Životní pojištění „4U“ (FOR YOU) – to je název rizikovky od YOUPLUS, kterou bude možné sjednat od 24. června. Nabízí velkou variabilitu, transparentní pojistné podmínky, důraz na individuální posuzování rizikového profilu klienta, či bezpapírové sjednání. Pro zprostředkovatele pak efektivní on-line správu smluv přes webový „uPortal“. Jako první na trhu umožní plnohodnotné on-line oceňování rizik, tzv. e-underwriting.
YOUPLUS vstupuje na český pojistný trh se svou vlajkovou lodí – klasickým rizikovým životním pojištěním, tedy řešením bez haléře do investic. Komplexní a variabilní produkt „4U“ umožní pokrýt potřeby klientů volbou z více jak 40 připojištění a s možností pojistit až 10 osob na jedné smlouvě současně. Hlavním záměrem je ochránit klienty před následky dlouhodobého a střednědobého výpadku příjmu vzniklého následkem závažných nemocí, či úrazů. Produkt však umožní krýt také následky méně závažných situací.

Mezi vybrané výhody životního pojištění „4U“ patří:

– transparentní, srozumitelné a proklientsky orientované pojistné podmínky, ze kterých např. vyplývá nevypověditelnost rizik kryjících vážné životní situace (invalidita, smrt a závažná onemocnění) ze strany pojišťovny
– zkoumání zdravotního stavu při sjednání pojištění zohledňuje vyléčené nemoci a úrazy pouze 5 let zpětně (v případě chirurgického zákroku a hospitalizace 10 let)
– individuální přístup k rizikovosti plynoucí z povolání a sportů – YOUPLUS nepoužívá rizikové skupiny
– korektní a transparentní ocenění na základě zdravotního dotazníku – cokoliv v něm uvedené a nevyloučené z pojištění není překážkou plnění
– výsledek posouzení profilu klienta je platný po celou dobu trvání smlouvy, stejně jako cena pojištění, klient nemá povinnost oznamovat zvýšení rizika např. z důvodu změny povolání
– v pojištění je za standardní cenu zahrnuto i krytí pro případ jednorázových rizikových sportovních a zážitkových aktivit a pro pravidelně provozované běžné sporty
– široká nabídka připojištění s lineárně nebo anuitně klesající pojistnou částkou

Výhody krytí vybraných typů rizik v životním pojištění „4U“:

Smrt:
– možnost výplaty pojistného plnění ve výši 50 % pojistné částky v případě terminálního stádia onemocnění

Invalidita: 
– krytí všech jejích příčin, včetně psychických onemocnění, a to i v 1. stupni invalidity
– čekací doba u nemocí pouze 60 dní od počátku pojištění
– podmínkou výplaty pojistného plnění není přiznání invalidního důchodu

Trvalé následky úrazu:
– jedinečný náběh progrese již od 5 % tělesného poškození zvýhodňuje plnění u nejčastějších trvalých následků
– možnost výběru progrese 850 % nebo 1000 %

Pracovní neschopnost:
– široká škála karenčních dob, včetně možnosti zpětného plnění od 1. dne
– maximální doba plnění až 730 dní
– bez výluk na pohybový aparát

Úvěrové balíčky:
– kombinace velkých rizik ke krytí úvěrů za zvýhodněné ceny
– možnost volby anuitního poklesu po desetinách procent
– pojištění pro dvojici osob

Distribuční strategie pojišťovny je postavená na konceptu B2B. „Naším cílem je nabízet kvalitní produkt cestou osobního přístupu. Jen tak je možné dokonale poznat a analyzovat potřeby klienta. Tento princip nejlépe splňují externí distribuční společnosti, se kterými tak budeme při prodeji našeho řešení spolupracovat. Našimi partnery v oblasti distribuce budou ti největší a na kvalitu silně orientovaní hráči na trhu,“ vysvětluje Filip Bartoš, Chief Distribution and Marketing Officer.

Zdroj: YOUPLUS

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account