V životním pojištění má Česká republika stále co dohánět. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném, je ve srovnání s Evropskou unií témeř o 20% nižší. Průzkum veřejnosti, který zrealizovala Česká asociace pojišťoven (ČAP) navíc potvrdil, že přestože 75% lidí uzavírá životní pojištění s cílem zabezpečit sebe a své blízké, rizika zajišťují tito lidé jen 25% svého pojistného. Průzkum ukázal i to, že si lidé dostatečně neuvědomují hrozby a dopady jednotlivých rizik. A co víc, mnohdy ani netuší, jaký je princip pojištění rizika nebo jak v praxi ovlivní výše sjednané pojistné částky samotné pojistné plnění

Riziko smrti

Smrt je riziko, které ohrožuje každého, a to bez ohledu na věk nebo aktuální zdravotní stav. Bohužel mnohdy přichází velmi nečekaně. Zajistit blízké pro případ smrti je velmi důležité zejména v případě finanční závislosti rodiny klienta na jeho příjmech. Pokud si klient bydlení pořídil na hypotéku či čerpá úvěr, splácí leasing, jsou jeho závazky vysoké a v případě vaší smrti by se rodina dostala do velmi tíživé finanční situace. Zabezpečit riziko smrti si primárně klade za cíl životní pojištění, a to v rámci všech nabízených variant tohoto produktu. V případě smrti klienta bude pak obmyšleným osobám vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky pro případ smrti.

Na jakou částku pojistit pro případ smrti?

Pro správné nastavení výše pojistné částky je nutné, abyste s klientem vyhodnotili míru jeho individuálního rizika. Podle stávajícího životního standardu je třeba zvážit, jaký objem finančních prostředků a kolik času by klientova rodina potřebovala, aby se s výpadkem příjmů výdělečně činného člena rodiny vypořádala.

Rodina je na klientovi finančně závislá….

Pro případ zabezpečení rodiny standardně sjednejte pojistnou částku na smrt přibližně ve výši trojnásobku ročního platu klienta. Znamená to, že pokud je klientova měsíční mzda 20 000 Kč, měla by pojistná částka na smrt odpovídat přibližně 720 000 Kč, pokud není rodina zatížena dalšími finančními závazky.

Modelový příklad:

32 letý muž, pracovník ve státní správě, plat 35 000,- Kč měsíčně uzavře životní pojištění s pojistnou částkou na smrt 1 200 000,- Kč. Oprávněnou osobou je manželka. Celkové měsíční pojistné činí 1 000 Kč. Po 6 letech trvání pojištění zemře v důsledku autohavárie. Manželce, která je v tu dobu na mateřské dovolené spolu se dvěma dětmi, vznikl nárok na vyplacení částky 1 200 000 Kč, která jí pomůže nenadálou situaci řešit.

Klient splácí hypotéku …

V případě, že je klient zatížen hypotékou nebo jinými finančními závazky, doporučujte sjednat pojistnou částku na smrt minimálně ve výši vaší hypotéky nebo úvěru, aby tak pozůstalí mohli závazky vašeho klienta vyrovnat. Přestože finanční společnosti mnohdy stačí ručit samotnou nemovitostí, získá klient jistotu, že jeho rodina nepřijde o střechu nad hlavou.

Modelový příklad

40 letá žena, prodavačka, plat 15 000,- Kč, splácí úvěr ze stavebního spoření ve výši 3 000,- Kč měsíčně (celková výše úvěru je 250 000,-). Nemá uzavřeno životní pojištění, má sjednáno pouze úrazové pojištění s tímto rozsahem: pojistná částka pro případ smrti úrazem 200 000,- Kč, trvalé následky 500 000,- Kč. Měsíční pojistné činí 180,- Kč. Ve 43 letech je jí diagnostikována leukémie, v jejímž důsledku zemře. Pozůstalí budou muset bohužel doplatit úvěr ze stavebního spoření. Pojistná částka pro případ smrti nebude vyplacena, neboť v rámci úrazového pojištění je kryto jen úmrtí v důsledku úrazu a ne nemoci. Klientka si měla uzavřít například rizikové životní pojištění na dobu 10 let (doba shodná s dobou splácení úvěru) s pojistnou částkou na smrt ve výši 250 000,- Kč, za které by zaplatila 150 Kč měsíčně.

Pojistné plnění

Smrtí pojištěného vzniká nárok na výplatu sjednané pojistné částky obmyšlené osobě, kterou je nutno blíže specifikovat v pojistné smlouvě. Identifikovat ji lze jménem nebo vztahem k pojištěnému. Obmyšlenou osobou může být jak fyzická, tak právnická osoba nebo nemusí být určena. Vyplacená pojistná částka pro případ smrti nespadá do dědickému řízení a ani nepodléhá povinnosti zdanění.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (ČAP)

Co si o doporučení České asociace pojišťoven myslíte vy? Souhlasíte s navrhovaným řešením?

1 komentář
 1. Miroslav Princ 12 roky

  Není způsob stanovení pojistné částky příliš zjednodušený? Nejsem si jistý, jestli návod “trojnásobek příjmu” nezavdává ke “střílení částky od boku”, čímž se vytrácí podstata role PORADCE.

  Pro zajímavost, v Kanadě, kde jsem pojištění prodával, se zjednodušeně hovoří o 5-7, někdy až 10-ti násobku příjmu. Nicméně, PORADCE tam určuje částku na základě tzv. fixních a variabilních potřeb.

  Fixní potřeby jsou např. náklady na pohřeb, přání pojištěného na vytvoření dědictví pro děti nebo odkazu pro charitu.

  Variabilní potřeby zahrnují dluhy (budou-li chtít pozůstalí splatit), daně, náklady na vzdělání dětí (podle plánú rodičů) a nahrazení příjmů zesnulého (tedy mezery v rozpočtu postaveném na příjmu pozůstalého) po určitou dobu (obvykle přinejmenším do samostatnosti dětí).

  Toto jsou základní veličiny, které PORADCE s klienty (manželem a manželkou) diskutuje a podle jejich plánů a úvah zapracovává do výpočtu optimální pojistné částky, na které je postavený Celoživotní finanční plán rodiny.

  Dostávají podobnou poradu i klienti některých českých poradců?

  2

  0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account