, případně, že jej nelze pojistit vůbec. Nepojistitelnými sporty jsou například bouldering, box, MMA, ultimate fighting, letecká akrobacie, městský parkour, samba wrestling, řecko-římský zápas, automobilové závody do vrchu a další.

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) zařazuje dospělé z pohledu sportovní nebo zájmové činnosti do jedné ze šesti rizikových skupin a děti do jedné ze čtyř. Roli hraje úroveň provozování sportu i jeho druh. Profesionálové mají samostatnou rizikovou skupinu. Žádný sport není ve výluce z pojištění, ale některé lze pojistit pouze v omezeném rozsahu a na limitované pojistné částky.

Dopojistit lze některé sporty, které běžně bývají ve výlukách, a to ve skupině „Adrenalin“. Jsou to např. skialpinismus, downhill, akrobacie a skoky na lyžích apod.

ČSOB neřeší rizikové skupiny, ale rizikové přirážky, a to jak pro dospělé, tak i děti. Většina sportů na rekreační úrovni je bez přirážky. Rizikovější sporty, jako jsou například box či jízda na čtyřkolce, jsou s přirážkou již na rekreační úrovni. Profesionální sportovci se řeší individuálním úpisem.

Některé sporty nelze pojistit vůbec. Jsou jimi například alpinismus nad 3000 m n. m., MMA, býčí zápasy, jeskynní potápění, letecká akrobacie, parašutismus, rallye a několik dalších.

Generali Česká pojišťovna nemá rizikové skupiny, ale u některých povolání či sportů uplatňuje dle rizikovosti cenovou přirážku. Tu neaplikuje u pojištění dětí, a to ani u profesionálních sportů jako je hokej, fotbal či bojové sporty. Jako dítě se navíc bere osoba až do 26 let, pokud je pojištěna před 18. rokem.

Nepojistitelné jsou například: akrobatické létání, automobilové závody, jeskynní potápění, létání s bezmotorovými a ultralehkými letadly, paragliding, parašutismus, motocross, sněžné skútry, vysokohorská turistika na 6000 m n.m a některé další.

Kooperativa nerozlišuje rizikové skupiny ani u dětí, ani u dospělých. Má jednotnou sazbu pro všechny sporty. Pouze u vrcholových a profesionálních sportovců je navýšená sazba pojistného za úrazová rizika, ale žádný sport není ve výlukách z pojištění.

Komerční pojišťovna zařazuje dospělé do rizikových skupin dle jejich povolání, přičemž rizikovější povolání spadají do vyšších a mají vyšší přirážku. U dětí do 15 let rizikové skupiny neřeší. U sportovců platí, že čím rizikovější aktivita a úroveň jejího provozování, tím vyšší je přirážka. Do krajské úrovně je řadí do rizikové skupiny pro registrovaný sport, nad krajskou úroveň do skupiny pro vrcholový sport. Profesionální sportovci musí projít individuálním posouzením. Pokud dítě vykonává profesionální sport na celostátní nebo mezinárodní úrovni za úplatu, vztahuje se na pojistnou událost výluka a plnění nebude poskytnuto.

Komerční pojišťovna také nepojistí sporty v souvislosti s provozováním profesionálních, rizikových a adrenalinových aktivit jako je bungee-jumping, jeskynní potápění, akrobacie na lyžích, horolezectví, létání jakéhokoliv druhu a další.

MetLife neřeší rizikové skupiny u dětí do 15 let, stejně tak neřeší jejich sporty. U dospělých už sport zohledňuje a oceňuje individuálně. Profesionální sportovce nepojišťuje.

Zcela nepojistitelné jsou například: letecké sporty všech druhů, kanoistika, rafting a jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, free diving apod., speleologii, motoristické sporty všech druhů a další.

NN Pojišťovna má pro dospělé celkem čtyři rizikové skupiny plus tzv. „unterwriting“ – speciální rizikovou skupinu posuzovanou individuálně – buď s přirážkou, nebo výlukou. Děti jsou v případě zařazení do rizikových skupin 1–3 vždy posuzovány, jako by spadaly do rizikové skupiny 1. V případě, že spadají do rizikové skupiny 4, následuje individuální posouzení a buď přirážka, nebo výluka. Rekreační sporty jsou v první rizikové skupině, registrovaní sportovci v první až čtvrté skupině.

Nepojistitelné, extrémní sporty jsou posuzovány vždy individuálně v rámci underwritingu.

UNIQA Pojišťovna zařazuje dospělé do 4 rizikových skupin, děti z hlediska rizikových skupin neposuzuje. U sportů má 3 úrovně – rekreační, registrovaný a profesionální sportovec. Děti nad 15 let dělající sport profesionálně musejí být pojištěny jako dospělí. Profesionální sportovce může pojistit jen na 5 let s omezenými riziky nebo pojistnými částkami.

Nepojistitelní jsou např. profesionálové v asijských bojových uměních (judo, karate, kung-fu, taekwondo, ale i MMA apod.), americkém fotbale, raftingu či třeba skocích na lyžích.

Zdroj: FinGo0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account