Jen 17 % majitelů životního pojištění má sjednanou pojistnou ochranu pro případ závažného onemocnění. Tuto skutečnost odhalil průzkum České asociace pojišťoven, který si nechala zpracovat v prosinci loňského roku agenturou Ipsos Tambor. Zde je návod, jak ve své praxi můžete s tímto rizikem pracovat a jak klienta správně pojistit.

Příčinu můžeme nalézt hned v dalším výstupu z ankety. Lidé se neorientují v produktech životního pojištění a principy i praktický přínos pojištění jednotlivých rizik jsou pro nejednoho klienta stále velkou neznámou. Infarkt, rakovina, cévní příhoda a další onemocnění jsou bohužel choroby, které ohrožují každého. Čísla a fakta týkající se nemocných lidí v České republice nejsou radostná a nikdo z nás si nemůže o sobě dovolit říct, že se ho riziko onemocnění netýká. Je třeba si uvědomit ale i skutečnost, že jakékoliv závažné onemocnění zasáhne nejen do života nemocného, ale i jeho blízkých a výrazně ovlivní rodinný rozpočet.

Zabezpečit se proti riziku nečekaného závažného onemocnění doporučujeme každému klientovi, který je zvyklý na finanční nezávislost, která plyne ze stálého příjmu. Osobám, na kterých je finančně závislý zbytek rodiny, nebo které jsou zatíženy hypotékou případně jiným úvěrem, však toto pojištění doporučujeme dvojnásob.

Pojištění závažného onemocnění

Toto riziko lze připojistit v rámci každého produktu životního pojištění. Jedná se o připojištění, které nelze samostatně sjednat. Nárok na výplatu pojistného plnění ve výši sjednané pojistné částky existuje v  případě stanovení diagnózy závažného onemocnění. Nezbytné však je, aby byla splněna podmínka, že k onemocnění došlo poprvé, a že uplynula tzv. čekací lhůta, která trvá zpravidla 3 měsíce od sjednání pojištění.

Co se rozumí závažným onemocněním?

Rozsah a přesná specifikace stadia onemocnění určují vždy pojistné podmínky a nejsou shodné u všech pojišťoven. Zpravidla je však nárok na pojistné plnění při diagnózách, jakými jsou například infarkt myokardu, rakovina, náhlá cévní mozková příhoda (mozková mrtvice), totální ledvinové selhání, operace aorty, slepota, hluchota, transplantace životně důležitých orgánů, nitrolební nádor, operace věnčitých tepen, roztroušená skleróza, apod. Pojistné plnění je vyplaceno ve výši nastavené pojistné částky bez ohledu na náklady spojené s léčbou. S klientem se můžete rozhodnout, zda peníze využijete na zaplacení nadstandardní léčby, na rehabilitaci nebo na nezbytnou rekonvalescenci. Částku ale můžete využít i na pokrytí případných závazků či jiných nákladů rodiny.

Jakou stanovit výši optimální pojistné částky?

Výši pojistné částky stanovíte při sjednání pojištění s klientem dle uvážení, obecně je vhodné stanovit optimální pojistnou částku ve výši 50% z pojistné částky na smrt. Pojištění lze sjednat i dodatečně ke každé smlouvě životního pojištění.

Modelový příklad:

30 letá rozvedená žena, podnikatelka s příjmem 40 000,- Kč a 2 dětmi ve věku 7 a 5 let si uzavřela kapitálové životní pojištění do 65 let. Rozsah jejího pojištění je následující: pojistná částka na smrt a dožití 1 000 000,- Kč, připojištění závažných onemocnění s pojistnou částkou 500 000,- Kč, připojištění pracovní neschopnosti od 15. dne ve výši 680,- Kč denní dávky. Celkové pojistné činí 2 800,- Kč měsíčně. Po pěti letech trvání pojištění je jí diagnostikována rakovina. Musí se podrobit operaci a následné léčbě. Začne pobírat nemocenské dávky ve výši 17 790,- Kč a dávky z životního pojištění ve výši 680,- denně, tj. 20 400,- Kč měsíčně. Měsíční příjmy zůstanou téměř zachovány. Zároveň je jí vyplacena pojistná částka za závažné onemocnění ve výši 500 000,- Kč. Tato finanční hotovost ji pomůže např. k zajištění nadstandardní péče při léčbě nebo k udržení firmy. Po roce se paní vrací do pracovního procesu. Při dožití pojištění je jí vyplacena částka 1 000 000,- Kč.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven (ČAP)

Jak pracujete s rizikem závažného onemocnění vy? Shodnete se v postupu pojištění klientů s doporučením ČAP?

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account