Českým tátům v životě nejvíce záleží na nejbližší rodině. Tvrdí to devět z deseti českých otců v průzkumu Pojišťovny České spořitelny realizovaném agenturou Ipsos. Drtivá většina (85 %) českých otců za rodinu měsíčně vydá do 30 000 korun, pouze čtvrtině dotazovaných však tato částka postačuje. Téměř každý druhý táta nemá pro případ výpadku příjmu žádný záložní plán, jen třetina má sjednané životní pojištění.

Jak vypadá žebříček hodnot průměrného českého táty? Vedle rodiny (91 %) je pro české otce důležité také vlastní zdraví (55 %) a osobní štěstí (37 %). Pouze 4 % tátů považují
za klíčové shromažďovat majetek, ještě méně z nich pak dává na vrchní příčky žebříčku hodnot svou kariéru (3 %).

„Skvělá zpráva je, že hodnota rodiny dnes neklesá. Přes všechny peripetie s hledáním nové role muže a ženy v moderní společnosti se tak zdá, že táta není ohrožený druh. Zajímavá je také tendence současných rodičů trávit s dětmi daleko více času, než tomu bylo dříve. Role otce je ale univerzální. Od biologicky podmíněné snahy šířit své geny až po emoce spojené s rodičovstvím,“říká psycholog Tomáš Vašák.

Zatímco jen necelá třetina mužů si na sobě samém nejvíce cení právě umění být dobrým rodičem (30 %), pro jejich manželky je tato schopnost u muže naprosto zásadní. Na první místo ji kladou čtyři z deseti žen. Ženy si ale na svých partnerech váží také schopnosti vydělat peníze, tedy zabezpečit rodinu (28 %), a jejich zručnosti (12 %).

„Mým cílem je dovést rodinu k blahobytu a zářné budoucnosti. Máme s manželkou v plánu, že náš syn bude v NHL a potom mi koupí jezero, kde budu do konce života už jen chytat ryby. Pak samozřejmě zdraví, protože kdybych byl nemocný, na tom jezeře bych si moc nezachytal. Osobní štěstí jsou pro mě maličkosti – přivonět si k rozkvetlé květině, pozorovat švitořící sýkorky a rybařit na jezeře, které mi syn koupí za výdělek z NHL,“ komentuje svůj hodnotový žebříček bloger Dominik Landsman – populární český otec a autor blogu Deníček moderního fotra – glosující každodenní starosti otce na otcovské dovolené.

V pětině českých rodin rozhoduje o financích žena

Celých 85 % českých tátů v průzkumu Pojišťovny České spořitelny říká, že na provoz rodiny včetně nákladů na bydlení a výdajů na děti vynaloží měsíčně do 30 000 korun. Jen čtvrtině otců ale tato částka stačí. Pro zajištění pohodlného života své rodiny by nejčastěji potřebovali zhruba o 10 000 korun více.„Podle výsledku průzkumu nemá paradoxně počet dětí v rodině zásadní vliv na měsíční rodinné výdaje,“ říkáMartina Švábová, manažerka výzkumu Pojišťovny České spořitelny.

I když o rodinném rozpočtu většinou rozhodují oba partneři rovným dílem (55 %), jsou to právě muži (80 %), kteří svorně tvrdí, že svou rodinu zcela nebo z větší části živí, a ženy to potvrzují (78 %). V pětině domácností pak o rozpočtu rozhoduje žena, a to přestože do něj více peněz přináší muž. „Peníze jsou bohužel jedním z nejčastějších důvodů rodinných konfliktů. Je proto důležité nastavit funkční pravidla hospodaření. Ženy mají většinou dobrý přehled o běžných výdajích, muži zase lépe odhadují náklady u větších akcí, jako je nákup auta nebo stěhování. Doporučuji věnovat dva či tři večery právě nastavení finančního fungování rodiny a alespoň jednou ročně prověřit, zda je vše, jak má být. V případě problémů by měl být jeden partner schopen zastoupit druhého. Například aby věděl, jaké platby kam odcházejí, ale aby také mohl například disponovat účtem partnera (pokud nemají společný) v případě nehody,“říká Tomáš Vašák.

Dominik Landsman jeho pohled s nadhledem potvrzuje:„V naší domácnosti rozhodujeme o rozpočtu společně. S manželkou probereme naše možnosti, já něco navrhnu, ona něco navrhne… a potom uděláme to, co navrhla manželka.“

Odpusťte si jedno pivo denně a získejte životní jistotu

Přestože je pro české tatínky rodina na prvním místě, často jim schází jakýkoliv záložní plán pro její zabezpečení v případě nenadálého výpadku příjmu. Nemá jej téměř polovina otců a desetina o něm ani nepřemýšlí. Zbytek má buď peníze naspořené bokem, životní pojištění, nebo jejich kombinaci.

„Tátové se často mylně spoléhají na to, že jim se nemůže nic stát. Opak je ale pravdou. I když si to nikdo nepřeje, vážné nemoci nebo úrazy, které člověka vyřadí na několik měsíců až let ze zaměstnání, jsou v České republice na denním pořádku. Mít záložní plán, díky kterému bude v případě vážných životních situací o rodinu postaráno, by mělo být prioritou každého otce, který rodinu živí,“říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.

Jednou z možností zabezpečení výpadku příjmu pro případy, jako jsou vážné nemoci, úrazy a jejich trvalé následky, invalidita nebo dokonce úmrtí, je sjednání životního pojištění a jeho správné nastavení s důrazem na vážná rizika „Průměrný český tatínek u nás zaplatí za optimálně nastavenou pojistku přibližně 1 500 korun[1]měsíčně. Když si tedy například dá o jedno pivo[2]denně méně, nejen že pomůže svému zdraví, ale získá také životní jistotu, klidný spánek a jistotu pro svou rodinu,“ shrnuje Procházka.

 „Nejsem otcem, který spoléhá na to, že se mu nemůže nic stát. Vzhledem k tomu, že se zraním i u výměny žárovky, a když jsem luxoval, rozrazil jsem si loket o futra, mám životní pojištění pro případ úrazu či smrti. Když se mi něco stane, rodina bude mít peníze na hezkou dovolenou,“glosuje situaci ve vlastní domácnosti Dominik Landsman.

Optimální životní pojistka pro průměrného českého tatínka (38 let, dvě děti, příjem 30 000 Kč)

PojištěníPojistné částky (krytí)Účel
Smrt z jakýchkoliv příčin (s individuálním koncem v 53 letech*)720 000 KčDvojnásobek ročního příjmu – pro případné zajištění dětí
Vážné nemoci a úrazy – pro 37 diagnóz s připojištěním novotvarů in-situ (s individuálním koncem v 53 letech*)260 000 Kč70 % ročního příjmu klienta, pokrytí nákladů souvisejících s léčbou
Invalidita 1. – 3. stupeň (s individuálním koncem v 53 letech*)3. stupeň: 1 100 000 Kč
2. stupeň: 720 000 Kč
1. stupeň: 360 000 Kč
Až trojnásobek ročního platu, pokrytí výpadku příjmu
Trvalé následky úrazu od 0,5 %1 000 000 KčTrojnásobek ročního platu, pokrytí výpadku příjmu a nákladů spojených s úrazem
Pracovní neschopnost od 29. dne400 Kč/denDorovnání příjmu při pracovní neschopnosti + nemocenská od státu cca 60 %
Denní odškodné s progresí (při úrazu)200 Kč/denÚhrada nadstandardních zdravotních pomůcek, případně pokrytí výpadku příjmu
Ošetřování dospělého400 Kč/denNa pokrytí ošetřovatele či náhrada výpadku příjmu pečujícího
Hospitalizace300 Kč/denNadstandard v nemocnici, případně pokrytí výpadku příjmu
Pojistné (platba za pojištění)1 490 Kč měsíčně
* Doporučujeme nastavení individuálních konců jednotlivých pojištění na 15 let a poté úpravu pojistky podle aktuálních potřeb klienta. Nastavení individuálních konců sníží výslednou částku za pojistné. Pojištění pak nestojí tolik, jako kdyby pojistné částky v potřebné výši byly nastavené konstantně až do konce pojištění. Ovšem je nutné svoji pojistku pravidelně aktualizovat – nejlépe každých pět let a také při každé významné události (svatba, hypotéka, narození dítěte).

O průzkumu

Průzkum „Priority českých tatínků“ provedla pro Pojišťovnu České spořitelny výzkumná agentura Ipsos v dubnu 2018. Průzkumu se účastnilo 850 rodičů žijících v rodině s alespoň jedním nedospělým dítětem.

Metodika průzkumu:

Datum:Duben 2018

Metoda sběru dat: CASI on-line dotazování

Cílová skupina a velikost vzorku:

  • Počet respondentů: 850
  • Podíl ženy – muži: 50:50
  • Věková skupina: 18 až 65 let – pouze respondenti, kteří žijí v páru a mají jedno a více dětí.
  • Vzdělání: rovnoměrné zastoupení ZŠ, vyučení, SŠ i VŠ
  • Bydliště: rovnoměrné zastoupení ze všech krajů ČR, velká i malá města

[1]Počítáno na průměrného českého tatínka ve věku 38 let, se dvěma dětmi a s příjmem 30 000 Kč.

[2]Při ceně cca 50 korun za točené tankové pivo v restauraci.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account