Další kontroverzní duelové téma! Jaký typ organizace poskytuje poradci nejlepší podmínky pro kariérní růst? Broker Pool nebo klasicky organizovaná poradenská firma? Argumentačně se tentokrát střetli Ondřej Čuba, partner společnosti Bonnet, a Jan Lener, ředitel komunikace společnosti Broker Consulting. Jak hodnotíte jejich argumenty vy?

Ondřej Čuba: Broker Pool nabízí lepší prostor pro kariérní růst

Ondřej Čuba

Ondřej Čuba

 • Profese: jednatel a společník CO CORPORATE s.r.o., korporátní financování a privátní úvěrové poradenství pro FO. Partner společnosti Bonnet.cz
 • Osobnost mého profesního života: Martin Mašek, ředitel společnosti CO CORPORATE, kolega, kamarád.
 • Profesně nejtěžší část života: ve 20-22 letech, s děravou kapsou, v 35° C , v obleku po otci a náhradní košilí v ruce , tramvají na schůzky, které se ani neuskutečnily.
 • Profesní cíl: jeden z leadrů na trhu poradenství v korporátním bankovnictví, kolektiv 50 vysoce kvalifikovaných poradců zaměřených na finanční sektor, účast na vedení a správě private equity fondu, investor.
 • Osobní motto: ,Je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit na kupu hnoje a trefit se.”

Bonnet_Logo_150x44

Poskytuje Broker Pool prostor pro růst? Zajímavá otázka!

Ve financích podnikám již 10 let. Měl jsem možnost na vlastní kůži poznat jak 2 velké systémy MLM, tak v posledních letech spolupráci s Broker Poolem. Troufnu si tvrdit, že Broker Pool je pro kariérní růst ve financích kreativnější prostředí. A vysvětlím proč…

Rozlišujme mezi firmami

Mezi finančně poradenskými společnostmi je třeba rozlišovat dva typy struktur:

 1. plochá struktura (poradci od své centrály inkasují majoritní podíl na provizi, obchodník vydělává realizací a správou vlastních klientů)
 2. MLM struktura (provize poradců se dělí dle kariérního řádu na další nadřízené a na centrálu)

O jaké kariéře se tedy bavíme? Je zde řeč o kariéře profesionálního finančníka nebo manažera poradců (kteří používají finanční produkty jako nástroj svého podnikání)?

Klíčové hodnoty?

Zaměřím se tedy na kariéru skutečně profesionálního poradce. Jaké jsou hodnoty, které rozhodují o systému, v kterém funguje?

 1. Chce být součást stáda mezi dalšími 2000 poradci MLM?
 2. Je brand a pověst MLM v očích klientů to, co poradci pomůže při jeho práci? Extrémní fluktuace neúspěšných MLM poradců ovlivňuje i pohled klienta na zbytek společnosti. Jak se poradce profesionál cítí vedle začínajících studentů, vyprávějících naučené fráze?
 3. Nemají poradci v MLM svázané ruce vnitřními pravidly a kritérii dané společnosti?

Má vlastní zkušenost

Pokusím se k jednotlivým bodům popsat vlastní zkušenost.

 1. Současný klient je extrémně náročný. Klade důraz na kvalitu informací, rychlost a zkušenosti. Dobré jméno si poradce nebuduje naleštěnou prezentací společnosti, kterou zastupuje. Jde především o jeho kompetence a proaktivní přístup. Troufnu si říci, že většině takto vypracovaných lidí pak berou jejich kolegové ,,rádoby poradci“ vítr z plachet.
 1. V ČR má slovo finanční poradce až hanlivý význam. A není divu. ČNB eviduje až 150 tis. registrovaných zprostředkovatelů.

Na první pohled podnikáme ve vysoce konkurenčním prostředí. Dle ČNB bylo na konci roku 2013 z těchto registrací evidováno 25 tisíc PPZ a 14 tisíc VZ pod křídly největších finančně poradenských společností. Zbytek registrací tvoří evidence pod menšími hráči na trhu financí a především pak ,,mrtvé duše” neúspěšných MLM poradenských firem.

Dle statistiky více než 80 % poradců ukončuje svoji kariéru neúspěšně. Tito poradci se nebyli schopni svou prací uživit, úroveň jejich služeb neobstála před konkurencí. Je vysoce pravděpodobné, že většina klientů si neudrží svého poradce na celý život.

Jaká je tedy pravděpodobnost, že bude klient dlouhodobě spokojený s brandem MLM? Vzbuzuje Vaše značka v očích klientů zájem o službu? Nebo tomu bývá i opačně?

 1. Neplníš kritéria MLM, jdeš z pozice.

Jsme lidi, ne stroje. Každý máme právo na dovolenou, ne vždy se daří. Většina MLM společností má ostře nastavené kritéria na plnění výkonů. Jejich porušení znamená pokles v hierarchii společnosti, vše má dopad na provize. Vynechám teď situace, ke kterým jsou poradci v nouzi schopni přistoupit, aby nedostali svou centrálou přes prsty.

Doba je, vážení, jinde. V některých organizacích se měsíčně předávají tisíce obchodních případů na poradce, aby podpořili výsledky svého týmu.

Jaké má poradce MLM zázemí pro servis skutečně bonitních klientů? Co umí nabídnout majitelům firem? Je vizitka takové instituce to, co významné klienty k poradci přivede?

Aby se poradce nedostal do rutiny a netrpěl syndromem vyhoření, je potřeba neustálý profesní růst. Tím narážím na kvalitu a úroveň jeho poskytovaných služeb a možnosti pro realizaci ve velkolepějších projektech.

Pooly poradcům nabízí kompletní spektrum služeb finančního trhu, vysoké finanční ohodnocení, klientské kmeny a možnost seberealizace.

,,Je tedy vhodným prostředím pro profesní růst skutečného profesionálního poradce MLM nebo Pool? Moji odpověď už znáte.“

Jan Lener: Klasicky uspořádaná firma nabízí podstatně víc

Jan Lener

 • Aktuální pracovní pozice: ředitel komunikace, Broker Consulting
 • Profesní zkušenost: Broker Consulting (poradce), Top Consultant (společník a poradce), OVB (poradce)
 • Praxe: 12 let
 • Nejtěžší část profesního života: zjištění, že polovina společníků ve firmě se jen veze

Myslím, že otázka není položena úplně šťastně. Broker pool určitě poskytuje prostor pro růst. Otázka by měla spíš znít, jaký prostor to je a jak vypadá srovnání s prostorem k růstu v klasicky uspořádané společnosti?

Opět musím připomenout, že své názory zakládám na osobních zkušenostech z obou systémů a na výpovědích desítek, spíše stovek účastníků obou systémů.

Existují dva typy kariérového růstu. Jde o horizontální a vertikální možnost růstu.

Horizontální možnost růstu je dána zejména možností růst profesně, osobnostně, být lepším ve svém oboru a dát klientovi vyšší přidanou hodnotu. Jak asi většina z vás zná z praxe, mají na takový růst nejvyšší vliv následující faktory:

 • Semináře, školení
 • Praxe
 • Vliv prostředí
 • Sebevzdělávání (zajímání se o svět kolem, čtení, nalézání informací, práce s osobním koučem)
 • Poskytované služby a jejich inovace

Semináře a školení

Semináře a školení bývají výrazně bohatší u firem klasického uspořádání. Například u nás je poskytování vzdělání ať už v oblasti obchodních dovedností nebo technických znalostí prioritou. V poolech jde pouze o produktová školení, kde si zástupci jednotlivých společností hřejí polívčičku, což je jejich podmínka, aby s nimi zejména menší pooly mohly vůbec spolupracovat. O objektivitě poradců po takových školeních pochybuji. Takže možnost růstu za 5 (jako ve škole), v klasické firmě (fungující) za 1.

Praxe

To je stejné v poolu i v klasické společnosti. Takže za 1 a za 1.

Vliv prostředí

Samostatný poradce v poolu prostředí více méně nemá. Je sám. Většina samostatných poradců v poolu zakrní a léta na své práci nic neinovuje. Nedochází k horizontálnímu růstu, ačkoliv na začátku bývaly plány velkolepé. Časem začne dělat jen hypotéky nebo povinná ručení. Prostě to, co klienti tak nějak sami poptají a on to jen vyřídí. Poradce si buď časem vypracuje sebedisciplínu a udrží se v oboru nebo umře hlady a zřejmě zůstane v neaktuálním a z hlediska počtu poradců zcela zavádějícím registru ČNB. Opravdu nepracuje na trhu 150.000 poradců, jak říká registr. Ani polovina z tohoto počtu.

Pokud je pod poolem nějaký tým, který se navzájem podporuje, může být vliv prostředí lepší. Bohužel musím opět citovat praxi. Většina, opravdu většina, týmů, které přešly pod pooly, neví, jak se svými s.r.o. naložit. Rok, dva jim vydrží, co se naučily dříve a pak tápou. Ne všichni, ale většina. Narazí totiž na to, že musí být dobří v činnostech, které za ně dříve vykonával někdo jiný. Navíc narazí na osobní nezralosti jednotlivých členů vedení a dojde k rozpadu.

V klasické společnosti jsou i samostatní poradci členy mnohem větší skupiny lidí (firmy), kde to žije. Takové prostředí je sice neudržuje v komfortní zóně, ale motivuje je k práci na sobě. Samostatný poradce se například u nás má navíc lépe i peněžně. Vzdělávací systém, plnou marketingovou, legislativní a analytickou podporu si užívá plnými doušky a k tomu může fungovat u nadřízeného v kanceláři. Když je dobrý, jede za odměnu i nějakou dovolenou, což je nepeněžní plnění. Suma sumárum mu zbude více a má plnou podporu. Je potřeba si uvědomit, že model poolů stojí na výměně vyšších provizí za nižší služby. Je to tedy byznys model, který stojí na cenové konkurenci, nikoliv na přidané hodnotě. Dostanete méně služeb a ty stejně musíte někde pořídit. Budu hodný, pool za 3, klasická firma za 1.

Sebevzdělávání

Sebevzdělávání je hodně záležitostí vůle, ale pozitivní vliv prostředí může být znát. Pool za 2, klasická firma za 1.

Poskytované služby a jejich inovace

Tady je to zapeklité. Klasické firmy mají většinou výrazně širší možnosti v oblasti produktových portfolií (speciální produkty, nebo inovativní přístupy jako například OK Double) a lepší podmínky pro vývoj služeb (například přesný finanční plán), ale v poolech zase mohou poradci svobodněji zvolit nějakou mimořádnou specializaci (například financování projektů nebo poradenství s dotacemi z EU). Tam už to sice nedělají přes pool, ale mají v tom svobodnější ruce. Jenomže do takových oblastí se vrhá jen pár mimořádně schopných jedinců. Pool i klasická firma za 2.

Horizontální kariéra

Myslím, že pro horizontální kariéru nenajde poradce v poolu zrovna nejlepší podmínky. Pokud má fungující vztahy s nadřízeným v klasické společnosti a není v zásadním nesouladu s filozofií společnosti, má nejlepší podmínky k růstu v klasické firmě.

Vertikální kariéra

Vertikální kariéra je charakteristická cestou vzhůru, což souvisí jak s rostoucím příjmem, tak s růstem odpovědnosti a velikosti vedeného týmu. Podmínky pro zdolání vertikální kariéry jsou dány:

 • Kariérovým řádem
 • Systémem práce
 • Schopností udržet pravidla
 • Podporou prodeje

I pod poolem mohou vzniknou firmy klasického uspořádání, které umožňují, aby firma rostla (všimněte si, že navzdory marketingovým prohlášením, ploché struktury dlouhodobě nerostou do povšimnutí hodných rozměrů.) Problém je, jak kariérní systém nastavit tak, aby skutečně fungoval. Téměř každý si myslí, že umí nastavit kariérní systém, ale reálně to nakonec dokáže málokdo. Kariérní řády malých firem selhávají. Problém je v tom, že odcházející poradci do poolů mají plnou hlavu toho, co by pro sebe (nebo lidi na své pozici) zlepšili, ale neumějí odhadnout potřeby všech zájmových skupin ve firmě a dát je do vyváženého stavu. Ve velkých firmách klasického uspořádání je kariérní systém dlouhodobě prověřený a ze zkušenosti funguje. Pooly za 3, klasické firmy za 1.

Systém práce

Pooly systém práce neposkytují, jde tedy jen o to, zda to tým v poolu zvládne sám nebo ne. Nejde jen o to vymyslet systém, ale také ho uřídit. Pool za 3, klasické uspořádání za 2 (lidský faktor)

Schopnost udržet pravidla

Napíšu to polopaticky. V malých firmách se většinou nižší složky pokusí svrhnout, mocensky ovládnout nebo podvést vedení. Znal jsem několik firem pod pooly, šlapaly a prodávaly, vydělávaly. Jen chvíli, dneska neexistují. A mnozí majitelé dodnes řeší obrovské dluhy. Pool vám s pravidly nepomůže. Pool 4, klasická firma 2 (lidský faktor)

Podpora prodeje

Tady asi není co dodat. Když chcete rozjet fungující systém, potřebujete funkční podporu prodeje. Pool ji dává omezenou, musíte si ji vytvořit sami. Je to nákladová položka na peníze, čas i energii a klasické firmy na ní zaměstnávají specializované, často poměrně drahé zaměstnance. Pool 5, klasická firma za 2.

Pro vertikální kariéru vidím větší šance u klasického uspořádání.

Závěr…

Rozumím tomu, že známkování v jednotlivých kategoriích je kontroverzní. Zvolil jsem jej však záměrně, abych kvantifikoval svůj názor, se kterým můžete nesouhlasit. Snažil jsem se situaci analyzovat, nikoliv vykřikovat marketingová hesla a pokládat řadu řečnických otázek majících za úkol nalákat někoho k náboru do firmy pana oponenta.

Na závěr mi dovolte jednu přímou polemiku s oponentním názorem. „V ČR má prý slovo finanční poradce až hanlivý význam. A prý není divu.“ Přátelé, kolegové, to je naprostý nesmysl. Kdyby to tak bylo, tak by se s námi nikdo nescházel, nerostly bychom a pan Viktora by neměl z čeho provozovat tento web. Teze o špatném názoru na finanční poradce jsou pohádkou, která zmírňuje v poradcích bolest z toho, že se na trhu nedokážou prosadit. Děláme obchod, musíme se ke klientům nejprve dostat, otevřít si dveře, a to v žádném oboru nejde bez úsilí a proher.

A jaký je váš názor? V jakém prostředí je ideální prostor pro kariérní růst? Zapojte se do diskuse!

komentářů 18
 1. Pohled obou účastníků je rozdílný již v tom, kdo a co je finanční poradce. Bylo zde na toto tema již mnoho textu napsáno a on i rozdílný pohled v těchto dvou názorech je v tomto duelu vidět.
  Ondřej Čuba: „….V ČR má slovo finanční poradce až hanlivý význam. A není divu. ČNB eviduje až 150 tis. registrovaných zprostředkovatelů….”
  Jan Lener: „…V ČR má prý slovo finanční poradce až hanlivý význam…….Teze o špatném názoru na finanční poradce jsou pohádkou, která zmírňuje v poradcích bolest z toho,…”

  Můj pohled:
  Ondřej Čuba více v realitě.
  Jan Lener, ředitel komunikace, Broker Consulting, zde stále mluví – píše jen o poradenství. To by ale znamenalo, že je ředitelem společnosti, ve které se jen radí (jsou tam přeci poradci) a tím vše končí. Nic tedy nezprostředkovávají, nesjednávají, provize jim jde pouze za poradenství. No, tak to asi nebude, že?

  Opět bych si představoval jiný nadpis, např.: “Poskytuje Broker Pool poradci prostor pro kariérní růst?”
  Má odpověď by potom byla: ANO!

  6

  4
  • Vážení kolegové, nebudu se vůbec vyjadřovat k tomu jak a kdo je “větší a výkonnější finanční poradce a jaká je to firma” a pod.
   Já si myslím, že je samozřejmě důležité jak se vyplácí provize, zda ji musím stále kontrolovat a pod, jaká je výše provize, určitě je velmi důležité jaký servis mě daná firma nabízí a kam mě to posune dál, jak se tam cítím dobře a spokojeně, ale velice důležité já vidím to, že to záleží především na mě jak pracuji já sám, to zn. pokud jsem schopen sám sebe organizovat a stanovovat si své cíle, bez kontroly nade mnou, dělat si sobě šéfa, kontrolovat se a pracovat výkonně a nespoléhat se na někoho jiného, že on.. mě to neřekl a že to nevím protože..,potom snadno mohu jít do poolu a nebo kamkoliv jinam, protože bych pracovala stejně tak i v jiné firmě (zde pro mě vzniká veliká nezávislost a svoboda a ne každý ji dokáže ukočírovat) a nebo pokud nad sebou potřebuji někoho, kdo mě ty mě ty cíle a úkoly dává a já je plním a nebo neplním, potřebuji někoho kdo mě “postrkuje”, potřebuji soutěživost s ostatními a nerad pracuji sám, tak to není pro mě vhodné prostředí, protože skutečně mohu brzy zakrnět, protože se mě nechce najednou tam a tam jít, na to školení a vzdělávání, které mě nabízejí jít a pod, nemám nad sebou tu kontrolu a tak se mě nechce, vznikají výmluvy a pod. Rozhodnutí je jen na každém poradci a jeho stylu práce jak pracuje on sám a co mu vyhovuje. Já sama mám ráda svobodu a sama sebe dokáži zkontrolovat a dát si cíle, které si plním, prostě potřebuji svobodu pracovat sama za sebe. Věra Suchánková

   4

   2
  • Roman Kolář 6 roky

   Teze o špatném názoru na finanční poradce nejsou pohádkou, nýbrž realitou. Pozitivně vnímat tuto roli bude dobře opečovaný klient, který se tak v minulých letech nepotkal s pravidelnou masáží svého portfolia, nabídkou na zlevnění služeb, úžasnými produkty s báječným zhodnocením, nutností úpravy smluv v souvislosti s NOZ nebo speciálním bonusem, když si všechno přepracuje pod jedno číslo ČNB. Jistě by se toho našlo víc. Bavíme se ale o ČR jako celku, nikoli o té menšině klientů, kteří na nic podobného jednoduše neslyší, protože existuje pevný vztah mezi nimi a poradcem. A v tomto celku to tak, jak popisuje pan Lener rozhodně není, jinak bychom jako profese nemohli být vnímáni jako nejvíce zprofanovaní.

   5

   5
 2. Nějak mi pořád vadí ty nadpisy článků. Když si to odmyslíte od otazníku, tak to vyzní jako konstatování, které samozřejmě tagují vyhledávače. Vždyť se to dá napsat neutrálně. Např. “Může i Broker Pool poskytnout poradci prostor pro kariérní růst?” Nebo:”MLM a Brooker Pool, nají stejné možnosti pro kariérní růst poradce?” , atd. Mě ty současné nadpisy fakt vyznívají ve prospěch jedné strany. Jinak Jan Lener je asi tak objektivní jako Paris Hilton na konferenci o chudobě ve světě. Nebo to snad není “koho chleba jíš, ….”?

  3

  4
 3. Roman Kolář 6 roky

  Trochu bych do toho šťournul… :-)
  Jestliže je ten závěr vyvozen na stovkách výpovědí, tak já se ptám, kde jsou ty stovky případů, které se přesunuly zpět do toho pro ně “správného” prostředí. Já žádné neznám. Je pravda, že pro řadu lidí, je přechod do poolu konečným řešením a to tak, že skončí úplně. Chápu, že tito lidé taky dali nějakou výpověď ze svých zkušeností. Ale vzhledem k tomu, že se jaksi nevrátili do předchozího systému, něco tu nesedí. Především jim nevyhovoval ten první model, proto z něj odcházeli. Pokud by poznali, že byl správný, museli by se do něj logicky vracet. Dovolím si tvrdit, že toto jsou lidé, kteří tu práci dělat vlastně nechtěli. Neměli k ní žádný vztah, maximálně ji viděli pouze jako zdroj svých příjmů, ale víc už nic. Rozhodně nebudovali svoji firmu. A já se ptám, jestli bychom měli stavět takový průzkum na takových lidech. Já říkám, že ne, ale ponechám každému jeho vlastní názor.
  Semináře a školení za pět? No pan Lener opravdu kontroverzí nešetřil. Školení, která probíhají v poolech nejsou jen školeními produktovými, mohou zahrnovat cokoliv, záleží jen na zájmu jejích účastníků a směru, kterým se firma vydala. Kromě nich se obchodník může vydat na jakékoli jiné, mimo oblast poolu nebo i firmy, pod kterou pracuje, má-li takovou potřebu. Je to jeho vklad do jeho podnikání a jeho firmy. Párkrát jsme dělali školení pro obchodníky, kteří k nám vůbec nepatřili nebo byli dokonce z jiného poolu. V rámci spolupráci na společném směru.
  U vlivu prostředí bych se tomu, co pan Lener píše, tolik nebránil. Ano, samostatný obchodník odloučený od ostatních, může skutečně postupně “usnout”. Ale opět je to o tom, nakolik tu práci dělat chtějí. Kdo chce, cestu si najde. Pokud na tento způsob fungování nemá, nemůže ho dělat. Vina není v systému, je v obchodníkovi. To je, jako když jedete do hor bez řetězů a uvíznete. Jsou na vině hory nebo ten, kdo vyjel bez řetězů? Obdobně to vidím i u ostatních porovnání. Špatně je v něm obchodník, nikoli systém. Schopnost udržet pravidla s náznakem puče, je zajímavé tvrzení. Jako kdyby se od BC nebo jiného MLM nikdo neodtrhnul. Možná by stálo za povšimnutí, jak některé MLM firmy vznikly ;-) A to máme na krku ještě různá protiopatření, jako jsou pokuty a konkurenční doložky. Jestli je argumentem násilné udržení pravidel, tak nic pro mě.
  Závěrem mě to vrací do stále stejné polohy. Pokud dělá obchodník svoji práci proto, že ho to baví, chce na sobě dělat a dokáže si uvědomit úskalí budování vlastní firmy (tím myslím i pouhou svoji živnost), pak na výše zmíněné “nedostatky” dokáže najít recept. Porovnávat bychom tedy měli ty skupiny poradců, kteří jsou ve svých firmách správně. A tam už bude hodnocení vypadat úplně jinak. Otázka podle mě není pool vs. MLM, ale jestli chci skutečně budovat svoji firmu a pak zhodnotit všechny klady a zápory a také to, zda ony zápory dokážu nějak vyřešit. Např. pokud se nemohu dopracovat ke správě smluv, které jsem vyrobil, je to větší překážka, než se sebevzdělávat, protože přichází zvenčí a je těžko ovlivnitelná.

  6

  2
  • ano, souhlasím s tím. Jsem skutečně tam, kde jsem chtěl být a pracovat pro klienta, budovat svou firmu a nebo to jen zkouším a ptám se kde je to lepší? A co je to lepší? A jsme znovu nazpět co je pro koho lepší? Toť neznáma veličina. Pro každého z nás to může být úplně něco jiného. Pokud pracuji pro klienta a ti se ke mě vrací a posílají jiné další klienty je důkaz, že pracuji dobře a ostatní se může vše vyřešit a najít cesta, co chci a co můžu a o co já stojím a kam se ubírám(nejsou problémy, ale jsou řešení).Opravdu to není o základní otázce pro a proti..

   5

   1
  • Romane, celkem se těším, pokud budete v podobném názorovém duelu Vy. V tomto případě jsou oba diskutující co se týče úrovně argumentace a slohového projevu dost nevyrovnaní (tímto se nechci dotknout ani jednoho vystupujícího). Oba také téma uchopili za trochu jiný konec.

   Systém vzdělávání u MLM bych nijak nezatracoval, mnoho poradců právě těmto systémům vděčí za prvotní rozhled. Je tu jistě několik finančně-poradenských společností, které mají velice kvalitní systém zaškolení nováčků, co se obchodních dovedností, faktických znalostí a pracovních návyků týče. Ovšem co člověka (a jeho tým spolupracovníků) limituje v růstu pod broker-poolem? K profesnímu růstu musí mít člověk hlavně vnitřní motivaci, jinak i sebelepší školení u MLM spolupracovník pustí jedním uchem tam a druhým ven.

   5

   2
   • Roman Kolář 6 roky

    Dobrý den Václave, ono jak se říká, po boji každý král a ono se lépe reaguje na již vyřčené, než když máte nastolenou “jen” otázku, ke které se máte vyjádřit. Navíc, ačkoli se to nezdá, já nejsem absolutním odpůrcem něčeho, co má více levelů, jsem ale odpůrcem některých věcí, v jeho nastavení. Proti vzdělávacímu systému vůbec nic nemám, nedávno jsem napsal něco ve smyslu, že uznávám, že pokud se někdo “zadarmo” vzdělal, měl by to nějak odvést. To je možné dvěma způsoby. V produkci nebo zaplacením, případně kombinací obojího, ale stejně jako pokuta za porušení konkurenční doložky, pokud by byla vymahatelná, musí být přiměřená, měla by být i přiměřená cena za vzdělání. Proto nesmírně kvituji, že konkurenční doložku firma u které pracujete (předpokládám, že se nic nezměnilo) nemá. S panem Stuchlíkem jsem se potkal osobně a třeba v tomto byl náš pohled na věc shodný. Jinak si ani moc nemyslím, že základní otázka zní MLM – brokerpool, není to podle mě zcela stejná rovina. Ale je to výborné kontroverzní téma. ;-)

    5

    1
  • Vašek Kott 6 roky

   Klasický příklad příspěvku “na obou způsobech fungování je něco dobré a něco špatné, ale ten náš je lepší” :)

   1

   3
 4. Podle mě mají oba pravdu, ale každý mluví na někoho jiného. Někdo prostě pracuje a někdo podniká

  5

  2
 5. Vašek Kott 6 roky

  Rozhovor a tedy duel jako takový úplně o ničem. Není to nic jiného než přilévání oleje do ohně. A zcela zbytečně.
  Jsou dva tábory, z nichž každý hlásí, že zrovna ta jeho pravda je ta jediná správná. Každá strana vymýšlí pseudodůvody, proč je lepší. Jediné na co to ukazuje, je fakt, že oba dva tábory jsou nespokojené. Ani jeden z nich neumí udržet nadhled. To je na tom to nejsmutnější. A to hlavně z pohledu finačně-poradenské branže jako takové. Žabomyší války ještě nikomu nikdy nepomohly.
  A podnikání jako takové není ani jeden ze způsobů. Jen si to nikdo nepřizná

  2

  4
 6. Už se o tom napsaly desítky článků, tisíce komentářů. Všichni přece víme, o čem to je. MLM osobně považuji jako systém, který má vše předurčené. Má své pravidla a postupy, nic víc poradci vymýšlet nemusí, jinak řečeno, myslet není v tomto modelu žádoucí. To stojí poradce nemalé peníze (velkou část provize) a záleží, jestli mu takový systém bude vyhovovat. Nemůžeme říct, že pool nemá dostatek školení, nebo že nemá kariéru. Roman Kolář může mít 2 školení týdně, já jenom 1 školení měsíčně, záleží na každém z nás, kolik těch školení bude mít. Pool o tom přece nerozhoduje tak jako MLM společnost. To platí i pro kariéru, pro někoho je kariéra sbírat body a postupovat na vyšší stupínky (hlavní důvod vyšší provize). Pro někoho jiného je kariéra si vytvářet vlastní firemní zázemí a zvyšovat si tak např. vlastní renomé. Oproti MLM systému je pool opravdu o lidech, kdežto MLM systém je o MLM systému, proti systému jít nemůžete. Lidé si nemohou v MLM vytvářet vlastní podnikatelské záměry, realizovat si vlastní nápady atd. V poolu to možné je. Roman Kolář může mít úplně jiné priority, může jinak pracovat, než-li já, přitom můžeme dělat pro stejný pool. Dva chlápci, odlišná práce a jedna společnost. Chápete ten rozdíl oproti jednotvárnému MLM systému? Kolik lidí, kteří odsuzují pool, ho ve skutečnosti zkusili? Většina z nás si MLM systémem prošla, máme bohaté zkušenosti a víme věci, které si nedovolíme napsat veřejně. My ten důvod a zkušenosti máme, jaké pak mají zkušenosti a důvody lidé, kteří odsuzují Broker Pool?
  Sečteno a potrženo, MLM systém není svobodné podnikání. Není vhodný pro lidi, kteří chtějí realizovat vlastní nápady a vytvářet si vlastní zázemí a hodnoty.
  Hlavní nevýhody MLM z mého pohledu, jsou následující.

  1. Předurčený systém a směr, který nemohu ovlivnit. Představte si, že jste na křižovatce a někdo vám určí kudy jít, bez ohledu na váš názor.
  2. Nízké provize – rozprášeno do systému.
  3. Nejsem pán svého času‼‼‼‼‼ Kdo tvrdí opak, měl by se nad tím vážně zamyslet.
  4. Nemohu si budovat vlastní zázemí- firmu.
  5. Nemohu realizovat vlastní nápady –ty už jsou předurčené.
  6. Pořád mi někdo stojí za zadnicí – manažer, který má za zadnicí dalšího manažera až do několika úrovní.
  7. Aby se člověk dostal na slušné provize, musí vydělat miliony, které se z mála těžko tvoří. Většinou jsou milionové položky schované za body, které vizuálně vypadají reálněji. Je vizuálně snadnější nasbírat např. 150 000bodů, než vydělat miliony.
  8. Špatná reputace – bez komentáře.
  9. Neustálé tlačení do něčeho, co nechceme – je to součástí předurčeného systému.
  10. Mnohdy vymývání mozku – bohatství, sláva, respekt ostatních, pohrdání všech, kteří systém neuznávají atd.

  Výhody poolu, opak toho co jsem napsal.

  7

  5
  • Vašek Kott 6 roky

   Váš pohled věřím považujete za “paušální”

   1

   3
   • nakonec vznikla zajímavá diskuze a je vidět že názory se trochu různí. Jednoduše by se to dalo shrnout do 2 zásadních vět. MLM je v zásadě propracovaný systém jak provizně, procesně i postupy vzdělávání, školení a kariéra. Má to pro někoho své výhody a někdo je tu prostě rád. Pool je o svobodě a vlastní organizaci a vším. co s tím souvisí. I tady je někdo rád. Mohou to být úplně odlišní poradci a převážně i jejich práce a postupy jednání se budou různé. Je na každém, kde chce být a kde se bude cítit dobře. Nelze zatracovat ani odsuzovat, jak jsme každý odlišný, tak odlišné jsou tyto systémy. Přejme si proto, aby v nich prostě jen pracovali dobří poradci a obchodníci.

    2

    2
    • Vašek Kott 6 roky

     ano, toto je je zakladni teze, ktere kdyby se vsichni drzeli, tak by to prospelo oboru jako takovemu.
     Holt ale do sebe oba tábory pořád musi šít…

     3

     2
     • Roman Kolář 6 roky

      On tak trochu ten problém leží v tom, že je ta otázka postavena do roviny toho celku. A jestliže je MLM vnímán jako celek, tak bohužel pro něj, se všemi negativními aspekty, které se tu v posledních letech objevily. Při takovém postavení otázky nelze příliš rozlišovat, zda se jedná o firmu A, B nebo C, stejně tak, jako nejsou konstrukčně úplně stejně uspořádané pooly. Takže pokud má někdo zkušenost s tím, že mu nějaký expert vleze do rodiny a rodina to předělá, protože musí dát vydělat svému synovi, vnukovi, bratrovi, bratranci… a výsledkem je navíc poškození klienta, tak to vzájemné toleranci příliš nepřidá. Rovněž jí nepřidají takové věci, jako jsou konkurenční doložky, manipulace, pokuty, tlak na produkci a jiné věci, kterými pokud člověk prošel, tak to na něm jistě také zanechalo stopu. A pokud se budu držet toho, co napsala paní Věra, tak souhlasím, že je na každém, kde chce být a kde se bude cítit dobře. Pak ale nechápu, proč není ten systém tomu otevřený. Když od nás odejde obchodník, dostane dispoziční právo ke svým smlouvám, pokud o něj zažádá, nikdo ho nedrží konkurenčními doložkami, ani jinými nástroji, jako jsou pokuty za vzdělání apod. Když nejsem tak dobrý, abych byl pro obchodníka přidanou hodnotou, tak prostě a jednoduše odejde a já se nesnažím toho obchodníka trestat. Oboru jako takovému by hlavně v minulých letech prospělo, kdyby nedělal masové nábory naprosto kohokoli. Možná, že právě proto, že na to má MLM zpracované systémy, které vyškolí na koho si vzpomenete, dostávají se do oboru lidé, kteří mají jiný hlavní motiv, než tuhle práci. Myslím, že oboru moc neprospělo, že jím prošlo 150 tisíc lidí.

      6

      2
 7. Ano 6 roky

  Vypadá to tu opět na souboj, kdo dál dočurá – poradci proti sobě. Beztak jednou (snad do 3 let) si podají ruce prodejci jak z Poolu, tak MLM. Bude to jedno. Zákon to usměrní ;)

  Beztak se mi na článku líbí nejvíce to, jak se pánové Čuba a Lener na fotu “kření”.

  Promiňte mi ten smířlivý tón, ale nemám na vybranou. Sám jsem zažil něco podobného. Že přetrvává bojovnost mezi spolusoutěžiteli? Dobře jim tak, psychopatům.

  3

  6
 8. to je pěkné, doopravdy trefné a i ten závěr

  2

  1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account