V době, kdy se řada finančních poradců rozhoduje jak dál se svým businessem, kdy váhají, zda jít cestou spolupráce se společnostmi typu MLM nebo broker pool a přemýšlí nad tím, jak zákon o regulaci zasáhne do jejich života, přichází společnost ST Consult s novým řešením pod značkou Altera.

Altera je značka pro celostní finanční poradenství budoucnosti, které představuje „zlatou“ střední cestu a je alternativou pro všechny, kteří hledají klidný přístav, kde mohou zakotvit a mít co nejlepší podmínky pro klienta, sebe samotného či svoji manažerskou práci. Jedinečnost Altery tkví v tom, že se dívá na poradenství v širších souvislostech a tím přináší výhody nejen klientům, ale i poradcům a manažerům. Jim například umožňuje dosáhnout až 3x vyšší efektivity práce.

Na další výhody Altery pro poradce a také přednosti pro klienty jsme se zeptali výkonného ředitele společnosti ST Consult pana ing. Jaroslava Trávníčka.

Altera - výhody

Jak vznikla myšlenka vytvořit značku Altera?

Altera je výsledkem desetiletých zkušeností společnosti ST Consult na poli finančního poradenství. Právě ty – společně s dlouhodobou vizí společnosti – vedly k myšlence vytvořit celostní finanční poradenství budoucnosti, které bude mít svou značku. Tak vznikla Altera.

V čem je vize Altery jedinečná?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, základní výhodou Altery je, že se dívá na finanční poradenství celostně a v širších souvislostech. Předností je i fakt, že Altera nabízí alternativu mezi dvěma póly, které se projevují ve finančním poradenství – MLM a broker pool. Spojuje totiž základní výhody obou do jednoho kompletu a přináší jedinečné poradenské a manažerské nástroje.

A co přináší Altera poradcům?

Těch přínosů pro poradce je celá řada. Především jsou to nové možnosti profesionálního poradce, který poskytuje poradenství v širších souvislostech. Máme zkušenost, že poradci, kteří získali certifikát Altera, jsou pomocí nových špičkových nástrojů schopni dosáhnout až 3x větší efektivity práce u klientů. Díky tomu se jim zvyšuje produktivita a s tím spojená odměna. Vyšší efektivita pak vede k tomu, že poradci mohou mít více volného času, který využívají pro své koníčky nebo se věnují své práci a dosahují vyšších výdělků. Další výhodou je, že pomocí modelačního softwaru Altera poradci poměrně jednoduchým způsobem sestaví klientovi finanční plán (jakousi finanční mapu životních cílů), jenž je jednoduchý a pro klienta lehce pochopitelný. Tím pádem odpadá složité a zdlouhavé vysvětlování a navíc jakékoliv úpravy plánu (částek) dle přání klienta jsou okamžitě vidět. Svou práci a řízení vztahů se svými klienty si poradci plánují pomocí tzv. Kalendáře+. Jedná se o aplikaci CRM, kterou jsme si nechali vyvinout na míru a propojili jsme ji s informacemi o klientech, které mají poradci dostupné na našem interním portále. Kalendář+ slouží manažerům i k řízení týmů. Samozřejmostí je dokonalé zázemí v podobě back-office, IT oddělení, call centra, marketingu, specialistů, analytika a bezplatného produktového a obchodního vzdělávání. Toto vše společně s dalšími přednostmi značky Altera poradcům přináší větší finanční i pracovní jistotu v nynějším legislativně nejistém prostředí.

Jak si vysvětlujete tu efektivitu?

Jednoznačně propracovaným systémem práce, do kterého jsme zapojili promyšlené softwarové nástroje, za které by se nemusely stydět ani velké bankovní instituce a jsou inspirující i pro konkurenci.

Jakým přínosem je Altera pro klienta?

Hlavní přínosy Altery pro klienty vidím v dobře naplánované cestě klienta k jeho cílům (v podobě např. vlastního bydlení, našetření peněz na studium dětí…) a v tom, že vystupujeme jako preventisté. Tzn., že chceme, aby nás klienti vyhledávali ne až v době, kdy se jim stane nepříjemná událost, jako v případě doktorů, kam většina lidí chodí, až je něco bolí, ale mnohem dříve. A třetí výhoda Altery pro klienty tkví v používání jedinečných softwarových nástrojů, kterými jsou například již zmíněný unikátní modelační software Altera a také elektronický šanon eKukátko. eKukátko umožňuje klientům mít neustále náhled na svoje smlouvy (i pomocí telefonu a tabletu), umí upozornit klienta v případě, když nemá uhrazenu platbu a na smlouvě vznikl dluh. Klienti mají k dispozici i tzv. platební kalendář, v němž vidí, kdy mají co platit a podle toho si mohou plánovat výdaje financí. eKukátko nabízí ještě mnohem více výhod.

A co vzkážete našim čtenářům závěrem?

Protože chceme rozšiřovat vizi Altery i do dalších regionů Moravy a Čech, hledáme v regionech schopné manažery a poradce, kteří se ztotožní s naší vizí poradenství a systémem práce, díky kterému mohou pracovat mnohem efektivněji. Pokud se vám vize našeho poradenství zalíbila nebo si o ní chcete promluvit, rád si s vámi sjednám schůzku. Kontaktujte mne, prosím, na telefonu 777 944 277. K dispozici jsou vám také internetové stránky www.altera.cz nebo http://kariera.altera.cz. Budu se těšit na setkání.Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account