Zákon č. 170/2018Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) vyžaduje k prokázání odborné způsobilosti absolvování zkoušky u akreditovaného subjektu. V současné době ale není zatím žádný subjekt akreditován ČNB k provádění této zkoušky.

nejsou zatím známy ani otázky. Na těch usilovně pracuje konsorcium EFPA – ČAP a výsledek lze očekávat nejspíše na podzim tohoto roku. Zákon naštěstí počítá s dvouletým přechodným obdobím. Do 1.12.2020 lze odbornou zkoušku nahradit čestným prohlášením zastupovaného subjektu (pojišťovny nebo samostatného zprostředkovatele). Toto prohlášení se však musí opírat o nějaké prokazatelné reálné proškolení a ověření znalostí toho, za koho bude čestné prohlášení vydáno. ČNB to pak může vyžadovat doložit v rámci prováděných kontrol kdykoliv v budoucnu.

Některé subjekty akreditované k provádění zkoušek podle jiných sektorových zákonů (např.  EFPA nebo VŠFS) nabízejí e-learningové kurzy zakončené testem a vydáním osvědčení, na základě kterého pak zastupovaný subjekt vydá příslušné čestné prohlášení.

Lze všem doporučit se vydat touto cestou a mít tak možnost kdykoliv v budoucnu ČNB prokázat, že čestné prohlášení nebylo vydáno od zeleného stolu, tedy bez jakéhokoliv prokazatelného proškolení a přezkoušení.

Petr Šafránek, regulace2018.cz

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account