Začátkem června byla založena Česká asociace mezinárodních pojišťovacích makléřů. Zakládajícími členy Asociace jsou mezinárodní makléřské pojišťovací společnosti Aon Central and Eastern Europe, MARSH a Willis. Výkonnou ředitelkou byla jmenována Jana Maříková.

{+}

Podrobné informace jsme přinesli včera. Dnes přinášíme stanovisko regulatorních orgánů.

Co říkají vzniku nové Asociace ministerstvo financí a ČNB

Na otázku, jak založení ČAMPM prospěje českému pojistnému trhu, odpověděl Vladimír Přikryl z ministerstva financí: “Pokud bude touto asociací prosazována aplikace moderních a snadno analyzovatelných technických, ekonomických a pojistných metod, jak to říká prohlášení, bude to jistě přínosem českému pojistnému trhu. Že profese pojišťovacího makléře potřebuje získat na tomto trhu svoji vysokou prestiž, je zcela nepochybné. Nejsem si jist, že by dnes veřejnost nějak zásadně rozlišovala agenta, jako zástupce pojišťovny, a  makléře, jako zástupce druhé smluvní strany”.

Na připomínku, zda bude pro orgány dohledu problémem jednat s dvěma nezávislými organizacemi (původně jen AČPM, nyní ještě ČAMPM), reagoval Přikryl: “Ve vztahu k orgánům veřejné moci bude významnost této instituce záviset na tom, jak budou obě asociace schopny koordinovat svoji činnost, jaké zájmy budou hájit. Nebudou-li to čistě parciální, úzce ekonomické zájmy, ale zájmy veřejnosti, snaha o  transparentní podmínky činnosti, prosazování vysokých kvalifikačních podmínek a podmínek činnosti pojišťovacího makléře, přísný, ale hlavně dodržovaný etický kodex makléře jako prioritní podmínka účasti v  asociaci, pak má tato asociace vysokou pravděpodobnost, že bude veřejností i státními orgány respektována”.

Tomáš Zimmermann z tiskového oddělení České národní banky připomněl, že je výhodou, pokud profesní sdružení reprezentuje významnou část dané oblasti finančního trhu a  zastává čitelné a dlouhodobě konzistentní postoje, což by mělo být i v  zájmu příslušného odvětví.

Převzato ze serveru oPojištění.cz.

0 komentářů

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account