Kvůli propouštění či nemoci živitele má řada rodin potíže platit účty za bydlení či splácet hypotéku. Tato rizika řeší variabilní pojistka, kterou lze nastavit podle konkrétní situace domácnosti. Tento produkt je určitě zajímavým poradenským nástrojem a v naší recenzi udělujeme produktové novince čtyři hvězdičky z pěti.


Ztráta zaměstnání, ukončení živnosti či dlouhodobá pracovní neschopnost razantně sníží pravidelné příjmy každé domácnosti. Kdo nemá vytvořenou dostatečnou finanční rezervu nebo chce mít jistotu, že jako nezaměstnaný či dlouhodobě nemocný bude bez potíží schopen platit všechny pravidelné finanční závazky, může se pro tento případ pojistit. S produktovou novinkou nazvanou „ Pojistka stálých plateb v kostce“ přichází od prosince Česká pojišťovna a její dceřiná společnost ČP Zdraví.

Na rozdíl od obdobných pojistných produktů na trhu jde o velmi variabilní pojištění stavebnicového typu. Pojistit se mohou aktivně pracující lidé ve věku 18 až 60 let s výjimkou zaměstnanců, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou, nebo jsou ve zkušební době. Pojistit se může buď jen samotný živitel rodiny, nebo i další člen rodiny, který pravidelně přispívá na chod domácnosti.

Důvodem pojistné události je kromě nemoci či úrazu rovněž zánik pracovního místa z organizačních důvodů nebo pro nadbytečnost. Nemoc či úraz si ale pojištěný nesmí například způsobit sám třeba pokusem o sebevraždu, manipulací se zbraní, hořlavinou či toxickou látkou. Při ztrátě místa pojišťovna neplní tehdy, pokud klient dostane okamžitou výpověď, protože hrubě porušil své povinnosti.

Pojistku ale mohou využít i živnostníci, kterým hrozí, že kvůli recesi nebo ze zdravotních důvodů ukončí samostatně výdělečnou činnost. Živnostenský list ovšem nesmí jen pozastavit ale zrušit. Jinak pojišťovna plnění odmítne, protože by mohlo jít o spekulaci. Výhodou pojistky je, že se dá do dvou měsíců snadno vypovědět. V prvních dvou měsících je osmidenní výpovědní lhůta , v dalším období je potřeba dát výpověď šest týdnů předem.

Cena pojistky se odvíjí od zvolené výše měsíčního limitu na pokrytí pravidelných měsíčních nákladů domácnosti i zvolené spoluúčasti, po jejímž uplynutí pojišťovna začíná vyplácet plnění. Spoluúčast (tzv. karenční doba) je na nejméně 35 dnů a nejvýše 60 dnů. Měsíční limit, který pojišťovna vyplatí v případě, že pojištěný přijde o práci nebo začne dlouhodobě marodit pro úraz či nemoc lze zvolit od 5 tisíc do 20 tisíc korun. A to na pokrytí nájmu, účtů za elektřinu, vodu a dalších měsíčních plateb za bydlení včetně účtů za internet, telefon, televizi či školné za děti. Při splácení hypotéky nebo jiného úvěru se dá limit navýšit až do částky 40 tisíc korun.

Příklady pojištění stálých plateb
tabulka

Klient si může vybrat, aby mu pojišťovna v případě pojistné události hradila sjednaný limit po dobu tří, šesti a dvanácti měsíců. Od toho se pak odvíjí i výše měsíčního pojistného. Na cenu má vliv i věk a pohlaví pojištěného. Pro mladší ženy, kterým hrozí vyšší riziko pracovní neschopnosti například při potížích s těhotenstvím, je cena pojistky mírně vyšší než u mužů. U mužů se zase cena zvyšuje v předdůchodovém věku. Při uzavření pojistky se vyplňuje krátký dotazník. Pokud klient uvede, že se léčí kupříkladu s ledvinami nebo má jinou závažnou nemoc, která by mohla vést k dlouhodobé pracovní neschopnosti, pojišťovna bude chtít znát podrobnosti. Může pak pojištění odmítnout nebo tuto vážnou nemoc vyloučí z pojistných událostí.

V ceně pojistky se přihlíží i k rizikovosti profese pojištěného a dále k tomu, v jakém regionu pracuje. Nejdráž přijde pojistka obyvatele Ústeckého kraje, kde je nejvyšší míra nezaměstnanosti, a tudíž hrozí i nejvyšší riziko ztráty místa. Na Olomoucku a v Moravskoslezském kraji je oproti Ústecku pojistka levnější například o 14 procent. Nejlevněji přijde Pražany, kteří vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti v hlavním městě dostávají slevu ve výši 56 procent. Celkově se cena pojistky může pohybovat podle zvolených parametrů ve velmi širokém rozpětí od stokoruny až do několika set korun měsíčně.

Podle průzkumu České pojišťovny potřebují domácnosti na bydlení a další pravidelné měsíční výdaje většinou částku v rozmezí od 12 do 15 tisíc korun. Pojistka na dvanáctitisícový limit s šestiměsíčním plněním a 49denní spoluúčastí by kupříkladu ženu samoživitelku pracující v administrativě v Ústeckém kraji přišla na 468 korun měsíčně.

Manželé či dva členové domácnosti mohou pojistku uzavřít společně a zvolit buď rovnocenný podíl na chodu domácnosti, nebo třeba v poměru 75 a 25 procent. Pojistka páru z Olomoucka s rovnocenným podílem na chodu domácnosti by při dvacetitisícovém limitu s půlroční výplatou peněz a spoluúčasti 56 dnů stála měsíčně 649 korun. Při ztrátě práce jednoho z manželů by rodina od pojišťovny poloviční limit a za šest měsíců celkově 60 tisíc korun.

Při zvažování, zda se v konkrétním případě vyplatí pojistku uzavřít, je dobré vzít do úvahy nynější finanční situaci rodiny , její celkové měsíční závazky a výši rodinných úspor pro případ nenadálého propadu pravidelných příjmů. Pokud domácnost nemá naspořenou finanční rezervu, lze tak rodinu pojistkou ochránit před případnými potížemi.

Pojistka se vyplatí zvlášť v situacích, kdy živitelé rodiny mají značnou obavu, že firma, v níž pracují, bude v nejbližších měsících propouštět nebo ukončí činnost. Pojištěním lze zmírnit i psychickou zátěž a stres postihující do určité míry každého, kdo má obavu z nejisté budoucnosti, ztráty místa či hrozící dlouhodobé nemoci . Jakmile riziko pomine nebo výrazně poklesne, je dobré pojistku vypovědět, začít si uspořené peníze odkládat a tvořit vlastní rodinnou finanční rezervu.

Znáte podobný produkt na českém trhu? Jak se vám tato pojistka líbí?

Autorem článku je  Eva Sovová, článek vyšel na Peníze.cz.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account