Češi v oblasti pojištění vynikají nízkou propojištěností i tzv. podpojištěností. Průzkum ING Životní pojišťovny ale odhalil další neduh – vnímání životního pojištění jako produktu pro spoření. Jako nástroj zhodnocení finančních prostředků ho totiž vnímají dvě třetiny, pro polovinu je zajištěním na stáří.

Úkolem životního pojištění je poskytnout finanční ochranu před nečekanými událostmi. Za tímto účelem si jej sjednává 75 % Čechů, pro 40 % je to dokonce hlavní důvod, proč se pojistit. „Přesto, že si navenek uvědomujeme skutečný význam pojistných produktů, stále od nich očekáváme i zisk. Ten sice v případě investičních typů skutečně získáme, jedná se ale spíše o vedlejší efekt, který odpoutává pozornost od hlavního účelu pojištění – zajištění blízkých pro případ, že se nám něco stane,“ vysvětluje Helena Lazosová, ředitelka vývoje produktů a marketingu. Spoření je podle průzkumu ING Životní pojišťovny druhým nejčastěji uváděným motivem pro sjednání pojištění. Zužitkovat volné finanční prostředky chce touto cestou 62 % Čechů. Více než polovina (54 %) ho považuje za nástroj zabezpečení na penzi.

Jaké máme předsudky ohledně životního pojištění?

Ve světovém měřítku vynikáme zejména dvěma vlastnostmi – nedostatečnou propojištěností a zároveň podpojištěností. Jinými slovy jsme pojištěni málo, a pokud ano, pak na nedostatečnou částku. Helena Lazosová doplňuje: „U životního pojištění mezi veřejností koluje několik předsudků, které celou situaci komplikují. Důvodem je složitost tohoto typu zajištění, kdy do hry vstupují aktuální potřeby, zdravotní anamnéza jak pojišťovaného, tak i jeho rodiny a mnoho dalších faktorů, které nelze kvantifikovat a jednoduše laicky zhodnotit.“

Předsudek první: pojištění je zbytečné

Podle průzkumu ING Životní pojišťovny má každý Čech v průměru sjednaná dvě neživotní pojištění, nejčastěji auta a domácnosti. Na ochranu života a zdraví ale zapomínáme. V případě nenadálé události rodina přichází o část svých dosud stabilních příjmů. Kromě psychické zátěže tak musí mnohdy čelit také finančním těžkostem.

Předsudek druhý: pojištění je drahé

Pojištění je pojistkou pro případ nenadálých událostí, dává jistotu. Výpadek z rodinného příjmu může být v případě dlouhodobé nemoci velmi citelný. Nemocenská totiž činí pouze 60 % denního vyměřovacího základu. Nemluvě o situaci, kdy dojde k úmrtí jednoho z živitelů rodiny a výpadek pak může mít skutečně významný dopad na rodinný rozpočet.

Předsudek třetí: finanční poradce mi chce „vnutit“ ten nejdražší produkt

Stejně jako v jiných oborech, i v pojišťovnictví lze narazit na nepoctivce. Vyplatí se proto obracet na renomované společnosti s dostatečnými zkušenostmi i referencemi. Od letošního roku by navíc finanční poradci měli zpracovat záznam k naplnění povinnosti zjištění případného nesouladu mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky. Smyslem tohoto dokumentu je zajištění ochrany právě před vnucením produktu, který klient ve skutečnosti nepotřebuje. Doporučujeme tomuto dokumentu před podpisem věnovat dostatečnou pozornost a předejít tak rozčarování v budoucnu.

Předsudek čtvrtý: pojištění je druh spoření

Žádné pojištění nemá za cíl jen zhodnocovat úspory. Vždy je část pojistného určena čistě na pojistnou ochranu a zhodnocována je pouze investiční složka vložených prostředků. Její výše je individuální v závislosti na typu pojištění i finančních možnostech pojistníka a zvolené strategii.

O průzkumu

Průzkum ING Životní pojišťovny „Klientela životního pojištění“ probíhal formou kvantitativních osobních rozhovorů v říjnu 2012 na vzorku 1047 respondentů.

Zdroj: tisková zpráva ING Životní pojišťovny

 

 

 

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account