Aktualizace 26/9/2017 – doplněno vyjádření společnosti Broker Trust: Na září 2017 nebudou rádi vzpomínat v Broker Trustu a v Penzijní společnosti ČS. U obou firem ČNB pravomocně rozhodla o udělení pokuty. Podívejme se podrobněji, co ČNB těmto společnostem vytýká!

Za co dostal Broker trust pokutu 300.000 Kč?

 • Podle ČNB poskytoval Broker Trust prostřednictvím svých vázaných zástupců v letech 2013 – 2015 investiční poradenství, aniž by na tuto službu měli vázaní zástupci oprávnění
 • V letech 2014 – 2015 Broker Trust podle ČNB neposkytoval investiční služby kvalifikovaně a čestně, když̌ prostřednictvím svých vázaných zástupců v 15 případech zprostředkoval zákazníkům investiční produkty s předplaceným vstupním poplatkem, které pro ně byly s ohledem na jejich věk, majetkové poměry a znalosti a zkušenosti nevhodné (přestože zákazník podepsal prohlášení v Záznamu z jednání o poskytnutí investiční služby, že výslovně a na vlastní žádost požaduje realizovat níže uvedené investiční pokyny v následujícím rozsahu.) Zákazník – ročník 1940 – měl například uzavřít pravidelné investování s předplaceným poplatkem do jeho 102 let.
 • v období 2013 do 2015 Broker Trust dle ČNB nevedl řádně evidenci přijatých a předaných pokynů v rozsahu povinných náležitostí
Dokument

Plný text rozhodnutí o udělení sankce ke stažení zde (PDF 0,5 MB)

Vyjádření společnosti Broker Trust k udělení pokuty Českou národní bankou

Společnost Broker Trust rozhodnutí České národní banky respektuje. Ve vytýkaných nedostatcích za kontrolované období 2013 až 2015 Broker Trust zjednal již v předchozích letech nápravu. Už v roce 2015 došlo k posílení vnitřních kontrolních mechanismů, zpřesnění předpisů a navýšení samoregulačních aktivit i personálu odpovědného za dodržování všech zákonných požadavků. Zároveň společnost zřídila v rámci samoregulační činnosti vlastní Etický výbor, který kontroluje také činnost vázaných zástupců.

Broker Trust trvale posiluje vnitřní kontrolu, analytické nástroje a vzdělávací aktivity tak, aby zajišťoval smluvním partnerům nadstandardní zázemí a umožnil jim poskytovat služby na co nejvyšší úrovni a v souladu se zákonnými požadavky i profesní etikou.

JUDr. Bronislava Wlasáková, vedoucí compliance a právního oddělení společnosti Broker Trust, a.s.

Za co dostala pokutu Penzijní společnost ČS?

Podle ČNB v období od 15.1.2016 do 15.6.2016 průběžně neudržovala PS ČS vlastní kapitál ve výši stanovené zákonem.

Argumenty ČSPS: ČSPS udržuje a řídí dostatečnou hodnotu vlastního kapitálu přiměřenou prostředkům, které obhospodařuje. Risk manažer ČSPS pravidelně, minimálně však jednou měsíčně, informuje o dodržování zákonných kapitálových požadavků. Kapitálový požadavek je držen také na úrovni akcionáře České spořitelny, a.s.

Argumenty ČNB: Ke sledování a řízení kapitálové vybavenosti je používán jako hlavní nástroj interní model CAD limit. Tento interní model je primárně sestaven za účelem sledování, zda ČSPS disponuje dostatečným kapitálem pro krytí závazků a zejména zda nehrozí riziko, že výše kapitálu penzijní společnosti nebude z hlediska tohoto požadavku dostatečná.

Ačkoliv z předložených podkladů vyplývá, že interní model CAD limit identifikoval nedostatek kapitálu k pokrytí závazků, účastník řízení nepřijal žádná opatření pro nápravu tohoto stavu a ani v průběhu ústního jednání na tuto otázku správnímu orgánu neodpověděl.

Dokument

Plný text rozhodnutí o udělení sankce ke stažení zde (PDF 0,5 MB)

komentářů 8
 1. Pokud je toto pravda, proč by ale vlastně nebyla, když to je v odůvodnění ČNB, :
  “Zákazník – ročník 1940 – měl například uzavřít pravidelné investování s předplaceným poplatkem do jeho 102 let.”
  Tak jak jinak to nazvat, než nejslušněji:
  “Tak toto je opravdu velká prasárna!”

  1

  0
 2. Author

  Mě zaujal ještě jiný aspekt. Rozhodně nejsem expert na compliance problematiku… Ale ČNB jedním dechem kritizuje, že VZ poskytuje investiční poradenství, aniž by na to měl oprávnění…. A zároveň se vyjadřuje (a pokutuje), že “prostřednictvím svých vázaných zástupců v 15 případech zprostředkoval zákazníkům investiční produkty s předplaceným vstupním poplatkem, které pro ně byly s ohledem na jejich věk, majetkové poměry a znalosti a zkušenosti nevhodné”.

  Zákon říká, že “Investičním poradenstvím týkajícím se investičních nástrojů je poskytování individualizovaného poradenství…”

  Tohle prostě je chronický problém prodeje investičních produktů… poradenství se při prodeji investic poskytuje vlastně vždy. Nebo jste se už někdo setkal s případem, že klient přišel s požadavkem “nic individualizovaného mi neříkejte, přišel jsem jen předat pokyt k nákupu investičního nástroje”?:-)

  Každý poskytuje poradenství a je jen otázka času a chuti ČNB tohle postihovat.

  1

  0
 3. Rok 2013 byl celkem hektickým z hlediska účinnosti zák. č. 426/2011 Sb., a 427/2011 Sb. Domnívám se, že kontrolou ze strany ČNB v tomto období by neprošli i někteří největší hráči. Zároveň je na dohledových stránkách vidět, že se sankce rok od roku zvyšují, ale postihují období, kdy ani pojišťovny a banky téměř nevěděly, jak zasmluvnit zprostředkovatele, a co mohou a mají dělat, jak mají činnost vykonávat. Tato restrospektiva nikomu neprospěje, pokud v období kontroly (ex post) měla společnost již vše podle zákonných předpisů.

  0

  0
  • Vít Suchý 2 roky

   Logika kontroly je založena na určitém období nazpět vždy, to jinak nejde. Firma podniká kontinuálně a nejde říci třebas v účetnictví – jó já jsem tehdy nevěděl jak je to s DPH, ale teď už mám vše v cajku, s tím neuspějete a flastr dostanete za “x” let nazpět.

   Bohužel si za často nesmyslnou legislativu může zčásti obor sám, resp. máslo na hlavě by měly mít různé asociace, spolky či kluby vyvolených ( nebo jak se to všechno jmenuje), které si na jedné straně osobují chuť organizovat a řídit své ovečky, ale na druhé straně mají v kalhotách, když by měly naplno “bojovat” za své členy vůči ČNB – požadovat vysvětlení při nejasnostech v nově zaváděné legislativě, žádat orgán dohledu o sjednání nápravy při zjištění lumpáren apod…

   1

   0
 4. Vít Suchý 2 roky

  aha, nějak jsem to rychle nedohledal…

  0

  0
 5. Jan Skrbek 2 roky

  To je jen reálný příklad toho, jak se prodavači IŽP “přeorientovali” na investice. Konkrétně ten co sjednal pr.investici do102 let musí být skutečně velký myslitel. Takového vyhodit z firmy a zrušit mu všechny licence.

  0

  0

Napsat komentář

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account