„V poslední době se zásadně stírá rozdíl mezi fondy kvalifikovaných investorů a retailovými fondy. Stále však existují rozdíly, které mají ve výsledku dopady na výkonnost daných fondů,“ konstatoval na svém workshopu na FINfestu Karel Krhovský, výkonný ředitel a člen představenstva Redside investiční společnosti.

Poukázal také na rozdíly ve variabilitě investičních možností. „Do retailových fondů lze vkládat pouze peníze. U fondů kvalifikovaných investorů můžete vkládat kromě peněz i nepeněžité vklady. Majetek retailových fondů je oceňován na denní bázi, odkupy jsou také na denní bázi, a proto dochází k většímu administrativnímu zatížení. Naopak u fondů kvalifikovaných investorů (FKI) je variabilita v rámci portfolia obrovská. Lze investovat do půdy, obnovitelných zdrojů, drahých obrazů… Spektrum je neomezené. V porovnání s retailovými fondy nejsou FKI administrativně tak náročné a mají tudíž i nižší nákladovost.“

Regulace speciálních fondů je výrazně mírnější

Velký rozdíl je v přípustných právních formách fondů. V rámci FKI jsou v České republice nejčastější SICAV fondy a podílové fondy. „Fondy kolektivního investování se dělí na standardní a speciální. Standardní fondy jsou retailové, které jsou v souladu s Evropskou legislativou a splňují požadavky evropské směrnice UCITS IV. Tyto fondy mají jednu zásadní výhodu. V případě, že jste správce takových fondů, můžete je nabízet po celé Evropě na základě souhlasu ČNB. Speciální fondy jsou definovány v českém zákoně, řídí se českou legislativou a nemohou být nabízeny v zahraničí. Jejich regulace je ovšem výrazně mírnější. Nejznámějším takovým fondem je pravděpodobně fond České spořitelny REICO.“

Fond kvalifikovaných investorů může být akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vydává dva druhy akcií. Vydává akcie zakladatelské a akcie investiční. Zakladatelské akcie drží zakladatel, který zároveň rozhoduje o investiční strategii a může hlasovat na valné hromadě. Investoři drží investiční akcie, které se přímo vztahují k majetku podfondu a mají právo na zhodnocení a právo požádat o odkup akcií. Tito investoři ovšem nemají právo hlasovat a jakkoliv se podílet na investiční strategii fondu.

Kdo přesně je kvalifikovaný investor, jaké jsou požadavky na minimální vklad i jeho znalost instrumentů kapitálových trhů a dalších investičních možností? „Minimální investice takového investora je stanovena 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč, musí být provedeno vyhodnocení jeho odbornosti a vhodnosti dané investice, a to na základě poměrně obsáhlého investičního dotazníku,“ upřesňuje Karel Krhovský. „Regulace fondů je poměrně velká a dosti se překrývá s retailovými fondy. Jsme povinni reportovat měsíční výkazy fondů, akcionářů, podílníků a další informace, které mají zabezpečit ochranu investora.“

Vlajkovou lodí je realitní fond

Společnost Redside vznikla v roce 2013 a v současné době má ve správě 500 mil. EUR, které jsou alokovány do pěti investičních fondů. Záběr je poměrně široký – obnovitelné zdroje, real estate, private equity, finanční instrumenty, pohledávky …

Vlajkovou lodí Redside je Nova Real Estate,“ říká Karel Krhovský. „Je to ryze český fond kvalifikovaných investorů založený před třemi lety, který investuje do nemovitostí, administrativních budov a retailových parků na území České republiky. V současné době je to jeden z největších realitních fondů na českém trhu. V portfoliu máme 18 budov, polovina jsou pražské kancelářské budovy a druhou polovinu tvoří retailové parky, například Tesco v Českých Budějovicích. Toto portfolio generuje čistý výnos na nájemném 17 milionů EUR. K financování využíváme Komerční banku nebo rakouskou Raiffeisenbank. Obsazenost u retailových projektů je 100 %, u kancelářských projektů je to 97 %. Mezi nájemce patří Tesco, Ahold, BNP Paribas či Porsche. Výkonnost fondu je za loňský rok 7 %.“

O dalším fondu z nabídky společnosti se na FINfestu zmínil fund manager Ondřej Žídek: „Nova Green Energy se zaměřuje na podniky zabývající se výrobou elektrické energie, především z obnovitelných zdrojů. Ve srovnání s fondem Nova Real State je hodnota fondu asi poloviční, tj. 1,25 mld. Kč. Zajímavý je stabilní výnos, který je dán garancí výkupních cen energií.“

 

Prezentaci workshopu naleznete zde.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account