Zkoušky pro distribuci pojištění - odloženy - prázdné lavice - certifikace
Zdroj: Pixabay.com

Termín pro prokázání odborné způsobilosti pro distribuci pojištění se blíží. Bez certifikace mohou být vázaní zástupci pro oblast pojištění jen do 30. 11. 2020. Koronavirus ale zastavil zkoušky a bez certifikace je dosud přibližně 15 tisíc lidí. Řešení je ale již na stole: Prodloužení přechodného období.

Zákon o distribuci pojištění zpřísňuje podmínky pro podnikání v oblasti prodeje pojistných produktů. Vyžaduje např. prokázání odborné způsobilosti složením certifikační zkoušky. Zákon počítal s dvouletým přechodným obdobím, kdy doložení zkoušky není nutné. Toto přechodné období ovšem končí k 30. 11. 2020 a od 1. 12. 2020 každý vázaný zástupce pro oblast pojištění tuto zkoušku již musí mít.

Čas na složení zkoušky byl ale mnohem kratší. Teprve po schválení zákona se začalo pracovat na zkušebních otázkách a Česká národní banka (ČNB) začala dávat licence certifikačním společnostem. Efektivně tak mohlo začít s přezkoušením až ke konci loňského roku. A do toho se i v české kotlině začal šířit virus z Číny, který donutil vládu omezit shromažďování a zavést nejrůznější restrikce. Nejprve a jaře a nyní již podruhé.

„Poradci a pojišťovací zprostředkovatelé kvůli vládním nařízením neměli šanci, aby se prozkoušeli všichni,“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF, a dodává: „V současnosti nejvíce komplikuje zkoušení omezení shromaždování na šest osob. Navíc velká část lidí, kteří potřebují certifikační zkoušku složit, patří do rizikových skupin a měli by proto omezit sociální kontakty na co nejnižší míru.“

Řešení: Prodloužení přechodného období

Řešení je již na stole. Tedy přesněji v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Novela předložená poslanci v čele s Janem Řehounkem odkládající termín zkoušek odborné způsobilosti pro zprostředkovatele pojištění už čeká na stanovisko vlády. Nemůžeme poslat 15000 kolegů, kteří teď v termínu zkoušku nemohou vykonat, na Úřad práce,“ uvedl v pondělí na Twitteru Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven (ČAP).

A Ministerstvo financí ČR ještě týž den stanovisko vydalo. Lhůty přechodného období by byly dostatečné, kdyby nezasáhl koronavirus. V situaci, kdy Česká národní banka dosud neumožňovala akreditovaným zkušebnám organizovat zkoušky dálkovým způsobem, se doba, ve které měly povinné osoby možnost zkoušku složit, reálně významně zkrátila,“ uvádí MF ČR ve stanovisku.

Novela má prodloužit přechodné období pro složení zkoušky o 6 měsíců. „Navrhované prodloužení termínu složení zkoušky podle § 122 o 6 měsíců lze považovat za přiměřené – umožní přezkoušet zbývající uchazeče a eliminuje související ekonomická rizika (negativní dopad na zaměstnanost a státní rozpočet), aniž by zakládala dodatečná rizika ve vztahu k ochraně zákazníků či vytvářela jakoukoli diskriminaci,“ uzavírá ministerstvo.

Navíc ministerstvo financí též zaúkolovalo Českou národní banku: Přijetí návrhu rovněž vytvoří žádoucí časový prostor pro odstranění překážek ověřování odborné způsobilosti distančním způsobem.“

Nejen odborná způsobilost, i maturita

Zákon o distribuci pojištění vyžaduje od finančních zprostředkovatelů absolvování úplného středoškolského vzdělání – tedy složení maturity. I pro toto je nastaveno přechodné období, tentokrát 42 měsíců. To ale znamená, že by museli složit maturitu do 31. 5. (2022), přičemž maturitní zkoušky mohou probíhat i v pozdějším termínu stejného školního roku.

S argumentací, týkající se s prodloužením lhůty pro složení maturity (či ukončením vyššího vzdělání), která upozorňuje na praktický přínos posunutí data nově na standardní konec školního roku, a s potřebou uzpůsobit výše navrhovaným změnám rovněž způsob úhrady příslušných správních poplatků (poplatků za prodloužení oprávnění k činnosti) se Ministerstvo financí rovněž ztotožňuje,“ uvádí MF ČR.

Zbývá jediné…

Ministerstvo financí dalo zákonu souhlasné stanovisko a neshledalo ani žádné „významné nedostatky“. Pod návrhem jsou navíc podepsáni Jan Řehounek (ANO), Zbyněk Stanjura (ODS), Věra Kovářová (STAN), Jiří Dolejš (KSČM) a Jan Hrnčíř (SPD). Měl by tak mít podporu širokého politického spektra.

Zbývá tak jediné… aby novelu zákona o distribuci pojištění poslanci stihli schválit včas.0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Forgot your details?

nebo

Create Account