Tři čtvrtiny Čechů jsou optimisté. Při sjednání životního pojištění nevyužili možnost připojištění rizik. Jedním z nich je riziko invalidity. Události, které jsou spojené s takovým rizikem, nemůže nikdo z nás předvídat ani ovlivnit. Přichází nečekaně, my však můžeme vhodným pojištěním předejít jejich nepříjemným důsledkům.

Zajistit se proti riziku invalidity je vhodné nejen pro osoby, na kterých je rodina finančně závislá. Nečekanou invaliditu způsobenou vážným úrazem nebo onemocněním finančně pocítí každý, kdo byl zvyklý na pravidelný příjem, z něho plynoucí životní úroveň a v neposlední řadě soběstačnost.

Pojištění invalidity lze připojistit v rámci každého produktu životního pojištění a jedinou podmínkou pro výplatu pojistného plnění z tohoto pojištění je přiznání invalidního důchodu ze státního systému. Při sjednání pojištění je nutné si nastavit i způsob výplaty pojistného plnění. Produkty životního pojištění umožňují vyplacení tzv. důchodu formou jednorázové částky anebo formou ročního důchodu. U možnosti ročního důchodu si pojištěný může zvolit frekvenci výplaty, například měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za půl roku.

Pojištění invalidity nelze sjednat samostatně, a proto je často označováno jako připojištění.

Jaká je optimální částka pro roční důchod?

Pojištění invalidity slouží zejména k zachování měsíčních příjmů pojištěného. Optimální sjednaná částka by tedy měla odpovídat rozdílu, o který vám klesne pravidelný roční příjem v případě přiznání invalidního důchodu. Výši vyplaceného invalidního důchodu ze státního systému lze zjistit z kalkulaček umístěných např. na www.mpsv.cz.

Zproštění od placení v případě přiznání invalidního důchodu

Základem pojištění invalidity je zproštění od placení. Ve chvíli, kdy je vám přiznán plný invalidní důchod podle zákona o důchodovém pojištění, povinnost hradit běžně sjednané pojistné pro vás zaniká, přičemž jsou vám zachovány všechny nároky, které z vašeho pojištění vyplývají. Po dobu zproštění však není možné provádět v pojistné smlouvě jakékoli změny.

Sjednání pojištění invalidity:

Je vždy výhodnější sjednat pojištění invalidity při sjednání životního pojištění. Ke každé smlouvě lze však dodatečně připojistit.

Modelový příklad:

35 letý muž, manažer firmy s příjmem 50 000,- Kč měsíčně má manželku na mateřské dovolené s 2 letým synem. Má uzavřeno investiční životní pojištění do 60 let s pojistnou částkou na smrt ve výši 2 500 000,- Kč, s připojištěním trvalých následků včetně progresivního plnění – pojistná částka 2 000 000,- Kč, invalidní důchod v důsledku úrazu ve výši 240 000,- Kč a zproštění od placení. Celkové pojistné činí 5000,- Kč měsíčně.

Při autohavárii, kdy mu nedal na křižovatce přednost druhý řidič, si poranil páteř a je trvale upoután na invalidní vozík. Za půl roku mu byl přiznán plný invalidní důchod.

Po úrazu začne pobírat nemocenské dávky ve výši 19 590,- Kč po dobu 6 měsíců. Protože nemá sjednáno pojištění pracovní neschopnosti, příjmy rodiny klesnou o 30 410,- Kč.

Po 6 měsících začne pobírat plný invalidní důchod ve výši 15 000,- a k tomu invalidní důchod z investičního životního pojištění ve výši 20 000,- Kč (240 000 : 12, zvolena varianta měsíční výplaty) Měsíční příjmy klesnou celkem o 15 000,- Kč.

Je zproštěn od placení, tzn., že pojištění nadále trvá bez plateb pojistného. Při dožití je mu vyplacena hodnota pojištění (předpokládaná výše 1 000 000,-).

Za trvalé následky obdrží přibližně jednorázové plnění ve výši 3 600 000,- Kč.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven, oPojištění.cz

Jak přistupujete k připojištění rizika invalidity vy? Souhlasíte s doporučení České asociace pojišťoven?

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account