Které inovace a trendy nejvíce ovlivní pojištění osob v roce 2022? Jaké módní novinky nás čekají v pojištění úrazu a nemoci a co nově budou poradci doporučovat svým klientům? Přehlídka pěti vybraných trendů právě začíná.

1.      Design: všichni přehledně až na dvě výjimky

Téměř každá pojišťovna již má ve své nabídce standardní rizikové pojištění, které má formu stavebnice. Každý díl – připojištění – má svou samostatnou cenu i dobu trvání. U některých produktů lze přidat volitelnou investiční složku se srozumitelnou poplatkovou strukturou. K životním pojišťovnám se v nabídce pojištění osob přidaly minulý rok i dvě neživotní pojišťovny a nabídka produktů je tak zajímavější než např. před 5 lety.

První výjimkou je pojišťovna, která se uvedenému trendu nepřizpůsobila a stále nabízí pouze složité tradiční investiční pojištění nebo jeho „rizikovou“ variantu, u které však poradce ani klient nejsou informováni o ceně za jednotlivá připojištění. Dalším negativem je sazebník poplatků, který zabírá 14 stran. Poradci logicky preferují srozumitelné produkty, a tak můžeme tipovat, že pojišťovna bude muset vytvořit standardní rizikové pojištění nebo se ocitne mimo zájem zprostředkovatelů.

Druhou výjimkou je pojišťovna, která již nabízí transparentní rizikové životní pojištění, ale jako druhý produkt ponechala v nabídce tradiční životní pojištění s vysokými poplatky a se složitým sazebníkem poplatků a srážek. Otázkou je, proč by poradce preferující tuto pojišťovnu, měl klientovi nabízet nepřehledný produkt, když v nabídce je srozumitelná alternativa s naprosto stejnou pojistnou ochranou.

2.      Digitalizace = zjednodušení a zrychlení

Digitální přístup po pojištění vozidel konečně dorazil i do pojištění osob. Čtyři oblasti jsou v popředí zájmu poradců i klientů.

  • Akceptace zaplacením: produkty na bázi neživotního pojištění jako první zavedly nejjednodušší formu sjednání pojištění. Pokud je pojistník shodný s pojištěným nebo je zákonným zástupcem pojištěného nezletilého, odpadají problémy s podepisováním smlouvy či prohlášení, ať již na papíru nebo signpadu.
  • Interaktivní on-line zdravotní dotazník: pryč je doba, kdy poradce musel za klienta vyplňovat zdravotní dotazník. Tato praxe se logicky netěší přízni regulátora, garantem odpovědí má být přímo pojištěná osoba. Digitální přístup umožňuje nejen vyplnit dotazník s klientem, ale také zaslat klientovi link na jeho e-mail a pojištěná osoba v klidu domova sama odpoví pravdivě na jednotlivé otázky.
  • Automatické vyhodnocení dotazníku: interaktivní dotazník napovídá jednotlivé diagnózy, klient či poradce vybírají z předdefinovaných hodnot. Díky tomu u většiny případů dojde k automatickému vyhodnocení do několika sekund a smlouva je finální, ať již bez úprav nebo s přirážkou či výlukou.
  • Proces bez intervencí: rychlost v automatickém vyhodnocení dotazníku umožňuje dříve nemyslitelné – klient obdrží již finální návrh pojistné smlouvy. Odpadá tak složitá úprava již uzavřené smlouvy z důvodu výluk či přirážek, poradce s klientem nemusí řešit dodatečnou změnu ceny nebo podmínek.

3.      Výluky pryč, stránky pryč

Konkurenční trh vede ke standardizaci rozsahu výluk. Specifická ustanovení mizí z podmínek rychlostí blesku. Dříve běžná omezení typu pracovní neschopnost z důvodu bolesti zad, zastropování max. doby léčení u neschopenky, specifická výluka v souvislosti s HIV, psychické nemoci u 2. a 3. stupně, neúmyslný trestný čin – to vše je minulostí. Zůstává jen několik situací, kde pojišťovna obtížně bojuje s podvodníky, například psychické nemoci u pracovní neschopnosti a invalidity 1. stupně, úraz při úmyslném trestném činu nebo až 50 % krácení při požití alkoholu.

Nižší počet výluk a omezení umožňuje razantně zkrátit pojistné podmínky. Rekord je 10 stran bez úrazových oceňovacích tabulek. Podobný rozsah již umožňuje poradcům plně pochopit vlastnosti produktu a nebýt odkázáni na (často) nepřesné informace od KAMů. Naopak podmínky na více jak 20 stran většina poradců nečetla a číst nebude. Nemůže tak svým klientům garantovat, že v nich není žádné nečekané ustanovení.

4.      Jednoduchost vs. více možností

Zajímavý souboj trendů se odehrává mezi jednoduchostí a komplexností. Vše je dobře vidět na parametru počet pojištěných osob na jedné smlouvě. V minulých letech se pojišťovny „předháněly“, kdo umožní pojistit více lidí na jedné smlouvě. Hodnotou byla jednoduchost archivace a plateb pro klienta. Nevýhodou vysoká komplexnost vedoucí k vyšším nákladům pojišťoven, složitým procesům a problémům během života smlouvy.

Pomyslný poslední hřebíček do rakve zasadila digitalizace – akceptace zaplacením není pro více dospělých osob možná, druhá osoba nemůže dát souhlas platbou. První dvě pojišťovny se již odhodlaly ke změně a nabízí pouze smlouvy s jedním pojištěným. Ostatní pojišťovny pomalu nasazují hybridní model – staré procesy pro rodinné smlouvy a pro on-line sjednání jedna pojištěná osoba. Již nyní ale tuší, že za pár let zůstane pouze jednodušší, rychlejší a „digitálnější“ přístup.

5.      Cena až na posledním místě

I v cenových parametrech je vidět trend. Zatímco ještě před 10 let byla otázka na váhu, výšku a kouření výjimečná, dnes je situace zcela jiná. Nekuřáci získávají o 20 až 40 % nižší cenu, úspora za dobré BMI je nižší, ale jak se říká – každá koruna se počítá.

Naopak u sportů dochází ke zjednodušování segmentace. Zatímco dříve bylo standardem několik cenových skupin dle rizikovosti sportu, dnes se snaží pojišťovny vše zjednodušit. Proč nutit klienta k hlášení každého nového sportu, který začne provozovat. Hned u několika pojišťoven najde pojištěný v podmínkách tabulku se sporty, ze které je hned vidět, co vše má a nemá pojištěno. Není tak třeba s každou novou aktivitou běhat do pojišťovny.

 

Závěrem

Trendů v pojištění osob bude v roce 2022 více, k některým se dostaneme v budoucích dílech. Tušíte správně, budou to zcela jistě srovnávače. Vidíte samo nějaký další trend pro rok 2022? Pokud ano, diskuse je vaše!

 

Zdroj: Pillow0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account