Podle nejnovějšího průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP) ve svých pojistných smlouvách neprovádí změny celých 51 % pojištěné populace. Aniž by si to uvědomili, vstupují tak klienti pojišťoven do rizika, že jim v případě škodní události pojistné plnění nezajistí odpovídající kompenzaci jejich skutečné škody.

I přes jisté podceňování rizik, je většina Čechů přesvědčena, že jim pojištění přináší více jistoty do života. Konkrétně je o tom přesvědčeno 63 % populace. Stejně tak je více než polovina lidí přesvědčena, že se množství rizik stále zvyšuje. Život bez pojištění si nedokáže představit celých 64 % Čechů. Paradoxem však je, že přestože se tito lidé na své pojištění spoléhají, o své pojistné smlouvy se nestarají. Více než polovina z nich své pojistné smlouvy neaktualizuje.

„Aby mělo pojištění v případě škodní události očekávaný efekt, je třeba průběžně kontrolovat, jestli stále odpovídá aktuálnímu stavu,“ říká manažerka komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová a pokračuje: „U většiny smluv nedošlo přitom ke změně 8 a více let. V případě škodní události je pak klient zklamán s pojistným plněním, potažmo i s pojišťovnou, aniž by si uvědomil, že chyba je na jeho straně. Změnu v pojistné smlouvě by měl iniciovat klient sám vždy podle své potřeby.“

Jak aktualizovat své smlouvy?

  •  životního pojištění

Informujte pojišťovnu při změnách vašich kontaktních údajů, změnách rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které mají vliv na výši pojistného (aktivní sport, změna zaměstnání apod.). Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou osobu, například při rozvodu.

Kromě faktických změn je vhodné se nad sjednaným životním pojištěním v určitých časových intervalech pravidelně zamýšlet „Po více než třech letech může docházet ke změně v příjmech jednotlivých členů, v rodinné situaci i v jejích potřebách. K těm by měla každá rodina přihlížet a zvážit, jestli jsou pojistné částky stále dostačující a pokrývají narůstající požadavky,“ upozorňuje Marcela Kotyrová

  •  pojištění domácnosti a nemovitosti

U majetkových pojistných smluv je důležité průběžně zkontrolovat a ověřit si, jestli sjednaná pojistná částka skutečně odpovídá současné hodnotě domu nebo domácnosti. Tak by měli postupovat všichni, kteří například rekonstruovali dům nebo jinak investovali do vybavení, které nemovitost či domácnost zhodnotilo. Po větším výdaji do zařízení či po dokončení modernizace stačí pojišťovně oznámit rozsah investic a pojišťovna adekvátně navýší pojistnou částku. Pokud došlo k nestandardním úpravám, které navýšily pojistnou hodnotu podstatně, je vhodné mít i příslušnou fotodokumentaci.

U starších pojistných smluv zkontrolujte kromě výše pojistné částky, zda vaše pojistná smlouva kryje veškerá pojistitelná rizika, která mohou váš majetek ohrožovat – starší smlouvy většinou nemívají rozsah pojistného krytí dostatečný, současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.

Provádět aktualizaci pojistné smlouvy je nezbytné i v případě změn v údajích o pojistníkovi, ve způsobu platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím vlastníka smlouvy. Přesná definice zániku pojištění je vždy uvedena v pojistných podmínkách, jež jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

  • havarijní pojištění

Také v havarijním pojištění je možné požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů, které ovlivňují výši pojistného, je stáří vozidla a od něho se odvíjející obecná cena. Výše pojistného s klesající obecnou cenou sice obvykle klesá, nemůže ale být přímo úměrná. Hlavním důvodem je skutečnost, že v havarijním pojištění jsou obvykle i u starších vozidel veškeré opravy hrazeny v cenách nových náhradních dílů. Výše pojistného tedy vždy klesá pomaleji než pojistná hodnota vozidla, v některých případech nemusí klesat vůbec nebo se dokonce může nepatrně zvýšit.

S postupným opotřebováním vozidla je možné po jednom až dvou letech požádat pojistitele o výpočet aktuálního pojistného a v případě, že bude pojistné nižší, nechat si přepracovat pojistnou smlouvu.

Zdroj: Tisková zpráva ČAP0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account