Prázdná houpačka s růží - rány na duši
Zdroj: Pixabay.com

Duševní útrapy jsou nemajetková újma, která vznikla manželce či manželovi, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké v důsledku smrti poškozeného nebo bylo-li mu zvlášť závažně ublíženo na zdraví. Na rozdíl od dřívější právní úpravy není okruh osob ani výše odškodnění určena nijak fixně zákonem nebo podle tabulek.

Odčinění se určuje podle skutečné intenzity vztahů mezi poškozenými. Tato skutečnost činí klientům při uplatňování nároků značné potíže, protože popisovat pro pojišťovnu vztahy se svými nejbližšími, kteří zemřeli nebo utrpěli vážný úraz, není nic snadného. Přitom je to pro získání odškodnění zcela zásadní. Proto v naší kanceláři s popisem duševních útrap pomáhají poškozeným kvalifikovaní pracovníci s psychologickým vzděláním. Díky tomu dokáží poškození svoje vztahy s blízkými a z toho plynoucí nároky lépe popsat.

Tip: Nároky při dopravní nehodě. Tady je velký přehled

U odškodnění duševních útrap pozůstalých se v současnosti aplikuje pravidlo, že jako základ pro odškodnění nejbližších rodinných příslušníků s nejintenzivnějšími citovými vazbami se bere dvacetinásobek průměrné mzdy. Aktuálně tedy 682 500 Kč. Podle okolností však může být odškodnění vyšší i nižší. Maximální odškodnění, které lze z naší zkušenosti v těchto případech získat, se pohybuje kolem 1 milionu korun pro jednoho poškozeného. Probíhají však i soudní spory o částky vyšší.

U odškodnění za závažné úrazy osob blízkých se výše plnění pohybuje v řádu desítek až nižších stovek tisíc korun. Například dcera, která psychicky trpí v důsledku vážného úrazu svojí matky, která má 3. stupeň invalidity a o kterou dcera současně pečuje, může získat v rámci tohoto nároku 200 až 300 tisíc korun. Matka, jejíž dcera je v důsledku úrazu doživotně upoutána na lůžko, může nárokovat přibližně 500 tisíc korun. V těchto případech mluvíme o tzv. sekundárních obětech.

Nárok na odškodnění duševních útrap však může vzniknout i přímým účastníkům dopravních nehod. Zde pak mluvíme o tzv. primárních obětech dopravních nehod. Jedná se například o situace, kdy průběh léčení následků úrazu výrazně vybočuje z běžného rámce léčení, například když dochází k různým komplikacím, a v důsledku toho má poškozený o svůj život strach.

Pod další odškodnitelné duševní útrapy zahrnujeme situace, které výrazně ovlivňují osobní život poškozených. Jde například o situaci, kdy poškozený nemůže absolvovat dlouho plánovanou dovolenou nebo prožít vánoční svátky s rodinou, zmešká promoci, nemůže být u porodu vlastního dítěte, nemůže odjet na svatební cestu nebo nemůže být přítomen na pohřbu blízké osoby. Patří sem i odškodnění pro těhotnou ženu, která v důsledku vlastního úrazu měla strach o to, aby se její dítě narodilo zdravé. Výše odškodnění se v těchto případech pohybuje zpravidla v řádů desítek tisíc korun, maximálně 100 až 150 tisíc korun.

Důležité je také vědět, že nárok na odškodnění újmy na zdraví a duševních útrap má i spolujezdec v automobilu nebo na motorce. Často se může jednat o situaci, kdy nehodu způsobí životní partner, jehož blízcí sedí na sedadlech spolujezdce. V těchto případech platí, že nároky z povinného ručení lze uplatnit i tehdy, kdy je v zájmu poškozených zastavit trestní stíhání vůči viníkovi, kterým může být právě rodinný příslušník.

Článek vyšel na Peníze.cz


  • Lukáš Kaplan je vystudovaný právník, odborník na problematiku sporů s pojišťovnami. V roce 2013 se stal jednatelem společnosti EUCS, která se zaměřuje na férové odškodnění pojistných událostí. Je garantem projektu PoradnaPoskozeneho.cz, který zajištuje pomoc poškozeným při nezaviněných dopravních nehodách a vážných pracovních úrazech.
  • Společnost EUCS od roku 2012 vymohla více než 400 milionů korun pro poškozené klienty na finančním trhu a vyhrála více než 1000 sporů s pojišťovnami. Poskytuje elektronické srovnání pojištění na českém trhu, nezávislou likvidaci pojistných událostí a provozuje i zmíněný projekt PoradnaPoskozeneho.cz.
0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account