22. října 2015 vyšel na webu Poradci-sobě.cz článek s tématem výhod/nevýhod různých druhů životního pojištění. Dle počtu komentářů bylo vidět, že vzbudil pozornost. Celý text jsem uvedl předpovědí, že téma se bude řešit 3 roky a pak již bude „jasněji“.

A protože daný čas právě uběhl, pojďme lehce zrekapitulovat poslední vývoj v produktovém vývoji životního pojištění. A to vše s vědomím toho, že za měsíc začne platit zákon o distribuci pojištění, který ještě dále pozmění situaci.

Základem bude přehled aktuálně nabízených produktů životního pojištění v dělení na tradiční investiční pojištění s přirozeným pojistným, investičním pojištěním s oddělenou investicí a čisté rizikové pojištění. Pojišťovny nemají povinnost na svém webu uvádět všechny nabízené produkty, pokud některý schází, prosím o doplnění v rámci diskuse pod článkem.

Produktová nabídka říjen 2018 – běžně placené ŽP pro dospělé

Finanční skupina (pořadí dle velikosti předepsaného pojistného)Investiční pojištění (přirozené pojistné)Investiční pojištění s oddělenou investicí *Rizikové pojištění. (bez investice)
VIG (Kooperativa + ČPP + PČS)Perspektiva, Evoluce Plus, OK1 Plus, Maximum Evolution, FlexiNa přáníNa přání, Flexi risk, Rizikovka
Generali (ČP + Generali)Bella Vita, Bella Vita Fincentrum, La Vita, Swing, BeneFIT ExtraMůj životMůj život, Bel Mondo
Allianz-Allianz ŽIVOT, Partners ŽIVOTAllianz ŽIVOT, Partners ŽIVOT
ČSOBForteBez Obav-
Uniqa-Domino Invest, LogikaDomino Risk
NN (NN + Aegon)NN Smart UZ, NN Smart UM, Aegon ŽP-NN Život, Aegon rizikové ŽP (online)
MetlifeGarde, FairLife, VisionInvestLifeGarde Risk
KP-Vital InvestMutuMutu, Elán
AXAKumulativ Max-Symfonie, OK Active Life, ActiveLife+
Maxima--MaxEfekt, MaxJistota
NovisWealth Insuring, OK Universum--
Celkem20918

Nabídka RŽP roste

Určitě lze diskutovat o skutečném počtu (co je a co není pouhý klon jiného produktu), trend je patrný. Za poslední 3 roky se produktový vývoj většiny poskytovatelů soustředil na rizikové pojištění, případně investiční pojištění, které má oddělenou investici od rizikové složky.

Za pár měsíců jasněji

Tabulka je sestavena na základě nabídky pojišťoven v polovině října. Od prosince bude platit zákon o distribuci pojištění (ZDP) a již nyní někteří poskytovatelé mluví o ukončení nabídky části produktů IŽP. Hlavním důvodem je procesně výrazně jednodušší prodej pojištění bez kapitálové složky.  Poradci také mohou řešit „investiční“ potřebu klientů jinými produkty, například pravidelnými investicemi do podílových fondů.

Hvězdička * znamená…

Investiční pojištění s oddělenou investicí zahrnuje jednak produkty, které mají zcela oddělenou pojistnou ochranu od investice a také produkty, které oddělily pouze připojištění a ponechaly přirozené pojistné pro riziko smrti v hlavním pojištění. Důvodem této kombinované konstrukce mohou být daňové výhody – klient si může odečíst z daňového základu i pojistné pro případ smrti.

RŽP s investicí

Jako první ho nabídla Allianz (ŽIVOT), v říjnu 2016 se přidala Kooperativa (Na přání) a v listopadu 2017 ČP (Můj Život 2). Řeč je o produktu kombinující rizikové životní pojištění a samostatnou investici, díky čemuž může být nabízen ve všech třech variantách:

  • Riziková varianta
  • Investiční varianta s pravidelnou investicí
  • Investiční varianta bez pravidelné investice, s možností mimořádného pojistné

Konstrukce takto univerzálního produktu je výhodná pro všechny zúčastněné. Poradce má v jednom produktu řešení pro každou potřebu klienta, klient má srozumitelný produkt a poskytovatel má nízké náklady na správu jednoho produktu místo několika specializovaných.

Konsolidace pojišťoven

Tabulka naznačuje, že hned dva poskytovatelé z českého trhu příští rok zmizí: Pojišťovna ČS se sloučí s Kooperativou, Aegon bude koupen NN. V delším časovém horizontu se to nutně promítne i do redukce nabízených produktů přebírajících pojišťoven.

Finanční arbitr

Nezmínit dva nejvíce citované nálezy z posledních 3 let nejde. Oba mají na svém počátku stejný problém: překvapení klientů, kteří zjistili výši počátečních poplatků z investiční složky nevhodně nastaveného tradičního investičního pojištění. Snaha arbitra pomoci klientům hledáním argumentů pro neplatnost smlouvy někdy dává smysl (neexistence jasně dohodnutých poplatků) a někdy nedává (absence dostatečné pojistné částky). Reputaci produktu (a tedy i celého oboru) tyto kauzy v každém případě nijak nepomáhají.

RŽP vs. RŽP

V posledních letech se objevila specifická konstrukce rizikového pojištění. V pojistných podmínkách je uveden typ produktu rizikové životní pojištění (bez možnosti odbytného, bez částky na dožití), konstrukčně ale pojištění vychází z investičního. Pojišťovna nenapočítala fixní cenu za každé riziko (v závislosti na věku a době trvání), ale ponechala vnitřní fond a přirozené pojistné.

Klient i poradce poznají podobný produkt od tradičního rizikového pojištění snadno. Standardní RŽP klientovi ukazuje pevnou cenu za každou část (složku, připojištění) separátně. Specifická konstrukce toto neumí, klienta informuje o průměrném pojistném za jednotlivé části. Někdy může dojít i k tomu, že součet těchto průměrů není roven celkové ceně pojištění. Budoucnost ukáže, jak tato nová konstrukce na trhu uspěje.

Závěrem…

Bude velmi zajímavé porovnat výše uvedenou tabulku se situací na počátku příštího roku. Kromě platnosti Zákona o distribuci pojištění musí pojišťovny v silné konkurenci optimalizovat náklady na provoz a správa více pojistných produktů je drahá. I z tohoto důvodu lze očekávat pokles počtu nabízených produktů. Nově vznikající produkty se budou muset od těch současných více odlišit, aby obhájily náklady na vývoj a oslovily nové skupiny klientů.

A jaké trendy čekáte vy? Diskuse pod článkem je vaše!

Martin Podávka, produktový ředitel Partners Financial Services

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account