Invalidní vozík - invalidita - životní pojištění
Zdroj: Pixabay.com

Životní pojištění dokáže zachránit finanční situaci rodiny v nejnepříznivějších okolnostech. Lidé ale často podceňují rizika, která mohou přinést největší (nejen) finanční škody. Dobrá rada odborníka je proto nezbytná.

Životní pojištění patří mezi nejsložitější pojistné produkty. Lidé ho ale často podceňují. A i když si ho sjednávají, dávají přednost krytí spíše menších rizik (úrazu a jeho trvalým následkům) než krytí toho nejzávažnějšího – invalidity.

Spotřebitelský výzkum EMA data[1] zkoumal subjektivní významnost jednotlivých rizik u spotřebitelů. Zároveň zjišťoval u pojištěných klientů s uzavřeným životním pojištěním, jaká rizika mají ve své smlouvě kryta.

Graf 1: Subjektivní významnost a krytí rizik v pojistných smlouvách u pojištěných klientů

Životní pojištění - Sjednaná rizika a preferenceZdroj: EMA data

Jedno z objektivně nejzávažnějších rizik – invalidita, je i spotřebiteli vnímána velmi jako velmi významná. Na škále od 0 do 10 zvolili respondenti s uzavřenou životní pojistkou průměrnou hodnotu 7,03, což odpovídá 70,3 % významnosti. Když se ale porovnala takto získaná významnost s krytím rizik (viz Graf 1), o nichž respondenti uvedli, že je mají ve své smlouvě sjednaná, invalidita propadla. Ve svých smlouvách ji má krytou jen 45,4 % z nich.

Pro srovnání, nejčastěji je v klientských smlouvách kryto riziko úrazu (77,7 %), kterému respondenti přikládají 80% důležitost – v tomto případě krytí rizika odpovídá preferencím.

Důvodem rozdílu u závažného rizika invalidity je nepochybně cena pojištění. Invalidita je drahá. Jak pro postiženého, tak pro pojišťovnu. A to se projevuje i ve výši pojistného. Proto také řada lidí dává nakonec přednost krytí trvalých následků úrazu, které má invaliditu nahradit. Ale nenahradí. Pravděpodobnost, že se někdo stane invalidním následkem úrazu, je minimální.

Mezi lidmi s přiznaným třetím stupněm invalidity v roce 2016 bylo pouze 3,5 % z nich, kteří se stali invalidními následkem úrazu či otravy. Nejvyšší pravděpodobnosti dosahovali lidé ve věku od 25 do 29 let, ale i tak činila jen 12,1 %. Trvalé následky úrazu sice řeší i menší následky, které nekončí invaliditou, ale z nejzávažnějších případů, které invaliditou skončí, pomohou jen výjimečně.

Rada finančního poradce je nezbytná i při výběru samotného pojištění. Zásadní jsou výluky. Pojišťovny často vymezují výluku pro nemoci, které jsou z pohledu invalidity časté. Např. psychická onemocnění či onemocnění kosterní a pohybové soustavy (tj. např. chronické bolesti zad znemožňující práci). Jsou to ale zároveň onemocnění, u nichž dochází nejčastěji k pojistným podvodům.

Graf 2: Příčiny přiznání invalidity 3. stupně v závislosti na věku v roce 2016

Životní pojištění - Invalidita 3. stupněZdroj: Vlastní zpracování z dat ÚZIS

Podíl přiznaných invalidit 3. stupně (viz Graf 2) se liší pro muže a pro ženy. Jedná se o reálná data jednoho roku a je pravděpodobné, že v jiných letech budou statistiky odlišné. Nicméně i tak jsou dobrým vodítkem pro rozhodování, která rizika jsou významná a neměla by tudíž v pojistném krytí chybět.

[1] Výzkum EMA data proběhl na vzorku 1 571 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 6. až 10. 3. 2020.

1 komentář
  1. . 8 měsíci

    No, to je článek…
    Lepší by byl článek se srovnáním výluk u invalidity…

    0

    0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account