Zatímco se v minulých letech inflace a její dopad na pojištění příliš neřešila, aktuální situace a její rekordní výše nutí poradce i pojišťovny reagovat. V obou škodových pojištěních (vozidla, majetek) lze vysledovat nové trendy výrazně akcelerované inflací.

1)     Pojistná částka havarijního pojištění

Trhem se šíří téměř hororové příběhy o tom, jak klient s poradcem před rokem stanovili při vstupu do pojištění správnou cenu vozidla, ale díky růstu ceny ojetých vozidel po roce při parciální škodě byl klient na plnění krácen, protože pojišťovna vyhodnotila aktuální situaci jako podpojištění.

Tržní podmínky poslaly do zapomnění na první pohled lákavé koncepty typu „klesající havarijko“ a naopak ukázaly, jak praktické je „bezlimitní havarijko“. V tomto případě určí za klienta cenu vozidla přímo pojišťovna a ve smlouvě má pojistník uvedeno místo konkrétní číselné hodnoty mnohem praktičtější pojistnou částku ve výši „obvyklé ceny vozidla“. Pouze tato formulace dává klientovi a poradci jistotu, že nikdy nedojde k podpojištění. Pojišťovna se tím zavazuje sama sledovat vývoj ceny vozidla a v případě pojistné události zaplatit celou škodu. Ukazuje se, že ne každá pojišťovna je schopna tuto výhodu nabídnout, aktuálně ji lze získat pouze u dvou pojišťoven.

2)     Limit pojištění skel

Škody na čelním skle vozidla patří mezi nejvíce frekventované. Tradiční pojištění skel vozidla ponechává na klientovi volbu limitu. Pojišťovna v okamžiku likvidní škody zaplatí cenu opravy nebo výměny skla nejvýše do hodnoty limitu. Pokud byl limit na počátku pojištění zvolen „tak akorát“, po roce již při současné inflaci nebude postačovat. Problém je významnější také proto, že reálná škodní inflace u pojištění skel může být výrazně vyšší než inflace počítaná z průměrného spotřebitelského koše.

Klient a poradce mají dva způsoby řešení problému. V případě pojištění skel na limit musí pravidelně každý rok aktualizovat smlouvu. Tento způsob je ale časově náročný a zároveň ani poradce a ani klient často nevědí, jaká je aktuální cena výměny čelního skla. Již 3 pojišťovny proto nabízí bezlimitní doplňkové pojištění skla. V tomto případě uhradí vždy celou škodu na skle, poradce a klient nemusí nic aktualizovat, vše za ně hlídá pojišťovna.

3)     Limit asistenčních služeb

Inflace klientům výrazně znehodnotila podmínky jejich asistenčních služeb. Ještě před 5 lety byl limit pro odtah ve výši 5 tisíc Kč dostatečný v rámci kraje, dnes čím dál více motoristů v okamžiku odtahu doplácí část nákladů ze svého. U asistenčních služeb je správné stanovení limitu prakticky nemožné. Pojistník ani poradce neznají ceny odtahů, ať již jsou stanoveny paušálně (např. v rámci větších měst) nebo za kilometr.

Trendem tak je přechod na asistenční služby bez finančního limitu. Odtah je vyjádřen buď v kilometrech nebo je neomezený v rámci určitého území (např. Česko). Praktičtější vyjádření limitu v kilometrech je zřejmé. I při zvyšování cen asistenčních zásahů z důvodu inflace není nijak dotčen rozsah služby pro klienta. Neomezený limit je optimálním řešením, oproti limitu v kilometrech je ale logicky dražší.

4)     Pojistná částka budovy a domácnosti

Pravidelná valorizace pojistné částky majetkového pojištění byla v minulých letech mnoha klienty nahlížena jako pokus pojišťovny o zdražení pojištění. Několik živelních událostí za poslední roky ukázalo, jak negativní dopad má podpojištění na ochranu majetku a schopnost znovuvybudovat zničený domov. Prakticky každá pojišťovna tak před výročím pojišťovny navrhne pojistníkovi nové pojistné částky určené na základě růstu indexu spotřebitelských cen (pojištění domácnosti) a indexu růstu nákladů stavebních prací (pojištění budovy). Doufejme, že tento trend zůstane zachován i v okamžiku budoucího poklesu hodnoty inflace.

5)     Sublimity v pojištění majetku

Nejen základní pojistné částky jsou ohroženy inflací. Pokud jsou sublimity stanoveny procentem z pojistné částky (např. 50 % pro věci zvláštní hodnoty), jsou navyšovány „automaticky“ s rostoucí základní pojistnou částkou. Problém může nastat ale u limitů, které jsou stanoveny fixní částkou, např. 20 tisíc Kč pro all-riskovou havárii rozvodů.

Již před růstem inflace započal trend snižování a rušení sublimitů. Již tři pojišťovny mají méně jak 10 sublimitů. Pokud sublimit neexistuje, pak ani nemůže být ohrožen inflací. Lze tak očekávat, že současná situace ještě více urychlí rušení sublimitů i u dalších produktů a stránky v pojistných podmínkách vyplněné tabulkou sublimitů se stanou minulostí, na kterou raději ani nebudeme vzpomínat.

Závěrem

Každá absolutní hodnota uvedená v pojistné smlouvě znamená pro klienta v dlouhodobém horizontu nebezpečí. Díky inflaci její reálná hodnota postupně klesá, a to znamená omezení rozsahu poskytovaných služeb a pojistného krytí. Nové produkty svým designem poklesu hodnoty pojištění automaticky předcházejí. V opačném případě je třeba pravidelná roční aktualizace sjednaných pojistných částek.

A článek o inflaci zakončeme i pozitivním dopadem. Existuje jedno číslo, kde inflace naopak „pracuje“ pro klienty. Hádáte správně, je to spoluúčast.

 

Zdroj: Pillow pojišťovna

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account