Společnost Fincentrum požádala redakci portálu Poradci-sobě.cz o možnost reagovat na vyjádření majitele společnosti Broker Trust Zdeňka Sluky. Celý text má charakter reklamního advertoriálu, na který je obtížné věcně reagovat. Pokusíme se o to ve třech zásadních bodech, kde jsou informace podsouvané majitelem konkurenční společnosti zavádějící.

1. Proč Fincentrum informovalo klienty o ukončení spolupráce s poradci?

Fincentrum může coby správce údajů, stejně jako Broker Trust, oslovovat své klienty. V rámci odborné péče o zájmy klienta a v souladu s povinností chránit práva spotřebitele jsme byli nuceni informovat klienty, že došlo k ukončení spolupráce mezi společností Fincentrum a jejich poradcem. Fincentrum má jasné indicie, že vedoucí odchozí skupiny poradců plánují přepojišťování klientů.  To sice bylo v České republice před řadou let standardem, ve většině případů však došlo k finanční škodě na straně klientů a dnes považujeme toto jednání za nepřípustné.

Fincentrum, na rozdíl od společnosti pana Sluky, komunikuje s klienty svým jménem a takřka 20 let buduje silnou značku, která je pro klienty garancí kvality a nezávislosti finančního poradenství. Skupina Swiss Life dělá to samé 160 let, a to na řadě trhů v celé Evropě. V situaci, kdy hrozí klientům finanční újma v důsledku jednání – byť bývalých – spolupracovníků, považujeme za povinnost o tomto klienty informovat a postavit se k situaci čelem. I to je zásadní rozdíl oproti brokerpoolům, které jsou v podstatě jen poskytovateli poradenského softwaru a v krizových situacích dávají od řešení ruce pryč.

2. Klient není majetkem poradce ani společnosti.

Klientský kmen není po účinnosti regulace GDPR možné převádět tak jednoduše, jak by si možná pan Sluka přál. Poradce je pouze zpracovatel všech osobních údajů klienta, což je zřejmé z podepisovaných dokumentů, které (doufejme) dává i Broker Trust k podpisu svým klientům.

Fincentrum se svými klienty komunikuje svým jménem a je pro ně zárukou dlouhodobé kvalitní služby bez ohledu na to, zda poradce v oboru ještě pracuje či nikoliv. Když například bankéř změní zaměstnavatele, také automaticky klientovi nezmění banku a nepřevede všechny účty jinam. A to i přesto, že mu klient důvěřoval, že možná právě za ním do banky odešel. Tak jednoduché to prostě není.

S ohledem na pravidla GDPR není převod kmene v dnešní době pouze na vůli Broker Trustu ani bývalých poradců Fincentra. O převodu musí být minimálně informován klient a převod musí odsouhlasit také příslušná finanční instituce. V opačném případě by došlo k porušení regulace GDPR z pozice správce.

Stejně jako Broker Trust i Fincentrum umožňuje odchod poradcům a převod správce smlouvy, ale pouze v mezích regulace. Nedáváme plané sliby, které nejsou realizovatelné.

3. Střet firemních kultur nebo střet se zákonem?

Rádi bychom ujistili klienty, finanční poradce i naší konkurenci, že Fincentrum všechny zmíněné kroky podniká s ohledem na závažnost jednání odchozí skupiny poradců a s cílem ochránit zájmy klientů.

Čtyři dnes již bývalí zemští ředitelé Fincentra a několik regionálních ředitelů se dopustilo zásadního porušení smluv o spolupráci, které se společností Fincentrum uzavřeli. Podle našich právních analýz byly některé jejich kroky za hranou zákona a není vyloučené, že budou mít trestněprávní dohru. Kdokoli v této souvislosti zmiňuje střet jakýchkoli kultur, nemluví pravdu a mate veřejnost. V tomto směru zvažujeme právní kroky, kdy je opakovaně neoprávněně zasahováno do dobrého jména naší společnosti.

Zdroj: Fincentrum

 

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account