e-learning
Zdroj: pixabay.com

Když se zamýšlím nad komunitou zprostředkovatelů pojištění, kteří se řídí zákonem č. 170/2018 Sb., vnímám aktuálně tři skupiny poradců a zaměstnanců pojišťoven. Proč právě tři, když se řídí stejným zákonem? A nemám na mysli, zda jste vázaným zástupcem, pojišťovacím agentem nebo makléřem. Týká se to vás všech.

 1. První skupinu, kterou identifikuji, tvoří 710 zprostředkovatelů pojištění, kteří vykonali zkoušku odborné způsobilosti v kalendářním roce 2019 a mají osvědčení na jednu z devíti skupin odbornosti. Těm ještě jednou blahopřeji a mají moje velké sympatie. Nic neodkládali a určitě tvoří zdravé jádro pojišťoven a zprostředkovatelských firem.
 2. Druhou skupinu tvoří více než 40 000 poradců, kteří využili certifikací v letošním roce 2020. Vše stihli ještě v době, kdy jsme fungovali jako akreditovaná osoba, vypisovali termíny, objednávali sály a umožnili zájemcům vykonat náročnou zkoušku (pokud nepočítám jarní přestávku). Od října 2020 však fungujeme jen jako call centrum, které odpovídá na dotazy: „Co bude? Kdy už budete certifikovat? A co mám dělat, když nezkoušíte?“ Jsou to samé těžké dotazy, na které není jednoznačná odpověď.
 3. Ale hlavně vznikne ještě třetí skupina, která nestihla zkoušku dosud absolvovat a blíží se jí termín konce přechodného období, kterým je 1. prosinec 2020. Pro ty mám následující odpověď. Návrh novely zákona se nyní bude projednávat v Poslanecké sněmovně a je navržen tak, aby bylo možné tento zákon schválit již v prvním čtení. Tím by došlo k následnému odkladu o šest měsíců. Legislativní proces je totiž nutný jak pro schválení zákonů, tak pro jejich změnu. Dle našich odhadů bude potřebovat zkoušku vykonat až 20 000 osob.

A nyní se vrátím k první skupině. Ta je sice ráda, že zkoušku má, ale již letos se jí týká paragraf 59 z citovaného zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

§ 59 Následné vzdělávání

(1) Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

(2) Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4. 

 Z citace vyplývá, že před akreditovanými osobami (k 11.11.2020 je 23 akreditovaných osob) stojí důležitý úkol. Vše připravit tak, aby do konce roku zvládlo všech 710 zájemců těch magických 15 hodin následného vzdělávání.

Takže i před námi vznikl úkol, připravit něco zajímavého, co bude trh poptávat. K dnešnímu dni nemáme žádná další upřesnění, ani parametry, pouze zmíněné dva paragrafy. Na začátku jsme se v našem týmu zamysleli a vzniklo naše motto pro následné vzdělávání: „Nechceme vás zkoušet, chceme vás vzdělávat“. Po několikaměsíčních přípravách, diskusích a hledání toho pravého, jsme 9. listopadu odstartovali naše následné vzdělávání, které má tyto principy:

 • Programy následného vzdělávání Vectoru jsou zatím pouze online
 • Můžete studovat na PC, tabletu nebo mobilu 24/7 a v čase, kdy se vám to bude hodit
 • Základní program je v rozsahu 1 až 15 hodin, na jehož konci čeká zprostředkovatele osm    kontrolních otázek
 • Nechceme prodávat bloková řešení, ale reagujeme na vaše individuální potřeby
 • Můžete zvolit svoje vlastní portfolio vzdělávání a vybrat si z našich volitelných programů Finanční arbitr a ochrana spotřebitele, Životní pojištění a možná připojištění, Pojistné podvody, Principy a fungování neživotního občanského pojištění, Cestovní pojištění atd.
 • Volitelný program má obvykle rozsah od 1 do 3 hodin a zahrnuje zajímavá odborná témata
 • Po absolvování každého programu obdržíte po splnění podmínek samostatné osvědčen
 • Co si již nyní můžete zvolit? Například šest hodin programu Zkouškové otázky a zbytek si doplníte z volitelných programů, které nabízíme; tím vznikne vaše následné vzdělávání 6 + 9 = 15 hodin
 • Volitelné programy obsahují samostatná videa, kde vidíte prezentaci a současně výklad lektora. Program si můžete zastavit, procházet po částech a na konci zodpovíte několik kontrolních otázek. Otázky jsou kontrolní, vždy pouze jedna správná odpověď ze čtyř možností
 • Programy následného vzdělávání startujeme nyní se základní nabídkou, kterou budeme postupně rozšiřovat. Princip volby zachováme, pouze rozšíříme nabídku
 • Programy jsme koncipovali tak, aby se mohly stát také součástí týmového vzdělávání
 • Na základě zpětné vazby z trhu uvidíme, co se líbí a o co můžeme náš projekt obohatit

Upoutávku máme v podobě krátkého videa, aby se zájemce mohl zaposlouchat a nemusel číst dlouhé povídání.

Vítám odbornou diskusi k tomuto tématu, který se bude již příští rok týkat desítek tisíc poradců. Ti budou u následného vzdělávání trávit stovky tisíc hodin. Časem určitě přijdou doporučení také z České národní banky, náměty od jiných akreditovaných osob a jednotlivých poradců a týmů.

Každopádně je celý trh na začátku nastavení dlouhodobého systému vzdělávání, které se týká desítek tisíc osob a jejich celoživotního vzdělávání. Těch 710 certifikovaných poradců z roku 2019 pro nás bude důležitá skupina, abychom se dozvěděli, jak si jim naše nabídka líbí a co můžeme ještě vylepšit pro rok 2021, tedy pro druhou skupinu poradců.

Autor je vedoucí obchodního oddělení společnosti VECTOR Certifikace.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account